Anketa:

Napíšte nám:

Dokumenty

Všeobecne

(1155.8 kb)
(1579 kb)
Zmluva o užívaní poľovného revíru č.39 SIRK
Užívanie spoločného poľovného revíru č.39 Sirk
(107 kb)
Zmluva o dielo, Základná škola Sirk
Rekonštrukcia strechy ZŠ Sirk - riešenie havarijnej situácie
(1782.3 kb)
Kúpna zmluva č.1/2015
Kúpa hnuteľnej veci do domu smútku
(521.25 kb)
Kúpna zmluva č.2/2015
Kúpa hnuteľnej veci do domu smútku
(536.34 kb)
Kúpna zmluva č.3/2015
Kúpa hnuteľnej veci do domu smútku
(546.55 kb)
Kúpa nového motorového vozidla pre obec
Kúpna zmluva č. Z20161308_Z
(58.38 kb)
Tlačivo-ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb.
(7.76 kb)
(2346.57 kb)
Darovacia zmluva č.CPBB-_ZM_076-2016_2016
Darovanie prebytočného majetku štátu
(1322.59 kb)
Darovacia zmluva č.CPBB-_ZM_076-2016_2016
Prebytočný nehnuteľný majetok štátu
(1386.71 kb)
(172.05 kb)
(530.92 kb)

Miestne poplatky na území obce Sirk

Obecné zastupiteľstvo

Odvoz odpadov v obci Sirk

VZN

Zásady odmeňovania poslancov OZ v obci Sirk

prevádzkový poriadok pre pohrebiská a dom smútku

Hrobové miesta Sirk

Hrobové miesta Železník

Hrobové miesta Červeňany

Mapy pohrebísk


(0 b)

Súmár

Súmár

Archív dokumentov

TU >> Archív dokumentov << TU

Návštevnosť: