Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Oznámenie

Obec Sirk oznamuje, že dňa 24.05.2017 bola občanovi án Valko, nar. 1984, bytom Sirk, 049 64 Sirk doručené na Obec Sirk oznámenie o uložení zásielky /doporučený list/.

Oznámenie o uložení zásleiky je možné prevziať na OcÚ Sirk v úradných hodinách a zásielku na prevádzke Slovenskej pošty v Sirku.

Lehota na vyzdvihnutie je 10 dní.

Zoznam aktualít

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti
Oznámenie o zapisovateľke MVK
Oznámenie o počte obyvateľov
Oznámenie o vykonaní dražby hnuteľných vecí
Oznámenie o uložení listovej zásielky
Výberové konanie na miesto hlavného kontrolóra Obce Sirk - podrobne v dokumentoch
Verejná vyhláška
Oznámenie

Návštevnosť: