Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Dňa 25.07.2017 bolo na OcÚ Sirk doručené oznámenie o uložení zásielky pre občana Marek Valko, nar. 1986.

Oznámenie o uložení zásielky je možné prevziať na OcÚ V Sirku v úradných hodinách a zásielku na poštovom úrade v Sirku po dobu 18 kalendárnych dní.

Zoznam aktualít

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti
Oznámenie o zapisovateľke MVK
Oznámenie o počte obyvateľov
Oznámenie o vykonaní dražby hnuteľných vecí
Oznámenie o uložení listovej zásielky
Výberové konanie na miesto hlavného kontrolóra Obce Sirk - podrobne v dokumentoch
Verejná vyhláška
Oznámenie

Návštevnosť: