•  
  •  

Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Fa - telekomunikačné služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
79.46 €
Fa - telekomunikačné služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
97.31 €
Fa - telekomunikačné služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
48.48 €
Fa - palivové drevo Odb.: Obec Sirk
Dod.: JZ Agro, s.r.o.
575.00 €
Fa - tovar /stavebniny/ Odb.: Obec Sirk
Dod.: ADLUNI COMPANY LTD.
299.80 €
Fa - uteráky Kamiko V Celulóza Odb.: Obec Sirk
Dod.: KAMIKO - HYGIENE s.r.o.
74.27 €
Fa - kanc. potreby - evidencia dochádzky, výkaz stravovaných osôb Odb.: Obec Sirk
Dod.: IGAZ - Papier, spol. s r. o.
9.05 €
Fa - stravné lístky 03/2020 70ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Edenred Ticket Service s.r.o.
292.67 €
Fa - pracovné pomôcky Odb.: Obec Sirk
Dod.: Čalúnníctvo-Marián Paleček
285.20 €
Fa - mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac 03/2020 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
48.00 €
Fa - preventívne prehliadky hasičov DHZ Sirk Odb.: Obec Sirk
Dod.: MUDr. Peter Konc
320.00 €
Fa - základná príprava členov DHZO Odb.: Obec Sirk
Dod.: Drevársky kongres
225.00 €
Fa - bagety /voľby/ Odb.: Obec Sirk
Dod.: JAHODA, s.r.o.
46.80 €
Fa - kancelárske pomôcky Odb.: Obec Sirk
Dod.: MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.
36.00 €
Fa - prenájom sociálneho zariadenia Odb.: Obec Sirk
Dod.: Pohostinstvo Gerta
30.00 €
Fa - obedy zamestnancov 02/2020 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Obec Sirk
417.96 €
Fa - odobraté obedy zamestnancov za 02/2020 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Obec Sirk
92.88 €
Fa - kontrola, oprava hasiacich zariadení Odb.: Obec Sirk
Dod.: Miklós Feješ
303.00 €
Fa - prenájom rohoží 02/2020. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
13.18 €
Fa - montáže- požiarna zbrojnica, revízie a merania Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Lubomír Knopp
360.00 €
Fa - pracovné náradie Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
422.40 €
Fa - pracovné pomôcky Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
51.50 €
Fa - pracovný odev Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
304.65 €
Fa - pracovné náradie Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
419.07 €
Fa - pracovné náradie, odev Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
158.50 €
Fa - pracovné náradie, odev Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
143.00 €
Fa- pracovné pomôcky Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
88.80 €
Fa za stolnotenisový materiál Odb.: Obec Sirk
Dod.: Róbert Valuch
346.70 €
Fa - lenovo ThinkCentre, Asus VivoBook, Brother HL-1210, klávesnice, myšky....... Odb.: Obec Sirk
Dod.: Patrik Pánik
1504.87 €
Fa - antivírový program, toner s HP Odb.: Obec Sirk
Dod.: Patrik Pánik
185.70 €
Fa - tovar - profylaktika, firmware, inšt. soft. prenos dát, vybavenia prenos dát Odb.: Obec Sirk
Dod.: PANET.IT, s.r.o.
427.00 €
Fa - stravné lístky 02/2020 38 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Edenred Ticket Service s.r.o.
160.06 €
Fa- počítačové služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: VEGA-SOFT, s.r.o.
50.00 €
Fa - pluhovanie ciest Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ján Hudaček
146.28 €
Fa - piktogramy pre obec na označenie kamerového systému v zmysle legislatívy Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
52.80 €
Fa - oblečenie pre DHZ Sirk Odb.: Obec Sirk
Dod.: 4Fish s. r. o.
99.84 €
Fa - spinlor poťah Wyvern 1,5 B Odb.: Obec Sirk
Dod.: FUNSTAR Slovakia s.r.o.
36.90 €
Fa - za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 01/2020 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
1642.25 €
Fa - el. škrabka nerezová 12kg, lapač šupiek a škrobu nerezový Odb.: Obec Sirk
Dod.: František Michna - FM
1881.60 €
Fa - opakovaná vonkajšia prehliadka na VTZ tlakovom ev. č. 1, zaškolenie osôb na obluhu VTZ Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Jaroslav Mikloško - odborný pracovník VTZ a BOZP
84.00 €
Fa -obecný rozhlas Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
20.40 €
Fa - za spotrebu vody Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
3841.64 €
Vyúčtovanie za dodávku elektriny Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
55.57 €
Vyúčtovanie za dodávku elektriny Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
414.59 €
Výučtovanie za dodávku elektriny Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
254.88 €
zálohová platba VO 2/2020 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
850.00 €
Fa - el. energia 1/2020 vyúčtovanie VO Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
71.39 €
Fa - ele. energia OcÚ 1/2020. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
171.55 €
Fa - Centrum voľ. času - dot. na nákl. spojené s činnosťou žiakov v záuj. útvaroch. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Mesto Revúca
60.00 €
Fa - DHZ zásahová prolba Tytan hot, štít, nátylník. Odb.: Obec Sirk
Dod.: FLORIAN, s.r.o.
289.97 €
Fa -el. energia 1.1.2020 - 29.2.2020 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
3139.00 €
Fa - el. energia Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
261.00 €
Fa - mob. tel. MŠ, ŠJ, OcÚ 1/2020. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
96.19 €
Fa - tel. ZS, internet. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
79.46 €
Fa - pevná linka OcÚ 1/2020. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
48.48 €
Fa - počítačové služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: VEGA-SOFT, s.r.o.
163.00 €
Fa - verejné obst. ,, Oprava strechy na budove Kina´´. Odb.: Obec Sirk
Dod.: INPRO POPRAD
900.00 €
Fa - prenájom a čistenie rohoží Odb.: Obec Sirk
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
13.18 €
Fa - preprava kameniva, kamenivo 4-8 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Miroslav Petráš- Osobná a nákladná autodoprava
328.08 €
Fa - darčekové prednňmety : keramický hrnček 1 ks, plech. hrnček 2 ks, magnetka živicová 3 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Skryté Poklady Slovenska občianske združenie
25.50 €
Fa - posypová soľ Odb.: Obec Sirk
Dod.: Zber surovín Albert s.r.o.
318.00 €
Fa - gravírovaná tabuľa 200 x 300 na poťiarnu zbrojnicu na základe uznesenia MV SR ,, HASIČSKÁ ZBROJNICA ´´. Odb.: Obec Sirk
Dod.: MUCHA REKLAMA s.r.o.
66.00 €
Fa - čistenie kanalizačnej prípojky. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
184.80 €
Fa - stravovanie zamestnancov 01/2020 213 obedov. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Školská jedáleň, Sirk
549.54 €
Fa - kanc. potreby knižnica: Evidenčný lístok dokumentu /20 ks - 10 bal., Prírastkový zoznam 1 ks, LEITZ Laminovacia fólia iLAM UDT A4 - 1 bal., Leitz WOW Odpadkový kôš 15l - 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: ŠEVT a.s.
41.45 €
Fa - zverák Premium 125. Odb.: Obec Sirk
Dod.: ADLUNI COMPANY LTD.
89.30 €
Fa - has. zbrojnica - skrinka šatníková, skrinka na náradie. Odb.: Obec Sirk
Dod.: ADLUNI COMPANY LTD.
284.00 €
Fa - mes. poplatok za služby BOZP a OcU. Odb.: Obec Sirk
Dod.: NCRC, Ing. Jozef Nosáľ
48.00 €
Fa - vodoinšt. mat.: Bat. NO 3115/Z-100 - 1 ks, PPR DG prech. kol. FF 2 ks, PPR nástenka 2 ks, PPR DG prechod 6 ks, PPR rúra 10 m, prípojka k WC 1 ks, Teflonová niť Wurth 1 ks, Ventil SV Klasik 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: MAROŠ BALÁŽIK - BAMAR
95.09 €
Fa - kanc. potreby - zošity10 ks, blok škol. 5 ks, xerox A4 10 ks, rýchloviazač 50 ks, perá 10 ks, perá čínske 6 ks, výd. pokl. dok. 5 ks, príj. pokl. dokl. 10 ks, potvrdenky s juxtou 10 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.
67.98 €
Fa - práce na verejnom osvetlení a demontáž vianočného osvetlenia Odb.: Obec Sirk
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
110.16 €
Fa - Stihl píla motorová Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
469.00 €
Fa - údržbársky tovar Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
425.29 €
Fa - plastová nádoba 1201 + doprava Odb.: Obec Sirk
Dod.: MEVA-SK s.r.o. Rožňava
218.40 €
Fa - pracovné náradie Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
159.60 €
Fa - pracovné náradie, odev Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
418.80 €
Fa - k výdajke č. V-20000003 - Obec Sirk, Šj Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
136.15 €
Fa - tovar /stavebniny/ Odb.: Obec Sirk
Dod.: LG Bau-Trade, s.r.o.
302.49 €
Fa - montáže, oprava - deonovy istič 100A Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Lubomír Knopp
348.00 €
Fa - jedálenský stôl Astor Odb.: Obec Sirk
Dod.: FINES a.s.
1797.55 €
Fa - počítačové služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: VEGA-SOFT, s.r.o.
157.50 €
Fa - za výrobu a montáž plechových dvier Odb.: Obec Sirk
Dod.: Gemer Kovo s.r.o.
630.00 €
Fa - finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2019 - 31.12.2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
130.28 €
Fa - za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
3339.89 €
Fa - za odvoz a uskladnenie odpadu z VOK a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 12/2019 - Železník, časť Ladislava Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
287.05 €
Fa - za odvoz a uskladnenie odpadu z VOK a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 12/2019 Šrobárka Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
308.50 €
Fa - za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 12/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
1436.88 €
Fa - za opravu el. myčky Fagor ŠJ Sirk Odb.: Obec Sirk
Dod.: František Michna - FM
164.40 €
Fa - za pohrebné výdavky za Ján Horváth na základe objednávky č. 01/2020 zo dňa 9.1.2020 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Bytové hospodárstvo,s.r.o.
229.02 €
Fa - pohrebné trovy za M. Kótaiová: popl. vystavenie dokladov, jazda 84km, manipul. s rakvou a zosnulým, obliekanie zosnulého 42 €, použ. preprav. rakvy 12 €, rahva LASER 1ks - 240 €, tyl. prikrívka 1ks - 14 €, kríž drevený 1ks - 17 €. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Bytové hospodárstvo,s.r.o.
399.22 €
Fa - posypová soľ. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Zber surovín Albert s.r.o.
318.00 €
fa - finančný spravodaj r. 2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: PP Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
32.57 €
Fa - el. energia budova VD 12/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
180.96 €
Fa - el. energia zálohová platba VO. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
93.21 €
Fa - el. energia VO 12/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
93.21 €
Fa - el. energia OcÚ 12/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
120.23 €
Fa - el. energia Posilovňa 12/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
90.83 €
Fa - el. energia Sirk 0 12/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
47.29 €
FA - trovy právneho zastúpenia Odb.: Obec Sirk
Dod.: JUDr. Marian Dzuroška, s.r.o.
84.00 €
Fa - stav. materiál: klince, konzola, hmoždinky, zámok, reťaz, koleno dymové, rúra dymová, stetce, kľučky, kartáč komín hranatý, rukavice, petlica, matica poistná, značkovač s tenkým hrotom, ceruza tesárska, vratová skrutka ...... Odb.: Obec Sirk
Dod.: ADLUNI COMPANY LTD.
355.05 €
Fa - čistenie a prenájom rohoží. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
8.71 €
Fa - stravné lístky 66 ks á 4,- €. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Edenred Ticket Service s.r.o.
276.10 €
Fa - sporáky HT 60 pravý 5 ks, HT ľavý 4 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Comid s.r.o.
1701.00 €
Fa - dažďová voda parkovacie plochy 12/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
143.18 €
Fa - dažďová voda KD. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
75.59 €
Fa - počítačové služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: VEGA-SOFT, s.r.o.
69.50 €
Fa - tel. ZS, internet 12/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
84.23 €
Fa - pevná linka OcÚ 12/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
48.48 €
Fa - mob. tel. MŠ, ŠJ, OcÚ 12/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
107.94 €
Fa - obedy zamestnancov za 12/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Školská jedáleň, Sirk
428.28 €
Fa - eleinš. mat.:Led žiarovka 3 ks, multimeter 1 ks, CYKY 20m, štartér 8ks, rozvodnica ROSP 2ks, káble 10m, lišta 10ks, vianočné osvetlenie 1ks, vrták 1ks, šróba do dreva 100ks, skrutka do dreva 100ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Elektro montáže Ivan Baláž
283.84 €
Fa - ročný poplatok za vedenie účtu cenných papierov. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
53.98 €
Fa - vodoinšt. mat.: sifón umývadlový, šróba na WC, umývadlo, ventil SV klasik. Odb.: Obec Sirk
Dod.: MAROŠ BALÁŽIK - BAMAR
41.89 €
Fa - aktualizácie webstránka v roku 2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Wbx, s.r.o.
54.00 €
Fa - mes. poplatok za služby v oblasti BOZP a OCU. Odb.: Obec Sirk
Dod.: NCRC, Ing. Jozef Nosáľ
48.00 €
Fa - kanc. potreby: perá čínske, poradač pákový, Xerpx, sviečka čajová, H. obrúsky, H. obr. vian. Odb.: Obec Sirk
Dod.: MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.
63.56 €
Fa - nástenný kalendár Odb.: Obec Sirk
Dod.: Skryté Poklady Slovenska občianske združenie
140.00 €
Fa - tonery do tlačiarní. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Patrik Pánik
211.60 €
Fa - čist. prostr. ŠJ: Mr. Monk 2ks, Jar 2ks, Sanytol MR 1 ks, Mikr. sáčky 1 rol., Drátenka nerez jumbo 4 ks, Hubka profi 10 ks, Ruk. prac, Loon latex S 1 ks, M 1 ks, Lenor 1 ks, Lanzy 1 ks, Ruk. Stern 100 ks 1 bal. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
69.90 €
Fa - mat. na DČ od 01.10.2019: plášť do dažďa 2 ks, motyka + násada 2 ks, motyka kov. + násada 2 ks, lopata + násada 4 ks,fúrik 2 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
144.60 €
Fa - realizácia VO ,, Odvedenie dažďových vôd´´ Odb.: Obec Sirk
Dod.: VEROBS, s.r.o.
500.00 €
Fa - mat. na AČ 1.10.2019: montér. súpravca 9 ks, prac. obuv 5 ks, prac. rukavice 9 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
357.70 €
Fa - oprava rozhlasovej ústredne. Odb.: Obec Sirk
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
127.06 €
Fa - servis VO. Odb.: Obec Sirk
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
120.44 €
Fa - vývoz VOK 11/2019 Červeňany. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
265.60 €
Fa - vývoz KO z VOK 11/2019 budova dopr. značiek. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
261.70 €
Fa - vývoz KO 11/2019: zber KO zo 110, 120 l, 1100 l nádob, z vriec a PE sáčkov, nájom 1100 l nádoby - nové, uloženie KO, popl. za ulož. KO podľa úrovne vytriedení, predaj tovaru - žlté vrecia 200 ks, evid. údajov o odpadoch. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
1573.20 €
Fa - počítačové služby. Odb.: Obec Sirk
Dod.: VEGA-SOFT, s.r.o.
101.00 €
Fa - posypová soť. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Zber surovín Albert s.r.o.
228.00 €
Fa - preprava kameniva, kamenivo. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Miroslav Petráš - Osobná a nákl. autodoprava
358.32 €
Fa - preprava autobusom trasa Magnezitovce - Sirk- Zbojská Odb.: Obec Sirk
Dod.: Miroslav Petráš - Osobná a nákl. autodoprava
165.12 €
Fa - preprava autobusom - trasa Magnezitovce - Sirk - Krupina. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Miroslav Petráš - Osobná a nákl. autodoprava
342.72 €
Fa - knihy do knižnice. Odb.: Obec Sirk
Dod.: IKAR a.s.
62.50 €
Fa - rozšírenie kamerového systému - 3 ks kamier. Odb.: Obec Sirk
Dod.: PROGRES MT s.r.o.
10908.12 €
Fa - poháre na turnaj Odb.: Obec Sirk
Dod.: Victory sport, spol.s.r.o
112.24 €
Fa - el. energia 11/2019 Budova VD. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
173.40 €
Fa - zálohová platba VO 12/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
112.58 €
Fa - el. energia VO 11/2019 vyúčtovanie. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
112.58 €
Fa - el. energia Sirk 0. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
68.15 €
Fa - el. energia Posilovńa 11/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
53.50 €
Fa - el. energia OcÚ 11/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
113.53 €
Fa - pyrotechnika. Odb.: Obec Sirk
Dod.: PYROMIX s.r.o.
471.80 €
Fa - vianočné osvetlenie v obci Odb.: Obec Sirk
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
330.98 €
Fa - MŠ hračky. Odb.: Obec Sirk
Dod.: EDUCAPLAY, s.r.o.
349.60 €
Fa - priebežný audit 1 3.štvrťrok 2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: GemerAudit,spol.s.r.o.
432.00 €
Fa - počítačové služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: VEGA-SOFT, s.r.o.
118.00 €
Fa - ŠJ - prenájom nádoby, zber odpadu. Odb.: Obec Sirk
Dod.: EKRONN s.r.o.
57.00 €
Fa - mob. tel.12/2019OcÚ, MŠ, ŠJ. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
117.37 €
Fa - tel. pevná linka OcÚ 11/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
48.48 €
Fa - Tel. ZS 11/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
84.47 €
Fa - čistenie a prenájom rohoží Odb.: Obec Sirk
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
12.10 €
Fa - odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Organizácia školení a seminárov - Mgr. Furman
380.00 €
Fa - kanc. potreby: registrovaný denník 1ks, evid. dochádzky 20ks, kniha príchodov a odchodov 1 ks, kniha došlých faktúr s 1 DPH 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: ŠEVT a.s.
31.33 €
Fa - oprava a dodanie veľkokuch. zariadení Odb.: Obec Sirk
Dod.: František Michna - FM
1093.48 €
Fa - karta do fotopasce Odb.: Obec Sirk
Dod.: COMPEKO TREND s.r.o.
19.80 €
Fa - rekonštrukcia šachiet na pozemných komunikáciách Odb.: Obec Sirk
Dod.: Fly Lemon s.r.o.
6939.54 €
Fa - Hut. tyč, Hut. profil,, cement, Hut. tyč kruhova, Rezanie ocele, Hut. plech, . Odb.: Obec Sirk
Dod.: Stavivo IBV,s.r.o.
315.59 €
Fa - trovy právneho zastúpenia Odb.: Obec Sirk
Dod.: JUDr. Marian Dzuroška, s.r.o.
84.00 €
Fa - Centrum voľného času dot. 1.10.2019 - 31.12.2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Mesto Revúca
40.00 €
Fa - el. energia 12/2019 Knižnica. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
139.00 €
Fa - ŠJ čist. prostriedky: utierka cedník savá 5ks, jar 5l - 1 ks, toalet. pap. 1 bal., rukavice prac. 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
26.30 €
Fa - klimatizácia do knižnice 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Elektro - servis, Ján Slanec
1440.00 €
Fa - ŠJ - dávkovač mydla, uteráky, mydlo tekuté. Odb.: Obec Sirk
Dod.: KAMIKO - HYGIENE s.r.o.
147.97 €
Fa - členské známky r. 2020 pre DHZ. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Územná organizácia DPO SR v Revúcej
34.00 €
Fa - nákup diárov 12 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: MIRA OFFICE s.r.o.
44.23 €
Fa - počítačové služby. Odb.: Obec Sirk
Dod.: VEGA-SOFT, s.r.o.
35.00 €
Fa - kuka nádoby 110 l - 10 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: MEVA-SK s.r.o. Rožňava
318.00 €
Fa - predplatné r. 2020 obecné noviny. Odb.: Obec Sirk
Dod.: INPROST s.r.o
187.20 €
Fa - oprava Multicara. Odb.: Obec Sirk
Dod.: KARTEL SPOL.s.r.o.
35.52 €
Fa - mes. poplatok za služby v oblasti BOZP a OcÚ. Odb.: Obec Sirk
Dod.: NCRC, Ing. Jozef Nosáľ
48.00 €
Fa - vodoinšt. materiál: bat. ZORA 1 ks, CR vsuvka 3/8* 2 ks, flexi na vodu 2 ks, koleno mosadz 8 ks, pisoár ventil 1 ks, redukcia mosadz 4 ks, šróba na umývadlo 1 ks, sifón umývadlový 1 ks, tesnenie gumené 6 ks, umývadlo Jika 55 - 1 ks, ventil 3 ks, závit. spojka rohová 4 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Maroš Balážik - BAMAR
235.26 €
Fa - Preprava kameniva, kamenivo. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Miroslav Petráš- Osobná a nákladná autodoprava
470.93 €
Fa - obedy zamestnancov 11/2019 - 265 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Školská jedáleň, Sirk
683.70 €
Fa - konferenčná stolička JEFF 2 NEW - 150 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: AR market, s.r.o.
3135.00 €
Fa - spracovanie verej. obstarávania pre rozšírenie kamer. systému v obci Sirk. Odb.: Obec Sirk
Dod.: ADAMAS COMPANY s.r.o.
700.00 €
Fa - elektorinšt. mat.: X-Line led 6W E14 - 10 ks, Akcia 30 ks, Vypínač č. 1 Standard 1 ks, Kábel CYKY3*2,5 - 60 m, Lišta 20*20 - 12 ks, Istič 11 B20A 2 ks, Din lišta 1 m - 1 ks, Poistka 10 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Elektro montáže Ivan Baláž
168.59 €
Fa - mat. DČ 1.10.2019 : prac. tričko 3 ks, prac. nohavice 3 ks, prac. rukavice 2 páry, montér. súprava 2 ks, prac. čiapka 2 ks, jednoráz. rukavice 2 bal. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
157.70 €
Fa - darčekové kupóny Odb.: Obec Sirk
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
1528.40 €
Fa - vodné, stočné 11/2019 Šrobárka, Slobodáreň 11/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1315.87 €
Fa - počítačové služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: VEGA-SOFT, s.r.o.
140.00 €
Fa - mat. AČ 1.10.2019 - brúska uhlová, aku skrutkovač. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
479.90 €
Fa - mat. dobr. sl. 1.10.2019: papier, ceruzky, perá, obálky, zakladače, zošity, oprav. páska kores, orezávadlo, lep. tyčinka, dierovač, zošívačka, náboje, nožnice kanc., obal euro, kanc. spony, lep.páska. Odb.: Obec Sirk
Dod.: MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.
54.52 €
Fa - čist. prostr.: mop, metla handra, savo, metla + násada, vrecia, osviežovač, domestos, brait suchý, tek. mydlo, jar, ajax, det. vlhč. obrúsky. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
51.01 €
Fa - kanc. potreby OcU: Xerox 10 ks, Kocka biela 5 ks, kocka fareb. 5 ks, oprav.kazeta 6 ks, náboje 10 ks, potvrdenka s juxtou, zvýrazňovač zelený, žltý, oranžový 14 ks, far. obr.2 ks, sviečka čajová 18 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.
87.14 €
Fa - vyspravenie stien, špaliet okien a dverí. Odb.: Obec Sirk
Dod.: MAJAMI -Marian Perenčaj
2450.00 €
Fa - vývoz VOK - Nový Sirk 10/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
220.10 €
Fa - vývoz VOK - Šrobárka 10/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
250.00 €
Fa - knihy do knižnice. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Panta Rhei, s.r.o.
42.52 €
Fa - stav. mat. - Mamut Glue, Hut. profil. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Stavivo IBV,s.r.o.
109.60 €
Fa - vývoz VOK pri budove cest. značiek 10/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
237.00 €
Fa - vývoz VOK na Žel. Ladislava 10/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
187.60 €
Fa - vývoz KO 10/2019: zber KO zo 110 l, 120 l, 1100 l, 1100 l nové nádob, nájom 1100 l nádoby, uloženie KO, popl. za ulož. KO podľa úrovne vytriedení, evid. údajov o odpadoch. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
2193.09 €
Fa - Požiarna zbrojnica - výkopové práce. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubica Vranková
44.00 €
Fa - plechový prírez. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Gemer Kovo s.r.o.
80.64 €
Fa - meranie istenia a spotreby v ŠJ. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Lubomír Knopp
58.80 €
Fa - mulčovanie Odb.: Obec Sirk
Dod.: PM, s.r.o.
48.00 €
Fa - mat. AČ 1.6.2019: krompáč s násadou 5 ks, lopata + násada 5 ks, motyka + násada 5 ks, sekera 3 ks, mačeta 5 ks, hrable kov. 5 ks, vidly 5 ks, sekáč 5 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
265.90 €
Fa - pohrebné trovy J. Súkeník. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Bytové hospodárstvo,s.r.o.
399.22 €
Fa - inštalácia OS Windows 10. Odb.: Obec Sirk
Dod.: PANET.IT, s.r.o.
523.00 €
Fa - servis počítačov, počítačová zostava. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Patrik Pánik
804.40 €
Fa - oprava kamer. systému. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Lubomír Knopp
171.00 €
Fa - el. energia posilovńa 10/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
40.88 €
Fa - zálohová platba VO. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
88.61 €
Fa - vyúčt. VO 10/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
88.61 €
Fa - el. energia budova VD 10/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
141.66 €
Fa - el. energia OcÚ 10/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
113.63 €
Fa - el. energia 10/2019 Sirk 0. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
121.66 €
Fa - vyjadrenie k Odvedenie dažďových vôd v obci Sirk. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest,a.s.
36.00 €
Fa - prenájom rohoží 10/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
12.10 €
Fa - rekonštruk. požiarnej zbrojnice - stavebné práce. Odb.: Obec Sirk
Dod.: MAJAMI -Marian Perenčaj
4900.00 €
Fa - kanc. potreby - zošity10 ks, blok škol. 5 ks, xerox A4 10 ks, rýchloviazač 50 ks, perá 10 ks, perá čínske 6 ks, výd. pokl. dok. 5 ks, príj. pokl. dokl. 10 ks, potvrdenky s juxtou 10 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.
86.86 €
Fa - rekonšt. požiarnej zbrojnice. Odb.: Obec Sirk
Dod.: AN MAR SLOVAKIA s.r.o.
7156.67 €
Fa - kanc. potreby - tonery, pečiatka. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Patrik Pánik
139.50 €
Fa - ťažné zariadenie, montáž. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Gabriel Steiner - Predaj servis motor. vozidiel
323.40 €
Fa - PZ - elektorinštal. práce. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Tibor Lipták - ELIP
260.00 €
Fa - stravné lístky 10/2019 26 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Edenred Ticket Service s.r.o.
110.58 €
Fa - vodné, stočné MŠ, Šrobárka, Slobodáreň, ZS. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
3181.49 €
Fa - zrážková voda par. plochy 10/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
72.77 €
Fa - počítačové služby. Odb.: Obec Sirk
Dod.: VEGA-SOFT, s.r.o.
88.00 €
Fa - systémová podporaprogramov 1.1.2020 - 31.12.2020. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Asseco Solutions, a.s.
494.22 €
Fa - trovy právneho zastúpenia. Odb.: Obec Sirk
Dod.: JUDr. Marian Dzuroška, s.r.o.
84.00 €
Fa - el. energia MŠ 01.09.2019 - 130.11.2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
216.00 €
Fa - el. ener. VO, MŠ, Knižnica, VD, KD. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1908.00 €
Fa - telefóny YS, internet 10/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
86.46 €
Fa - pevná linka OcÚ 10/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
48.48 €
Fa - telefóny-mobily OcÚ, MŠ, ŠJ 10/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
116.11 €
Fa - Preprava kameniva, kamenivo. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Miroslav Petráš- Osobná a nákladná autodoprava
356.16 €
Fa - elektroinšt. mat., práce. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Lubomír Knopp
405.00 €
Fa - služby v oblasti BOZP a OcÚ. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
48.00 €
Fa - vš. mat. - cement, hut. rúra rezanie ocele. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Stavivo IBV,s.r.o.
144.67 €
Fa - servis VO - svetelný zdroj, štartér, komp. žiarivka. Odb.: Obec Sirk
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
77.89 €
Fa - obedy zamest. 10/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Školská jedáleň, Sirk
681.12 €
Fa - ŠJ čistiace prostriedky: ruk. prac. 6 ks,Sáčky 50 ks - 10 rol., Savo plieseň MR 1 ks, Clin 500 g MR 1 ks, Toaletný papier Paloma 1 ks, Jar 5 l - 1 ks, Savo 5 l - 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
57.10 €
FA - MŠ - čistiace prostriedky: fixinela 5 l - 1 ks, Pepe 5 ks, Tek. mydlo Lilien 1 l - 1 ks, Glade spray 300ml - 1 ks, Domestos 5 l - 1 ks, Savo 5 l - 1 ks, Ruk. gumené Duraklen 1 pár, Ajax 5 l - 2 ks, Mr. Proper 5 l - 1 ks, Kôš na odpad 1 ks, Vrecia 30 l zaväzovacie 2 x 15 ks - 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
75.20 €
Fa - vodoinšt. mat.: Bat. 2 ks, Flexi na vodu 1 ks, HT koleno 1 ks, HT odbočka 1 ks, HT rúra 1 ks, mosadz zátka 5 ks, PPR prach kol. MF 4 ks, PPR hrdlo s maticou 10 ks, PPR nátrubok 10 ks, PPR T Kus 10 ks, predĺženie red. 4 ks, PVC zátka 1 ks, kombi WC sedatko 2 ks, šróba na WC 2 ks, šróbenie sada 5 ks, tesnenie gumené 10 ks, závit spojka priama 6 ks, ZN zátka 5 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: MAROŠ BALÁŽIK - BAMAR
285.97 €
Fa - Požiarna zbrojnica - elektroinštalácia. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Lubomír Knopp
626.40 €
Fa - Mat. D.č.1.10.2019 - prac. tričko 1 ks, prac. nohavice 1 ks, prac. kabát zateplený 2 ks, prac. obuv zateplená 4 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
186.70 €
Fa - mat. AČ 1.10.2019 : Píla elek. 1 ks, silon 1 ks, pilník VALLORBE 4,8mm 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
550.00 €
Fa - mat. AČ 1.6.2019 : hrable drevené 9ks, hrable + násada 9 ks, vidly s násadou 2 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
98.00 €
Fa - Mat. AČ 01.06.19 - brús. plátno 4ks, pilka strend 1ks, dláto s drev. rukoväťou2ks, nožnice na plech prevodové pravé 2ks, kliešte štípacie bočné 1ks, kliešte kombin. 2ks, zvierka Cork 2ks, optimal 1ks, Slovlux orech 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: ADLUNI COMPANY LTD.
101.84 €
Fa - Citroen Grand C4 Picasso e - HDi 115 - výmena brzdových doštičiek. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Autostop RV, s.r.o.
191.06 €
Fa - vývoz VOK 9/2019 budova dopravné značky. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
237.00 €
Fa - vývoz VOK 9/2019 - zber odpadu z VOK, uloženie obj. odpadu, poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedení. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
214.90 €
Fa - vývoz KO 09/2019 : zber KO zo 110 l, 120 l, 1100 l nádob,, z vriec a PE sáčkov, uloženie KO, popl. za uloženie KO podľa úrovne vytriedení, evid. údajov o odpadoch. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
1498.60 €
Fa - Knižnica - písací stôl, s kontajnerom, otočné kreslo Tanner. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Mária Mladšia - MAJA nábytok
280.00 €
Fa - aktívny reprobox Odb.: Obec Sirk
Dod.: MUZIKER, a.s.
287.00 €
Fa - Požiarna ochrana - savica Apollo super Rex 1ks, savicový závit Dural SMHL 1ks, savicový závit profi matica 1ks, doprava 1ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Firesystem s.r.o.
162.50 €
Fa - Kompozitná tabuľa 1790 x 1240 mm. Odb.: Obec Sirk
Dod.: IGLI design, s.r.o.
86.40 €
FA - knihy do knižnice Odb.: Obec Sirk
Dod.: IKAR a.s.
238.23 €
Fa - knih. regále IDEAL do knižnice. Odb.: Obec Sirk
Dod.: CEIBA spol. s.r.o.
2950.08 €
Fa - ŠJ - chladnička Candy OCTLS Odb.: Obec Sirk
Dod.: DOMOSS TECHNIKA, a.s.
156.90 €
Fa - počítačové služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: VEGA-SOFT, s.r.o.
118.00 €
Fa - oceľová zárubňa Odb.: Obec Sirk
Dod.: Stavivo IBV,s.r.o.
28.09 €
Fa - ŠJ - uteráky skladané dvojvrstvové Odb.: Obec Sirk
Dod.: KAMIKO - HYGIENE s.r.o.
34.82 €
Fa - stuha na insigniu Odb.: Obec Sirk
Dod.: LIM PO, s.r.o.
24.40 €
Fa - zálohová platba el. energia VO 10/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
123.22 €
Fa - náhradné diely do kosačky: príruba 1ks, matica kuž. prevodu 1ks, podporná miska 1ks, vyžínacia hlava 3ks, Odb.: Obec Sirk
Dod.: MOPIS-Sauer s.r.o.
152.17 €
Fa - klimatizácia do domu smútku 2 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Elektro - servis, Ján Slanec
3120.00 €
Fa - čistenie a prenájom rohoží 9.9. - 6.10.2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
12.10 €
Fa - el. energian9/2019 Sirk 0. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
104.26 €
Fa - el. energia 9/2019 Posiľovňa. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
40.16 €
Fa - el. energia 9/2019 Budova VO. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
65.16 €
Fa - el. energia OcÚ 9/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
116.28 €
Fa - Vzúčtovanie VO 9/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
123.22 €
Fa - údržba auta Fiat Doblo RA 472 B. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Gabriel Steiner - Predaj servis motor. vozidiel
126.35 €
Fa - tel. pevná linka OcÚ 9/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
50.04 €
Fa - mob. tel. OcÚ, MŠ, ŠJ 9/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
116.48 €
Fa - Tel. pevná linka OcÚ 9/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
86.46 €
Fa - el. energia Knižnica 10/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
139.00 €
Fa - el. inšt. mat. - žiarovka Led 20ks, kábel 5m, hadica 5m, zástrčka 1ks, sťahovacia páska 200ks, zásuvka 1ks, izolačná páska 10ks, svorkovnica 2ks, Wago svorka 10ks, batéria 2ks, káblová spojka plast. 6ks, Led trubica 2ks,. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Elektro montáže Ivan Baláž
117.01 €
Fa - kanc. potreby - potvrdenky s juxtou. Odb.: Obec Sirk
Dod.: MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.
9.00 €
Fa - počítačové služby. Odb.: Obec Sirk
Dod.: VEGA-SOFT, s.r.o.
140.00 €
Fa - zástava Sv. Florán, erb obce, vlajka obce. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Pavol Zapletal - P.Z. - služby v ochrane pred požiarmi
225.00 €
Fa - vyhotovenie polohopisného a výškopisného zamerania pre odvedenie zrážkových vôd v obci. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing, Juraj Pivka -Geoplán
920.00 €
Fa - Knihy do knižnice. Odb.: Obec Sirk
Dod.: IKAR, a.s.
345.77 €
Fa - strav. zamestnancov 9/2019, 257 obedov. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Školská jedáleň, Sirk
663.06 €
Fa - Proj. dok. ,, Odvedenie dažďových vôd v obci Sirk ´´. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Július Belic
3280.00 €
Fa - trovy právneho zastúpenia. Odb.: Obec Sirk
Dod.: JUDr. Marian Dzuroška, s.r.o.
84.00 €
Fa - zrážková voda parkovacie plochy, 9/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
70.42 €
Fa - hut. Profil uzatvorený, rez. ocele, Emporio-zmesi Betón. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Stavivo IBV,s.r.o.
27.12 €
Fa - stavebné práce - Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice. Odb.: Obec Sirk
Dod.: MAJAMI -Marian Perenčaj
2000.00 €
Fa - mes. poplatok v oblasti BOZP a OCu. Odb.: Obec Sirk
Dod.: NCRC, Ing. Jozef Nosáľ
48.00 €
Fa - počítačové služby. Odb.: Obec Sirk
Dod.: VEGA-SOFT, s.r.o.
151.00 €
Fa -ŠJ - hyg. čist. potreby_ rukavice, jar, ajax, hubka na riad, utierka savá, drátenka, sanztol, sáčky, ruk. gumené, utierka riadová, silan aviváž, pap. na pečenie. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
144.77 €
Fa - kotol 601 smalt 2 ks, kotlina plech 500 mm - 2ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
336.00 €
FA - mat. na AČ: prac. obuv 3ks, Vrecia 70/110l 10ks, Čižmy gumené 7 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
218.90 €
Fa - mat. AČ - hlava žacia, reťaz, kotúč rezný. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
179.83 €
Fa - knihy do knižnice. Odb.: Obec Sirk
Dod.: IKAR, a.s.
281.93 €
Fa - knihy do knižnice. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Panta Rhei, s.r.o.
103.90 €
Fa - príves nákladný PV01 Akcia. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Bán s.r.o.
415.00 €
Fa - pohr. výdavky p. D. Kótai. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Bytové hospodárstvo,s.r.o.
352.90 €
Fa - predpl. r. 2020 - publ. Verejná správa. Odb.: Obec Sirk
Dod.: PORADCA s.r.o.
27.00 €
Fa - vývoz VOK Slobodáreň. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
248.70 €
Fa - vývoz VOK Železník - Ladislava. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
252.60 €
Fa - vývoz KO 8/2019: zber KO zo 110l,120l, 1100l nádob, z vriec a PE sáčkov, Nájom 1100l nádoby, Uloženie KO, Popl. za ulož. KO podľa úrovne vytriedení, evid. údaj. o odpadoch. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
1540.96 €
Fa - kamenivo, preprava kameniva. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Miroslav Petráš - Osobná a nákl. autodoprava
518.16 €
Fa - prenájom a čistenie rohoží. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
12.10 €
Fa - servis VO Železník. Odb.: Obec Sirk
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
41.21 €
Fa - údržba VO. Odb.: Obec Sirk
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
294.79 €
Fa - kanc. potreby - oprav. kazeta 5ks, oprav. páska 1ks, kanc. spony 5 bal., xerox A4 10ks, euro obal 100ks, rýchloviazač 50ks, tanier plytkýn20,5cm/100ks - 2ks, vidlička jednoráz. 2ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.
73.70 €
Fa víno na reprezent. účely 12 ks á 13,70 € 18 ks á 11,30 €. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Nier Fine Wines SK, s.r.o.
371.80 €
Fa - vyúčt. el. energie Posilovňa 8/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
46.04 €
Fa -vyúčt. el. energie OcÚ 8/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
94.46 €
Fa - el. energia Sirk 0 8/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
102.50 €
Fa - el. energia budova VD 8/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
36.06 €
Fa - zálohová platba VO 9/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
59.04 €
Fa - vyúčtovanie VO 8/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
59.04 €
Fa - telefón pevná linka OcÚ 8/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
48.48 €
Fa - tlačivá pre matričný úrad: Rodný list 20 ks, Žiadosť o uzavretie manželstva 20 ks, Balné. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Centrum polygrafických služieb
9.48 €
Fa - el. energia Knižnica 8/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
139.00 €
Fa - trovy právneho zastúpenia Odb.: Obec Sirk
Dod.: JUDr. Marian Dzuroška, s.r.o.
84.00 €
Fa - tel. ZS, Internet 8/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
86.46 €
Fa - stravné lístky 8/2019 252 ks á 4€. - 21 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Edenred Ticket Service s.r.o.
90.58 €
Fa - vodné, stočné MŠ, Šrobárka, Slobodáreň. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1099.62 €
Fa - pohrebné výdavky za p. Závodský Milan: administratívny popl. - vystavenie dokladov 0,50 €, popl. za spopolnenie 149,78 €, jazda 290 km 240,70 €, výjazd v čase od 16,00 hod. do 6,00 hod 22,00 €, manipulácia s rakvou a zosnulým 4,00 €, Rakva 1 ks - 108,00 €. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Bytové hospodárstvo,s.r.o.
524.98 €
Fa - ŠJ regál montovateľný pl. police 900x500x1800 mm 1k., Doprava. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Gastromarket Tatry s.r.o.
283.20 €
Fa - stav. mat.: Krono Dvere biele 90P 1 ks, 80 L - 3 ks,Baumit 25 kg - 10 bal., Onduline platňa Base 30 ks, Onduline klince 540 ks, Doprava Mitsubishi 1 jazda, Emporio fasadne lepidlo a stierka 3 ks, Baumit MVR Uni 25 kg - 3 bal. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Stavivo IBV,s.r.o.
572.84 €
Fa - mob. tel. ŠJ, MŠ, OcU, internet 8/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
115.09 €
Fa - zrážková voda parkovacie plochy 8/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
72.77 €
Fa - prenájom nádoby, zber odpadu. Odb.: Obec Sirk
Dod.: EKRONN s.r.o.
38.00 €
Fa - preprava autobusov akcia ,, Poklady Železníka´´ Odb.: Obec Sirk
Dod.: Miroslav Petráš - Osobná a nákl. autodoprava
156.00 €
FA - mesačný poplatok za služby v oblasti BOZP a OCU. Odb.: Obec Sirk
Dod.: NCRC, Ing. Jozef Nosáľ
48.00 €
Fa - kamenivo, preprava kameniva. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Miroslav Petráš- Osobná a nákladná autodoprava
114.55 €
Fa - oprava VO. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Lubomír Knopp
216.00 €
Fa - stravné lístky 8/2019 252 ks á 4€. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ticket Service s.r.o.
1046.88 €
Fa - ŠJ mop. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Antalon s.r.o.
20.88 €
Fa - vodoinšt. mat.: hrdlo s maticou 10 ks, PPR koleno 90 pr. 20 10 ks, PPR nárubok pr. 20 - 10 ks, PPR rúra PN 16 pr. 20 - 4 m, šróba na WC 7 ks, WC KASKADA zadný, spodný 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: MAROŠ BALÁŽIK - BAMAR
102.54 €
Fa - nákup tonerov Odb.: Obec Sirk
Dod.: Patrik Pánik
99.60 €
Fa - počítačové služby. Odb.: Obec Sirk
Dod.: VEGA-SOFT, s.r.o.
140.00 €
Fa - prenájom chem. mobil. WC - akcia Poklady Železníka. Odb.: Obec Sirk
Dod.: EBEN RV, s.r.o.
220.00 €
Fa - ŠJ čistiace prostr.: Well Done 5l - 1ks, Savo 5l - 1 ks, Jar 5l - 1ks, Sáčky 30x40, 50ks - 5 ks, Cif 500ml - 2 ks, Toro pasta 200g - 2 ks, Sanytol MR 500ml - 1 ks, Hubka na riad profi 10ks - 1 bal., Madel desinfekto profi tek. 5l - 1 ks, Ajax 5l - 1 ks, Drátenka Jumbo 1 ks, Drát. kovová 2ks - 2 bal., Dr. Devil wc gél 400 ml - 1 ks, Toalet. pap. 6/8 ks - 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
71.54 €
Fa - vonkajšia vitrína M40 12xA4bočné otváranie + stĺpiky - 4 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Agentúra Bonair s.r.o.
1452.00 €
Fa - ŠJ - uteráky skladané 2 vrs. Odb.: Obec Sirk
Dod.: KAMIKO - HYGIENE s.r.o.
34.82 €
Fa - vývoz VOK 7/2019 Železník Ladislava. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
229.20 €
Fa - vývoz KO 7/2019: zber KO zo 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l nádob, zber KO z vriec a PE sáčkov, nájom 1100 l nádoby - nové, uloženie KO, poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedení, evid. údajov o odpadoch, evid. elektroodpadu. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
1520.49 €
Fa -stav. materiál: Baumit 25 kg - 4 bal., Baumit jemná štruktúr. omietka 25 kg - 2 bal. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Stavivo IBV,s.r.o.
150.31 €
Fa - čistenie a prenájom rohoží Odb.: Obec Sirk
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
12.10 €
Fa - kanc. potreby: knihadochádzky 2ks, rýchloviazač 50 ks, obal euro 100 ks, etikety rolo biele 2ks, šatňové bloky 2ks, miska na guláš 3ks, lyžica polievková 100ks - 3ks, pohár 100ks - 1 ks, pap. obrúsky 500ks - 1ks, KU Katrin 1 ks, TP Katrin 24ks 2 vrs. 3x24ks - 3 bal. Odb.: Obec Sirk
Dod.: MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.
66.14 €
Fa - Materiál AČ: krompáč s násadou 7 ks, lopata 7 ks, motyka 7 ks, sekera 7 ks, mačeta 7 ks, hrable žel. 16 zubové 1 ks, hrable drevené 14 zubové 7 ks, vidly 7 ks, metla cestárska 25 cm 4 ks, metla drevená 2 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
372.40 €
Fa - zálohová platba 8/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
7.06 €
Fa - vyúčt. VO 7/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
7.06 €
Fa - el. energia 7/2019 OcÚ. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
94.19 €
Fa - el. energia 7/2019 Posilovňa. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
34.86 €
Fa - el. energia Nový Sirk 7/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
90.88 €
Fa - ele. energia 7/2019 budova VD. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
36.41 €
Fa - všeobec. materiál - hmoždinky, matica poistná, podložky M10, skrutky so šasťhrannou hlavou, kladivo profi festa, stetce ploché, pilníky Strend Pro, vrut DT, brúsny papier na suchý zips, unášač brús. papiera Deco color. Odb.: Obec Sirk
Dod.: ADLUNI COMPANY LTD.
87.41 €
Fa - Stav. práce - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Odb.: Obec Sirk
Dod.: MAJAMI -Marian Perenčaj
8000.00 €
Fa - AČ - STIHL. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
499.00 €
Fa - oprava kosačky Stihl. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
156.57 €
Fa - predplatnp finančný spravodajca, ročník 2020 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Poradca podnikateľa spol. s.r.o.
26.40 €
Fa - zrážková voda parkovacie plochy 7/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
72.77 €
Fa - vodné, stočné 7/2019 Šrobárka, Slobodáreň, ŠJ. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1095.62 €
Fa - ele. energia 8/2019 - VO, ŠJ, Knižnica, budova VD Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
1908.00 €
Fa - ele. energia MŠ 6 - 8.2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
216.00 €
Fa - mob. telefón 07/2019 - ZS, internet Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
72.16 €
Fa - mob. telefóny 7/2019 OcÚ, MŠ,ŠJ, internet Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
114.98 €
Fa - pevná linka OcÚ 07/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
48.48 €
Fa - trovy právneho zastúpenia Odb.: Obec Sirk
Dod.: JUDr. Marian Dzuroška, s.r.o.
84.00 €
Fa - víťazné poháre na súťaž DHZ Odb.: Obec Sirk
Dod.: etrofeje.sk, 3G, s.r.o.
38.70 €
Fa - servis okien Odb.: Obec Sirk
Dod.: Rastislav Libák
100.00 €
Fa - stravné lístky 300 ks á 4 € Odb.: Obec Sirk
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
1245.79 €
Fa - mal. materiál: štetec plochý umelý čierny 2 ks, riedidlo optimal 1 ks, slovlux gaštan 2,5l - 2 ks, slovlux lak. laz gaštan 2,5l - 2 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: LG Bau-Trade, s.r.o.
102.30 €
Fa - mesačný poplatok za služby BOZP, OCÚ. Odb.: Obec Sirk
Dod.: NCRC, Ing. Jozef Nosáľ
48.00 €
Fa - materiál DČ - fúrik 2 ks, kosa+kosisko 1 ks, oslička 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
106.00 €
Fa - materiál DČ - fúrik 2 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
83.80 €
Fa - mat. AČ 1.3.2019: montér. súprava 5 ks, gumené čižmy 8 ks, prac. rukavice 8 ks, reflexné vesty 8 ks, plášť do dažďa 8 ks, prac. čiapka 8 ks, ochranný štít 3 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
372.40 €
Fa - mat. AČ 1.6.2019 - montér. súprava 9 ks, Pracovná obuv 3 ks, Gumené čižmy 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
358.00 €
Fa - rekl. tovar: šiltovky s potlačou 50 ks, šiltovky s neonovou potlačou 12 ks, zástavy s potlačou 9 ks, odznaky 100 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: KONTUR Promotion, s.r.o.
546.72 €
Fa - čist. prostriedky MŠ: Hydroxid sodný, jar, obrus. mliečna, obrúsky, handra Renáta, utierka cedrík, vanička detská piškota UH. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
40.41 €
Fa - údržba VO v cintoríne. Odb.: Obec Sirk
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
999.85 €
Fa - dekontaminácia chladiaceho zar. v dome smútku. Odb.: Obec Sirk
Dod.: PETINA Ingrid Lineková
70.00 €
Fa - plastové odpadové nádoby 5 ks, kuka nádoby 5 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: MEVA-SK s.r.o. Rožňava
270.00 €
Fa - počítačové služby. Odb.: Obec Sirk
Dod.: VEGA-SOFT, s.r.o.
110.00 €
Fa - prehliadka a údržba auta Citroen. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Autostop RV, s.r.o.
181.66 €
Fa - vyhotovenie a montáž altánkov 3 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Mičko Štefan
2148.60 €
Fa - prenájom a čistenie rohoží. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
12.10 €
Fa - vývoz KO 06/2019: zber KO zo 110l, 1100l nádob, zber KO z vriec a PE sáčkov, Nájom 1100l nádoby - nové, Nájom 1100l nádoby, Uloženie KO, Poplatok za uloženie KO , Evidencia údajov o odpadoch. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
1427.28 €
Fa - vývoz VOK kontajneru Šrobárka. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer spol. s.r.o.
329.30 €
Fa - stav. materiál: Baumit jahodová omietka, Mriežka stier., Fasádne lepidlo a stierka/EPS biely VATA, Armovacia sieťka Valmiera. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Stavivo IBV,s.r.o.
44.40 €
Fa - ŠJ - dezinfek. roztok Bio - P2 + P3. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Petr Mrázek
120.00 €
Fa - víťazné poháre na ,, Sirkovský kotlík ". Odb.: Obec Sirk
Dod.: etrofeje.sk, 3G, s.r.o.
52.60 €
Fa - vyúčt. el. energie 6/2019 OcÚ. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
106.21 €
Fa - vyúčt. el. energie 6/2019 Sirk 0. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
94.38 €
Fa - vyúčt. el. energie 6/2019 budova VD. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
45.62 €
Fa - vyúčt. el. energie 6/2019 Posiľovňa. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
39.12 €
Fa - zálohová platba VO 7/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
49.40 €
Fa - vyúčtovanie VO za 06/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
49.40 €
Fa - počítačové služby. Odb.: Obec Sirk
Dod.: VEGA-SOFT, s.r.o.
136.00 €
Fa - palivové drevo. Odb.: Obec Sirk
Dod.: JZ Agro, s.r.o.
2016.00 €
Fa- mal. materiál: farba, štetce, riedidlo, penetrácia primalex, schodíky jednostranné, brúsny kotúč turbo, kartáč okružný vlnitý. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Stavivo IBV,s.r.o.
190.22 €
Fa - doména a webhosting. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Wbx, s.r.o.
144.00 €
Fa - el. e07/2019 Knižnica. nergia Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
139.00 €
Fa - Tel. ZS, internet 06/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
86.84 €
Fa - tel. pevná linka OcÚ 06/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
48.48 €
Fa - mobil. tel. OcÚ, ŠJ, MŠ. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
115.27 €
Fa - služby v oblasti BOZP a OOÚ. Odb.: Obec Sirk
Dod.: NCRC, Ing. Jozef Nosáľ
48.00 €
Fa - výmena strešnej krytiny a drev. konštrukcie na prístrešku požiarnej zbrojnice. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Mičko Štefan
1847.40 €
Fa - oprava gyn. ambulancie - dlažba, omietka, farba. Odb.: Obec Sirk
Dod.: LG Bau-Trade, s.r.o.
427.28 €
Fa - kanc. potreby: Xerox A4 80g ENERGY 25 ks, Pero guľôč. Y 8011 - 10 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.
92.34 €
Fa - vodné, stočné 06/2019 Slobodáreň, Šrobárka, ZS, KD. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
979.80 €
Fa - PZ ochranné prilby 12 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: FLORIAN, s.r.o.
395.18 €
Fa - zrážková voda parkovacie plochy, cesty. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
70.42 €
Fa - žalúzie do MŠ. Odb.: Obec Sirk
Dod.: AN MAR SLOVAKIA s.r.o.
341.55 €
Fa - trovy právneho zastúpenia. Odb.: Obec Sirk
Dod.: JUDr. Marian Dzuroška, s.r.o.
84.00 €
Fa - oprava kamerového systému ihrisko. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Lubomír Knopp
264.00 €
Fa - prenájom a čistenie rohoží Odb.: Obec Sirk
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
12.10 €
Fa - WC Kombi 2 ks, EUR WC kombi 5 ks, Nádržka EUR WC kombi 5 ks, WC sedátko 5 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: SIKO KÚPEĽNE, a.s.
296.90 €
Fa - čist. prostriedok do ŠJ - Guardian Blitz 6x2,4 kg. Odb.: Obec Sirk
Dod.: BETRIX, s.r.o.
120.88 €
Fa - stravovanie auditu. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Školská jedáleň, Sirk
9.68 €
Fa - stravovanie zamestnancov 06/2019- 227 á 2,42 €. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Školská jedáleň, Sirk
549.34 €
Fa - vodoinšt. mat. - Flexi na vodu, Kartuša NEON, KG rúra, PPR DG prechod FF, Predĺženie red. Redukcia mosadz, Rukoväť1/2, Spona, Tesnenie gumené 3/4, Ventil rohový, Ventil SV klasik, Zavlažovacia hadica sacia pr. 32, Zvršok 1/2. Odb.: Obec Sirk
Dod.: MAROŠ BALÁŽIK - BAMAR
416.48 €
Fa - pneumatiky na Citroen. Odb.: Obec Sirk
Dod.: PNEULINE.SK, Andpet s.r.o.
186.00 €
Fa - mat. D.č. 1.4.2019: Hlava žacia AUTOCUT 46-2 2 ks, Silon 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
106.00 €
Fa - mat. D.č. 1.3.2019: el. kalové čerpadlo 1 ks, Sada príslušenstva 100ks - 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
158.90 €
Fa - mat. AČ 1. mulčovací VM-580 1 ks.6.2019: kosačka bubnová 1 ks, Adaptér Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
1338.00 €
Fa - čistiace prostriedky ŠJ: Desinfekto 1 l - 2 ks, Jar 5 l - 1 ks, Domestos 5 l - 1 ks, Ajax 5 l - 2 ks, Sáčky 15 ks, Rukavice 100 ks - 1 bal., Rukavice prac. 3 ks, Madel desinfekto profi tek. 5 l - 1 ks, Clin 500 ml - 4 ks, Utierka Gigant 200 mb - 2 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
105.04 €
Fa - mat. AČ: prac. obuv 8 párov, montér. súprava 3 ks, hrable žel. s násadou 2 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
251.40 €
Fa - mat. D.č.1.2.2019: prac. obuv 3 páry, prac. nohavice 3 ks, montér. súprava 1 ks, prac. rukavice 1 pár, motyka s násadou 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
157.90 €
Fa - pečiatka k zákl. finančnej kontrole. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Patrik Pánik
33.80 €
Fa - Geom. plán, Kolky na overenie GP, Zamerania a vyhotovenie Adresný bod. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Kilík Ján-JK
257.00 €
Fa - asfalt vo vreci, OSB-3 doska. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Stavivo IBV,s.r.o.
270.40 €
Fa - výmena poškodenej kamery. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Lubomír Knopp
228.00 €
Fa - odvoz odpadu z VOK 05/2019 Železník-Ladislava. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
417.70 €
Fa - odvoz odpadu z VOK 05/2019 - Červeňany. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
302.00 €
Fa - odv KO 05/2019: zber KO zo 110l, 120l, 1100l nádob, nájom 1100l nádoby nové, nájom 1100l nádoby, uloženie KO, poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedení, evid. údajov o odpadoch. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
1470.16 €
Fa - pohrebné výdavky /Štefan Dani/. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Bytové hospodárstvo,s.r.o.
211.20 €
Fa - rekonštrukcia strechy na požiarnej zbrojnici. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Mičko Štefan
1784.00 €
Fa - el. energia 05/2019 Nový Sirk 0. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
98.81 €
Fa - el. energia 05/2019 budova VD. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
104.98 €
Fa - zálohová platba VO. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
105.27 €
Fa - vyúčtovanie VO 05/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
105.27 €
Fa - el. energia 05/2019 OcU. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
134.17 €
Fa - el. energia 05/2019 Posilovňa. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
33.78 €
Fa - maliarske potreby: štetce, spona, zámok visiaci, slovlux, matica, pilník.... Odb.: Obec Sirk
Dod.: Renáta Kuchtová-MAJSTER A-D TEAM
134.49 €
Fa - audit individuálnej a kionsolidovanej účt. závierky za r. 2018. Odb.: Obec Sirk
Dod.: GemerAudit,spol.s.r.o.
1128.00 €
Fa - kopírovacie zariadenie HP Color LaserJet Pro MFP. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Patrik Pánik
631.60 €
Fa - počítačové služby. Odb.: Obec Sirk
Dod.: VEGA-SOFT, s.r.o.
52.00 €
Fa - oprava spadnutého kábla. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Lubomír Knopp
66.00 €
Fa - kan. potreby: Xerox A4 10 ks, PPD samoprepis. 10 ks, VPD samoprepis. 3 ks, potvrdenka s juxtou 10 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.
62.16 €
Fa - lektorské externé služby. Odb.: Obec Sirk
Dod.: OLÚp - Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o.
75.80 €
Fa - vodné, stočné Slobodáreň, Šrobárka, MŠ, OcÚ. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1906.60 €
Fa - opravy a kontrola el. inštalácie Slobodáreň Sirk. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Lubomír Knopp
192.00 €
Fa - Obnova miestnych komunikáciív obci Sirk. Odb.: Obec Sirk
Dod.: SUPPLIER ISK, Inžinierske stavby a.s.
30506.47 €
Fa - prenájom nádoby, zber odpadu. Odb.: Obec Sirk
Dod.: EKRONN s.r.o.
57.00 €
Fa - stravovanie členov vol. komisii. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Školská jedáleň, Sirk
67.76 €
Fa - PVC okno - náj. byt, PVC dvere - KD. Odb.: Obec Sirk
Dod.: AN MAR SLOVAKIA s.r.o.
690.00 €
Fa - stravovanie zamestnancov 05/2019 256 obedov. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Školská jedáleň, Sirk
619.52 €
Fa - prístup do CRE. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovenská komora exekútorov
6.20 €
Fa - trovy právneho zastúpenia. Odb.: Obec Sirk
Dod.: JUDr. Marian Dzuroška, s.r.o.
84.00 €
Fa - zrážková voda parkovacie plochy 05/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
72.77 €
Fa - el. energia Knižnica 06/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
139.00 €
Fa - mobil. tel. 05/2019 ŠJ, MŠ, OcÚ. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
116.33 €
Fa - tel. pevná linka OcÚ 05/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
48.48 €
Fa - telefón 05/2019 ZS, internet. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
74.46 €
Fa - vodoinšt. materiál - batéria, Gabo DSK strmeň. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Maroš Balážik - BAMAR
82.18 €
Fa - tričká s potlačou. Odb.: Obec Sirk
Dod.: KONTUR Promotion, s.r.o.
64.80 €
Fa - rekonštrukcia strechy požiarnej zbrojnice Odb.: Obec Sirk
Dod.: Mičko Štefan
2050.14 €
Fa - prenájom soc. zariadeniav čase volieb. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Pohostinstvo Gerta
50.00 €
Fa - servis VO. Odb.: Obec Sirk
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
307.63 €
Fa - mesačný poplatok za služby BOZP a OOU. Odb.: Obec Sirk
Dod.: NCRC, Ing. Jozef Nosáľ
48.00 €
Fa - počítačové služby. Odb.: Obec Sirk
Dod.: VEGA-SOFT, s.r.o.
140.00 €
Fa - odbor. posudok na prítomnosť chrán. živočíchov. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Hapl Ervín
75.00 €
Fa - poradca 13-14-/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: PORADCA s.r.o.
9.60 €
Fa - mat. D.č. 1.2.2019: sada náradia 1 ks, kukla zváracia samostmievacia 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
158.30 €
Fa - materiál AČ 1.3.2019: závitníky - kazeta M1 /3-12/ 1 ks,M II /12-20/ 1 ks, Kotúč brúsny, reťaz. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
295.44 €
Fa -,, Praxou k zamestnaniu" - prac. plášt 1 ks, pracovná obuv 1 pár. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
66.50 €
Fa - materiál D.č. 1.1.2019: sada vrtákov Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
250.00 €
Fa - čistiace prostr. do ŠJ: acocolino, mikr. sáčok 6 roliek, handra 4 ks, hubka profi 10 ks 2 bal., sušiak na prádlo Stár 1 ks, sušiak na prádlo JOLLY 1 ks, osv. vzduchu 2 ks, potravin. fólia 1 ks, biolit spray na mravce 1 ks, savo proti plesni 1 ks, jar 5l - 2 bal., jednoráz. rukavice 100ks - 6 bal., drátenka 2 ks, cedník nerez 1 bal., desinfekto 2 ks,savo 5l, ajax 5l, utierka hubová 5ks - 2 bal., krezosan fresh plus 2 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
139.55 €
Fa - materiál D.č.1.4.2019: prac. tričko 2 ks, prac. nohavice 2 ks, prac. rukavice 2 ks, plášte do dažďa 2 ks, motyka kov. + násada 2 ks, lopata hl. + násada 2 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
106.00 €
Fa - materiál na D.č. 1.3.2019: jednoráz. rukavice 2 bal., prac. rukavice 1 pár, prac. obuv 1 pár, plášť do dažďa 2 ks, motyka kov. + násada 2 ks, sekera s násadou 2 ks, hrable drevené + násada 2 ks, metla cest. s násadou 2 ks, indulona 20 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
159.00 €
fa - vypracovanie projekt. dokumentácie, Rozšir. vovovodu Sirk-erveňany. Odb.: Obec Sirk
Dod.: APROVING Slovakia s.r.o.
1788.00 €
Fa - hlava žacia Odb.: Obec Sirk
Dod.: Juraj Žákovský - Intec Hosqvarna
109.00 €
Fa - všeob. mat-dvere biele, cement, lepidlo na obklady, pena montážna Amovacia sieťka Valmiera, Baumit MVR Uni. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Stavivo IBV,s.r.o.
280.34 €
Fa - prenájom a čistenie rohoží. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
12.10 €
Fa - vývoz KO za 04/2019: zber KO zo 110l, 120l, 1100l nádob, nájom 1100l nádoby, uloženie KO, popl. ze uloženie KO. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
2024.40 €
Fa - vývoz VOK na Doprave 04/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
514.30 €
Fa - šitie závesov pre MŠ. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Krajčírstvo Jana, Pémerová Janka
28.00 €
Fa - výmena ozvučenia v dome smútku. Odb.: Obec Sirk
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
381.73 €
Fa - uteráky skladané 2vr pre ŠJ. Odb.: Obec Sirk
Dod.: KAMIKO - HYGIENE s.r.o.
36.28 €
Fa - interaktívna tabuľa, projektor Acer, káb. prípoj. Odb.: Obec Sirk
Dod.: GOTANA s.r.o.
1468.00 €
Fa - el. energia 04/2019 Nový Sirk 0. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
98.29 €
Fa - el. energia 04/2019 budova VD. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
102.54 €
Fa - el. energia 04/2019 OcÚ. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
108.52 €
Fa - zálohová platba na VO 05/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
146.94 €
Fa VO 04/2019. - vyúčt. el. energie Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
146.94 €
Fa - el. energia 04/2019 Posilovňa. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
32.36 €
Fa - viactokový predplatný vodomer 10 ks, karta spotrebiteľa, čítačka kariet, SW softvér pre komunikáciu s čítačkou na PC. Odb.: Obec Sirk
Dod.: ARAD Slovakia s.r.o.
3294.00 €
Fa - spustenie kotla Attack, prehliadka kotla v ŠJ. Odb.: Obec Sirk
Dod.: LASKY - M s.r.o.
319.20 €
Fa - údržba auta Fiat Doblo-pred. brzd. kotúče, segmenty, spotrebný mat., výmena brzd. kotúčov a segmentov, prečist. brzd. strmeňov. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Gabriel Steiner - Predaj servis motor. vozidiel
168.90 €
Fa - vš. mat. - Syntadur, Optimal, vložka 100RSD, kotúč lam., rezný kotúč, vratová skrutka. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Renáta Kuchtová-MAJSTER A-D TEAM
166.74 €
Fa - Znalecký posudok. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Ondrej Kvetko
199.20 €
Fa - stravné lístky zamestnancov 04/2019 24 ks á 4 €. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
102.58 €
Fa - Vydodanie projekt. dokum. - zateplenie ŠJ. Odb.: Obec Sirk
Dod.: KApAR, s.r.o.
3288.00 €
Fa - vodné, stočné Slobodáreň, Šrobárka, ŠJ 04/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1020.36 €
Fa - zrážková voda parkovacie plochy 04/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
70.42 €
Fa - telefóny OcÚ 04/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
48.48 €
Fa - internet, tel. ZS. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
75.49 €
Fa - mob. telefóny 04/2019 OcÚ, MŠ, ŠJ. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
117.18 €
Fa - mesačný poplatok za služby v BOZP a OCU. Odb.: Obec Sirk
Dod.: NCRC, Ing. Jozef Nosáľ
48.00 €
Fa - vše. materiál - kábel, hadica, prichytka na trúbku, žiarovka LED, prdlžovák, žiarovka LED premium, batéria, zásuvka na kábel. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Elektro montáže Ivan Baláž
112.36 €
Fa - materiál pre MOS - lanko žacie, kruh. Odb.: Obec Sirk
Dod.: A:M:A:SLOVAKIA s.r.o.
185.14 €
Fa - trovy právneho zastúpenia Odb.: Obec Sirk
Dod.: JUDr. Marian Dzuroška, s.r.o.
84.00 €
Fa - vyúčt. el. energie 1.5. - 31.5.2019 VO, ŠJ, Knižnica. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
1908.00 €
Fa - el. energia 01.03. - 31.05.2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
216.00 €
Fa - materiál pre DHZ - opasok, nadstavec na sacie viko Odb.: Obec Sirk
Dod.: Firesystem s.r.o.
194.00 €
Fa - čistenie a prenájom rohoží Odb.: Obec Sirk
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
12.10 €
Fa - stravovanie zamestnancov 04/2019 - 225obedov Odb.: Obec Sirk
Dod.: Školská jedáleň, Sirk
544.50 €
Fa - Toner do tlačiarne MŠ Odb.: Obec Sirk
Dod.: Patrik Pánik
29.80 €
Fa - ozdobné drevené kvetináče do parku 12 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: TrueOne, s.r.o.
528.00 €
Fa - čistiace potreby pre ŠJ: jar 5l - 3ks, hubka - 10ks, toalet. papier Big soft - 1 bal., Madel Profi dezinfekcia 5l - 2ks, rukavice jednoráz. 100ks - 5 bal., utierka hubová 5ks - 5 bal., obrúsky 100ks - 11 ks, toal. papier Harmasan 60 ks, sanytol/dettol 2 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
102.55 €
1ks, sada piest čerpadla 2ks, uzáver palivovej nádrže 1ks, krúžok tesniaci 5ks, hlava sacia 4ks, filter vzduchový 2ks, uhášač 1ks, karburátor 1ks, modul zapaľovania 1ks, ložisko kľukovky s domčekom 4 ks, membrána 2ks, sada pastorok 1ks, sviečka zapaľovacia 3ks, hlava sacia T35 M12 - 3ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
449.87 €
fa - materiál DČ od 01.01.2019: prac. obuv 6 párov, montér. súprava 6 ks, prac. rukavice 27 párov. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
249.90 €
Fa - materiál DČ od 01.04.2019: pracovná obuv 2 páry, montérková súprava 2 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
93.00 €
Fa - mat. DČ od 01.02.2019 - 0bedár 1 ks, prac. tričko 3 ks, jednoráz. rukavice 100ks - 4 bal., taška na kolieskach 1 ks, fúrik 210l korba UH 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
158.80 €
Fa - materiál DČI.3.19 - postrekovač 12l 2 ks, plášť do dažďa 2 ks, prac. nohavice 2 ks, prac. tričko 2 ks, kosa+kosisko 2ks, osla na kosu 2 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
156.00 €
Fa - oprava pluhu, vlečky, samolepka erb obce, pásy z pozinkovaného plechu. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Gemer Kovo s.r.o.
128.40 €
Fa - kanc. potreby: laminovacia fólia 10 ks, Príj. pokl. doklad 2 ks, Xerox A4 5 ks, H. obrúsky 33x33 Mir BIELO ČIERNE 3vrs 8 ks, Organza 0,38x9m Laven. Odb.: Obec Sirk
Dod.: MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.
40.26 €
Fa - počítačové služby. Odb.: Obec Sirk
Dod.: VEGA-SOFT, s.r.o.
147.00 €
Fa - vypracovanie rozpočtu, oprava strechy na budove kina Sirk časť Železník. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Milan Poprocký - MIKAR
228.00 €
Fa - odev pre členov DHZ: tričká s potlačou 12 ks, tepláky s potlačou 12 kspolokošele s potlačou 6 ks, kraťasy s potlačou 6 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: KONTUR Promotion, s.r.o.
590.40 €
Fa - vývoz VOK kontajneru Šrobárka. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
313.70 €
Fa - prevoz požiarneho špeciálu Tatra 815 na trase Sirk - Liptovský Hrádok. Odb.: Obec Sirk
Dod.: MIR-CAT
441.60 €
Fa - vývoz KO 03/2019: zber KO zo 110 l, 120 l, 1100 l nádob, z vriec a PE sáčkov, Nájom 1100 l nádoby, Uloženie KO. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
1500.60 €
Fa - vývoz VOK kontajneru Železník - Ladislava. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
229.20 €
Fa - mat.: Biel zberač geiger 1ks, kanál koleno 4ks, kanál rúra 11ks, kanál redukcia 1ks, kanál zátka 1ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: LG Bau-Trade, s.r.o.
97.96 €
Fa - mat. pre DHZ - prúdnica, hadica. Odb.: Obec Sirk
Dod.: FLORIAN, s.r.o.
248.90 €
Fa - vyprť. žiadosti na dot. na zateplenie budovy ŠJ. Odb.: Obec Sirk
Dod.: HAMA COMPANY, s.r.o.
700.00 €
Fa - kan. rúra PVC, Emporio-pena nízkoexpanzná . Odb.: Obec Sirk
Dod.: Stavivo IBV,s.r.o.
15.25 €
Fa - Valec TB komp. s Brother DR2300. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Patrik Pánik
24.90 €
Fa - znalecký posudok Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Ondrej Kvetko
66.40 €
Fa - prenájom soc. zariadena v čase volieb Odb.: Obec Sirk
Dod.: Pohostinstvo Gerta
25.00 €
Fa - prenájom soc. zariadenia v čase volieb Odb.: Obec Sirk
Dod.: Pohostinstvo Gerta
25.00 €
Fa - materiál AČ od 1.11.2018: krompáč s násadou 9ks, lopata s násadou 9ks, graca s násadou 9ks, motyka s násadou 9ks, štetec 10ks, hrable s násadou 9ks, vidly s násadou 6ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
349.20 €
Fa - materiál DČ od 1.11.2018: sekera s násadou 5ks, lopata s násadou 9ks, graca s násadou 9ks, motyka s násadou 9 ks, fúrik 270/-korba 3ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
499.00 €
Fa - kanc. potreby: Xerox A4 5 ks, Príj.pokl.dokl. 6 ks, Potvrdenka s juxtou 8 ks, Zošit 564- 5 ks, Pero guľôč.. Pilot modré 0,7 - 5 ks, Oprav. kazeta kores 4,2 mm/10 m - 2 ks, Štítky index. nalep. 50x15mm/160ks - 3 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.
48.02 €
Fa - vyúčt. VO 03/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
145.06 €
Fa - preprava kameniva Odb.: Obec Sirk
Dod.: Miroslav Petráš- Osobná a nákladná autodoprava
114.05 €
Fa - zálohová platba VO na 04/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
145.06 €
Fa - el. energia Posilňovňa 03/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
33.78 €
Fa - el. energia 03/2019 budova VD. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
159.35 €
Fa - ele. energia OcÚ 03/2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
120.11 €
Fa - el. energia 03/2019 Nový Sirk Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
63.12 €
Fa - vypracovanie žiadosti k projektu na opravu strechy obchodu. Odb.: Obec Sirk
Dod.: HAMA COMPANY, s.r.o.
250.00 €
Fa - vodné, stočné 03/2019 slobodáreň, Šrobárka, OcÚZ, ZS. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1437.11 €
fa - školenie ved. zamestnancov zar .školského stravovania Odb.: Obec Sirk
Dod.: ArtEdu spol.s.r.o.
25.00 €
Fa - pevná linka OcÚ 3/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
48.48 €
Fa - telefón ZS, internet 03/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
73.56 €
Fa - mob. telefóny OcÚ, MŠ, ŠJ, 03/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
117.16 €
Fa - počítačové služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: VEGA-SOFT, s.r.o.
140.00 €
Fa - stavebný materiál - cement, štetec, hut. tyč, rezanie ocele. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Stavivo IBV,s.r.o.
88.94 €
Fa - ele. energia 03/2019 Knižnica Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
139.00 €
Fa - zrážková voda - parkovacie plochy 03/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
72.77 €
Fa - Trovy právneho zastúpenia Odb.: Obec Sirk
Dod.: JUDr. Marian Dzuroška, s.r.o.
84.00 €
Fa - uteráky skladané 2 vr CELTEX V SAVE PLUS 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: KAMIKO - HYGIENE s.r.o.
19.58 €
Fa - DHZ - smrekové dosky, hranoly. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Marek Mišanko DREVOSLUŽBY
167.28 €
Fa - údržba VO. Odb.: Obec Sirk
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
34.02 €
fa - mesačný poplatok za služby v oblasti BOZP a OcÚ Odb.: Obec Sirk
Dod.: NCRC, Ing. Jozef Nosáľ
48.00 €
Fa - stravné lístky za 0/82019 61 ks á 4 € Odb.: Obec Sirk
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
255.38 €
Fa - vodoinšt. mat. - batéria 3ks, HT koleno 4ks, HT nátrubok 3ks, HT rúra 2ks, lanové vlákno 1ks, sifón drezový 1ks, teflon. páska 1ks, tesnenie 1ks, ventil SV Klasik 1ks, zvršok 2ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Maroš Balážik - BAMAR
115.07 €
Fa - čistenie a prenájom rohoží Odb.: Obec Sirk
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
12.10 €
Fa - stravovanie zamestnancov 03/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Školská jedáleň, Sirk
484.00 €
Fa - stravovanie členov volebnej komisie Odb.: Obec Sirk
Dod.: Školská jedáleň, Sirk
76.30 €
Fa - poč. zar. - obrazovka, klávesnica, myš. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Patrik Pánik
526.80 €
Fa - konfigurácia, inštalácia NAS, automat. zálohovanie. Odb.: Obec Sirk
Dod.: PANET.IT, s.r.o.
133.00 €
Fa - ročný prístup na portál VsSr. Odb.: Obec Sirk
Dod.: PP Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
117.00 €
Fa - školenie pilčíka Odb.: Obec Sirk
Dod.: Akadémia Consulting, s.r.o.
20.00 €
Pohrebné výdavky - Kotaiová Odb.: Obec Sirk
Dod.: Bytové hospodárstvo,s.r.o.
360.22 €
Fa - materiál na AČ: kosačka STIHL. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
485.00 €
Fa -Materiál na DČ od 1.11.2018 : elektrocentrála HANDY GEN 2500A, Reťaz, Vrtáky do kovu sada 25ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
499.60 €
Fa - Materiál na DČ od 1.2.2019 : kompresor. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
159.00 €
Fa - materiál na AČ od 1.11.2018 : montérková súprava, prac. obuv, prac. rukavice, čižmy gumené. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
229.85 €
Fa - MateriálDČ od 1.3.2019 :montérková súprava, prac. obuv, taška na kolieskach, prac. rukavice. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
138.50 €
Fa - materiál na DČ od 1.1.2019 - prac. nohavice, prac. rukavice, jednoraz. rukavice, motyka s násadou, graca s násadou, hrable žel. s násadou, lopata s násadou, indulona, obedár nerez. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
249.86 €
Fa - ŠJ - čistiace prostriedky, Hubka profi, Rukavice jednorázové, Wel Done odmasť 5l, Toal. papier, Lopatka s gumou + metlička, Ajax 5l, Madel Profi dezinfekcia 5l, Utierka hubová 5ks, Jar 5l, Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
116.15 €
Fa - Kanc. potreby: Plán údržby hasič. techniky, Prevádzkový denník, Kniha kontrol, Záznamník p.k., ... Odb.: Obec Sirk
Dod.: FLORIAN, s.r.o.
94.87 €
Fa - ŠJ výkaz stravovaných osôb Odb.: Obec Sirk
Dod.: TRIOMAT S.R.O
10.50 €
Fa - šmýkačka KHT Tsuri 10 ft Odb.: Obec Sirk
Dod.: AGL Ihriská, s.r.o.
68.90 €
Fa - pomôcky pre žiakov zŠ: korková tabuľa 60x90 cm 1ks, Výkres A4 200ks, Náčrtník A4 20ks, popisovač Maped 18 ks color 3ks, Popisovač Maped 18ks Color 2ks, Farbičky vosk Maped 18ks Color 5ks, farbičky Maped 12ks trojhr. 5ks, lep.tyčinka Kores 10 ks, farebná papier zložky 8ks/30ks 5ks, nožnice detské 14cm ergo úchop 5ks, Pom Pom Art Argus 2ks, Dekor ozd.sada Mira 1ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.
99.53 €
Fa - Laserová tlačiareň pre ŠJ a toner Odb.: Obec Sirk
Dod.: Alza sk. s.r.o.
166.03 €
Fa - oprava el. kotla v ŠJ Odb.: Obec Sirk
Dod.: František Michna - FM
310.80 €
Fa - Vývoz KO - VOK Železník 2/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
252.93 €
Fa - Vývoz VOK kontajneru Doprava - Sirk. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
202.94 €
Fa - odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok za 2/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
1335.64 €
Fa - kontrola bezpečnosti multifunkč. a detských ihrisiek Odb.: Obec Sirk
Dod.: EKOTEC spol s.r.o.
718.80 €
Fa - kancelárske potreby: príjmové pokl. doklady 10 ks, výkresy A4 200ks, etikety 68x36mm/100ks 10 bal., oprav.kazeta Kores 4ks, pero guľôč. 10 ks, organza 2ks, h.obrúsky 2ks, sáčky do koša 45x54 18L/20ks 3ks, nožnice kanc. 1ks, mikr. vrecká 300x400 balené 2ks, mikr. vrecká 250x350 balené 4ks, obrus PVC 140x110 textil fareb. 1ks, popisovač čierny 3ks, popisovač červený 3ks, popisovač zelený 3ks, etikety 29x28 trojriadkové 3ks, etikety 25x16 rolo biele 1ks, lep.páska 19mmx33m/8ks 8ks, lep.páska 50mmx66m/trans./36ks 21ks, kanc.spony 33mm ponikl. 1 bal., euroobal A4/100ks , xerox A4 80g ENERGY 10ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.
93.94 €
prac. obuv pre členov DPZ Sirk Odb.: Obec Sirk
Dod.: SPORTISIMO SK, s.r.o.
308.40 €
Fa - odvoz a neškodné odstránenie ŽVP Odb.: Obec Sirk
Dod.: ASANÁCIA, s.r.o.
50.00 €
Fa - Počítačové služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Mária Ropeková
144.00 €
Fa - čierna inkoustová kazeta 1ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Patrik Pánik
15.90 €
Fa - vypracovanie projektového spisu k žiadosti o rozšírenie kamerového systému Odb.: Obec Sirk
Dod.: HAMA COMPANY, s.r.o.
500.00 €
Fa - vyúčt. el. energie - posilňovňa 2/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
31.28 €
Fa - vyúčt. el. energie Budova OcU 2/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
117.86 €
Fa - vyúčt. el. energie Nový Sirk 0 2/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
46.14 €
Fa - zálohová platba VO 03/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
730.00 €
Fa - vyúčt. el. energie VO 2/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
677.30 €
Fa - vyúčt. el. energie - budova VD 2/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
228.02 €
Fa - vlajka SR 100x150 - tunel Odb.: Obec Sirk
Dod.: Obchod - SVK, s.r.o.
18.11 €
Fa - materiál na údržbu: matice, vruty, hmoždinky, zámky, držiak, spray+deco color, konzola, tekasil sanitar neutral 300 ml, rezný kotúč, páska, meter magnetic, kliešte kombinované, pilník, pásky sťahovacie, klince stavebné, silikónový sprej Odb.: Obec Sirk
Dod.: Renáta Kuchtová-MAJSTER A-D TEAM
130.79 €
Fa - kancelárske potreby: spisové obaly/20 ks 5 bal., cestovný príkaz A5/20 ks 1 bal., podložka pod myš mäkká 2 ks, zásuvka stolová Herlitz transparentná 1ks, Pentel guľôčkové pero čierne 1ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: ŠEVT a.s.
24.96 €
Fa - Trovy právneho zastúpenia 2/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: JUDr. Marian Dzuroška, s.r.o.
84.00 €
Fa - mop Villeda ultramat TURBO Odb.: Obec Sirk
Dod.: Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35.39 €
Fa - náustky na testery 50 ks v bal. 2 bal. Odb.: Obec Sirk
Dod.: VLan PK s.r.o.
21.50 €
Fa - náhr. diely multicar: tesnenie pod hlavu valca 85 mm 1ks, tesnenie výfuku 2 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: KARTEL SPOL.s.r.o.
16.56 €
Fa - stravné lístky 02/2019 26 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ticket Service s.r.o.
110.58 €
Fa - Vodné, stočné cig. osada, Slobodáreň, Sídlisko 2/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1190.15 €
Fa - Zrážková voda - parkovacie plochy 2/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
65.72 €
Fa - pevná linka OcU 2/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
48.48 €
Fa - mobilné telefóny OcU, MŠ, ŠJ 2/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
146.56 €
Fa - telefón a internet ZŠ 2/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
79.56 €
Fa - stravovanie zamestnancov OcU v šk. jedálni 2/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Školská jedáleň, Sirk
575.96 €
Fa -vyúčt. el. energie 3/2019 - knižnica Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
139.00 €
Fa - Mesačný poplatok za služby v oblasti CO, BOZP 2/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
48.00 €
Fa - vývoz obsahu žúmp Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
116.09 €
Fa - vodoinštalačný materiál: Sifón flexi pr.50 1ks, sifón umývadlový T-1015 1ks, ventil plavákový CH11 bočný 5ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: MAROŠ BALÁŽIK - BAMAR
34.10 €
Fa - Čistenie a prenájom rohoží Odb.: Obec Sirk
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
8.71 €
Fa - Počítačové služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Mária Ropeková
140.00 €
Fa - prenájom nádoby a zber odpadu 1,2,3/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: EKRONN s.r.o.
57.00 €
Fa - Servis verej. osvetlenia Odb.: Obec Sirk
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
355.81 €
Fa - vyúčt. el.energie za obdobie 1.1.2019 - 28.2.2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
216.00 €
Fa - zapojenie el. robota, zhotovenie elektroinštalácie a dodanie mäsomlynčeka pre ŠJ Odb.: Obec Sirk
Dod.: František Michna - FM
848.40 €
Fa - elektrický robot pre ŠJ Odb.: Obec Sirk
Dod.: František Michna - FM
2499.60 €
Fa - kontrola, oprava a predaj hasiacich zariadení Odb.: Obec Sirk
Dod.: Miklós Feješ
565.20 €
Fa - motor. vozidlo Fiat Doblo 1,4 ev.č. KK 440 BI rok výroby 2009 Odb.: Obec Sirk
Dod.: AUTONOVA s.r.o.
3200.00 €
Fa - materiál na DČ od 1.2.2019: aku skrutkovač 1 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
139.90 €
Fa - čistiace prostriedky pre OcU: Fenix podp.250 gr. 6ks, WC košík brait pine 5 ks, Ajax 5l Flowers 2ks, Jar 5l 2 bal., Domestos 750 ml 1 ks, Savo 5l 1ks, Dettol 500 ml 2ks, Sanytol osv. vzduchu 300 ml 2ks, Sifo granule 500 gr. 2ks, Fixinela akt.gel 500 ml 3ks, Vrecia odp. 30-35-40l zať./15ks 3rolky, mop náhr. strapce 200 gr. 1ks, glade osv. 300 ml 2ks, Clin 2ks, antibakt. vlhč. utierky Linteo 40 ks 1 bal., metla DELUX + násada, hsuté štetiny 1 ks, utierka ultra mikro 30x30 cm 1ks, škrabka na auto s metl. 1 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
97.14 €
Fa - materiál na DČ od 1.11.2018: montérková súprava 9ks, prac. rukavice 9 párov, hrable železné 5ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
500.00 €
Fa - materiál na DČ od 1.10.2018: fúrik 1ks, graca s násadou 1 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
49.90 €
Fa - mat. na DČ 1.1.2019: reťaz 1,5mm 126 ks, reťaz 3/8 1,6mm 52 ks, reťaz 1,1mm 3/8 50 ks, vrtáky do kovu sada 25 ks 1ks, lišta 37 cm 3/8.1,6mm 1 ks, Proxxon sada 1/4 - 1/2 65-dielna 1 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
249.66 €
Fa - čistiace prostriedky pre ŠJ:Drátenka Jumbo 40 gr 7 ks, Ajax 5l Flowers 2 ks, Clin 9 ks, Jar 5l 2 bal., Bref WC gel 360 ml 2 ks, Madel profi dezinfekcia 5 l 1 ks, Lanza 7,5kg 1 ks, Drátenka nerez 9cm/5ks sada 2ks, Well Done odmasť. 1l 1ks, utierka hubová 5ks 5bal., papier na pečenie 8mx38m 1kd, papier na pečenie 30x45 4ks, prac. nohavice Lenka biele/tyrkys 1ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
105.55 €
Fa - Vývoz smetí 1/2015. Zber a likv. odpadu zo 110l, 120l nádob, z 1100l nádob, z vriec a PE sáčkov, Odvoz a uloženie zbytkového komunálneho odpadu, Zber vriec SO - plast, SO z 1100l nádoby - sklo, Nájom 1100l nádoby, Nájom 1100l nádoby SO. Poplatky za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek, Evidencia údajov o odpadoch, 1/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
1324.83 €
Fa - vývoz VOK - Šrobárka 1/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
273.13 €
Fa - odobraté obedy zamestnancov za 1/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Školská jedáleň, Sirk
561.44 €
Fa - dobropis k zálohe za palivové drevo z r. 2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: LESY SR, š.p.
-378.00 €
Fa -posypová soľ 40 bal. + doprava Odb.: Obec Sirk
Dod.: Zber surovín Albert s.r.o.
228.00 €
Fa - údržba výpočtovej techniky: profylaktika chlad. zariadení 10 ks, rekonfigurácia siete po nestabilite a výpadkoch komunikácie 1 ks, nastavenia a kontrola OS Windows 4ks, aktivácia aaktualizácia zabezpečenia zariadení 4 ks, inštalácia antivírového programu 3 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: PANET.IT, s.r.o.
202.00 €
Fa - pečiatky TRAXX 14*38mm 2ks, pečiatka TRAXX R=40mm 1 bal. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Patrik Pánik
48.90 €
Fa - antivírový program Odb.: Obec Sirk
Dod.: Patrik Pánik
99.90 €
Fa - autorská odmena za verejné použitie hudobných diel podľa sadzobníka SOZA Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
20.40 €
Fa - zálohová platba VO 02/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
800.00 €
fa - vyúčt.el. energie 1/2019 VO Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
17.17 €
Fa - vyúčt. el. energie 1/2019 OcU Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
202.26 €
Fa - vyúčt. el. energie - posilňovňa 1/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
29.52 €
Fa - vyúčt. el. energie - budova VD 1/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
250.92 €
Fa - vyúčt. el. energie 1/2019 Nový Sirk 0 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
46.70 €
Fa -odmena za verejné obstarávanie v projekte kotolne do ZŠ Odb.: Obec Sirk
Dod.: Premier Consulting EU s.r.o.
2499.41 €
Fa - demontáž vianočného osvetlenia Odb.: Obec Sirk
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
77.78 €
Fa - účastnícky poplatok za odborný seminár Školské stravovanie dnes a zajtra, B.Bystrica 15.2.2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ballux, spol. s.r.o.
20.00 €
Fa - autobatéria WEBBER 12V/180 2 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Kallisto s.r.o.
270.90 €
Fa - trovy právneho zastúpenia Odb.: Obec Sirk
Dod.: JUDr. Marian Dzuroška, s.r.o.
84.00 €
Fa - vyúčt. el. energie 2/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
1908.00 €
Fa- opravná fa ŠJ 3.10.2018 - 31.12.2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
667.63 €
Fa - Vodné, stočné- cig. osada, Slobodáreň, Sídlisko 1/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1419.01 €
Fa - čistenie a prenájom rohoží Odb.: Obec Sirk
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
12.10 €
Fa - Zrážková voda - parkovacie plochy 1/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
75.34 €
Fa - internet, telefón ZŠ 1/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
72.41 €
Fa - pevná linka OcU Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
39.07 €
Fa - mobilné telefóny OcU, MŠ, ŠJ 1/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
192.22 €
fa- kniha 951/201901-Banskobystrický kraj Odb.: Obec Sirk
Dod.: MEDIATEL spol.s.r.o.
150.00 €
Fa- mesačný poplatok v zmysle zmluy za 1/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
48.00 €
Fa- stravné lístky za 1/2019 - 34ks á 4 eur. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ticket Service s.r.o.
143.49 €
Fa - Počítačové služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Mária Ropeková
158.00 €
Fa - mat. na DČ od 1.1.2019: pracovná obuv 4 ks, montérková súprava 4 ks, prac. rukavice 4 páry Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
216.00 €
Fa - mat. na DČ od 1.11.2018 - kladivo búracie 1 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
565.00 €
Fa - mat. na AČ od 1.11.2018: sada náradia Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
250.00 €
Fa - hyg. potreby do ŠJ: vrecia 35l/40 ks 8 ks, hubka profi 20 ks, Jar 5 l 1 ks, obrúsky 100 ks 5 bal., prac. nohavice 1 ks, zvon WC gum. 1 ks, utierka 3ks/100%bavl. 4 bal., utierka hubová 5 ks 1 bal., toal. papier Big soft 16ks/2vrstv. 1 ks, Domestos WC 5L 1 ks, vandlík D49/skopok 2 ks, vandlík D43/skopok 2 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
106.85 €
Fa - mat. na DČ od 1.10.2018: predlžovací kábel 1 bal., pracovné nohavice 1 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
50.00 €
Fa - kotol na pevné palivá ATTACK F8DA Odb.: Obec Sirk
Dod.: ATTACK PREDAJNA - Miroslav Bakala
864.79 €
Fa - odvlhčovač Klarstein Shetland 600 1 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Chal-Tec GmbH
49.90 €
Fa - údržba obecnej budovy- obchod starýSirk Odb.: Obec Sirk
Dod.: Marek Bánes
220.00 €
Fa - náhradné diely do kotla na kúrenie: zadný článok FD 1ks, Vsuvka medzi liatinové články FD 2ks Dod.: ATTACK PREDAJNA - Miroslav Bakala
261.21 €
Fa - poplatok za prevádzku verejného rozhlasu Odb.: Obec Sirk
Dod.: SLOVGRAM
76.80 €
Fa - teplovzdušný ventilátor ETA 0622 4 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Alza sk. s.r.o.
85.59 €
Fa - Počítačové služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Mária Ropeková
151.00 €
Fa - ohrievač vody TATRAMAT EOV 200 trend pre ŠJ Odb.: Obec Sirk
Dod.: Internet Mall Slovakia, s.r.o.
296.00 €
Fa - zrkadlá na pož. tatru 2 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Gabriel Bartók,Servis autoagregátov
79.99 €
Fa - oprava traktora Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ondrej Bencso
270.47 €
Fa - vypracovanie Programu odpadového hospodárstva obce Sirk na roky 2016-2020 Odb.: Obec Sirk
Dod.: RNDr. Radomír Babiak, PhD.
170.00 €
Fa - stav. materiál: preklad KPP 1,50 m 3 ks, Murovacia malta 30kg 6 ks, preklad KPP 1,75 m 1 ks, cement 425 0,25 q, baumit-mur. malta 25 kg 8 bal., hut-beton ocel 0,5 prut, rohový profil so sieťkou ALU 2,5m 3 ks, baumit-MVR Uni 25 kg 1 ks, baumit - DuoContact 25 kg 2ks, reb.-kotva plech 6ks, emporio zmesi betón 30 kg 1ks, emproio pena nízkoexpanzná MAXI 825ml 2 ks, baumit-mur.malta 50 25 kg 5 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Stavivo IBV,s.r.o.
150.82 €
Fa - adm. poplatok za prístup k balíčku Škôlka KOMENSKY Plus pre MŠ Odb.: Obec Sirk
Dod.: KOMENSKY s.r.o.
9.00 €
Fa - Finančný spravodajca, ročník 2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Poradca podnikateľa spol. s.r.o.
14.90 €
Fa - Vývoz VOK - Doprava Sirk 12/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
185.41 €
Fa - odvoz a uskladnenie odpadu za 12/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
1173.40 €
Fa - telefón Samsung Galaxy J5 2017 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.00 €
Fa - telefón Samsung Galaxy J5 2017 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.00 €
Fa - telefón Alcatel LinkZone MW40V Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
9.00 €
Fa -knižničné tlačivá: preukazy, evidenčné lístky, prírastkový zoznam, zoznam úbytkov, evidencia dochádzky, pokladnička Odb.: Obec Sirk
Dod.: ŠEVT a.s.
73.10 €
Fa - geometrický plán pč.KN-C 1424/67, kolky za overenie GP, zameranie a vyhotovenie Adresného bodu pč. 1424/67 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Kilík Ján-JK
257.00 €
fa - vyúčt. el. energie - budova VD 12/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
208.32 €
Fa - elek. energia - fin. vysporiadanie 1.1.2018 - 1.12.2019 za MŠ Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
174.98 €
Fa - mat. na AČ od 1.8.2018: mačeta 6ks, krompáč s násadou 5 ks, lopata s násadou 6ks, hrable kov. s násadou 6 ks, hrable drev. s násadou 6ks, sekáč s násadou 6 ks, metla 1 ks, štetce sada 5 ks - 1sada Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
250.00 €
Fa- pohrebné výdavky za Natáliu Kótaiovú: admin. poplatok, jazda 80 km, prirážka sobota, rakva sociálna, tylová prikrývka, kríž veľký drevený Odb.: Obec Sirk
Dod.: Bytové hospodárstvo,s.r.o.
340.40 €
Fa - Počítačové služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Mária Ropeková
30.00 €
Fa - elek. energia - fin. vysporiadanie 1.1.2018 - 1.12.2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
763.94 €
Fa - vyúčt. el. energie OcU 12/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
118.04 €
Fa - vyúčt. el. energie - Posilňovňa 12/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
27.25 €
Fa - Vodné, stočné cig. osada, Slobodáreň, Sídlisko 12/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1725.00 €
Fa - prenájom a čistenie rohoží 12/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
8.71 €
Fa - náhradné diely na multicar_ tesnenie pod hlavu valca 85 mm 1 ks, tesnenie pod veko ventilov 1 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: KARTEL SPOL.s.r.o.
17.76 €
Fa - vyúčt. el. energie VO 12/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
76.98 €
Fa - vyúčt. el. energie Sirk 0 12/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
47.26 €
Fa - predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: AJFA+AVIS, s.r.o.
58.80 €
Fa - Zrážková voda - parkovacie plochy Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
76.08 €
Fa - trovy právneho zastúpenia Odb.: Obec Sirk
Dod.: JUDr. Marian Dzuroška, s.r.o.
84.00 €
Fa - mobilné telefóny OcU, MŠ, ŠJ 12/2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
206.53 €
Fa - telefóny OcU - pevná linka Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
62.35 €
Fa - telefón ZŠ, internet Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
67.57 €
Fa - stravné lístky za 12/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ticket Service s.r.o.
110.58 €
fa - aktualizácie webstránky v roku 2018 www.obecsirk.sk Odb.: Obec Sirk
Dod.: Wbx, s.r.o.
36.00 €
Fa -Hut-Tyč prier. rovn. L20/20/3 6m 2bm, Hut-Profil uzatvorený 20x20x2 6m 4bm Odb.: Obec Sirk
Dod.: Stavivo IBV,s.r.o.
6.92 €
Fa -predplatné publikácie Verejná správa na rok 2019 - 12 čísiel, Aktualizácie 2019 V - úplné znenia a Zákony 2019 V Odb.: Obec Sirk
Dod.: PORADCA s.r.o.
18.00 €
Fa - mesačný poplatok za služby v BOZP za 12/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
48.00 €
Fa - doprava listn. dreva Odb.: Obec Sirk
Dod.: Milan Repák
124.32 €
Fa - Posypová soľ 25 kg/ 1 bal - 40bal. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Zber surovín Albert s.r.o.
228.00 €
Fa - náhr. diely na milticar - svetlo Aspock Multipoint IV ľavé, pravé po 1 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: TANATECH, s. r. o.
31.80 €
Fa - vodoinšt. mat.: flexi na vodu 1/2x1/2x2000, HT Odbočka 50/50 P, HT Rúra pr. 50/500 P, PVC zátka pr.50, sifón umývadlový T-1015 Odb.: Obec Sirk
Dod.: MAROŠ BALÁŽIK - BAMAR
10.20 €
Fa - Počítačové služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Mária Ropeková
148.00 €
Fa - poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
53.98 €
Fa - preprava kameniva 4-8 25,7 t Odb.: Obec Sirk
Dod.: Miroslav Petráš- Osobná a nákladná autodoprava
361.56 €
Fa - materiál na údržbu a maľovanie: hmoždinky, štetce, matice, vruty, kartáče komínové, kefy, pásky sťahovacie, slovakryly, sklenársky tmel, vodné sklo, emaily, rukavice, lopatka na uhlie, drôt viazací Odb.: Obec Sirk
Dod.: Renáta Kuchtová-MAJSTER A-D TEAM
251.40 €
Fa - zameranie adresných bodov Pč. 957/63, 957/65, 1424/2, 1424/45, 1454/14 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Kilík Ján-JK
175.00 €
Fa - potreby stolnotenis. klubu: exkl.figurina 2 ks, trofej RS16/17 2 ks, trofej RS16/19,5 2 ks, štítok plastový 6 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Victory sport, spol.s.r.o
69.52 €
F a- uteráky skladané 2vr CELTEX V SAVE PLUS 2 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: KAMIKO - HYGIENE s.r.o.
35.30 €
Fa - rozšírenie obecného rozhlasu vysielačkovým rozhlasom: vysielač s anténovou zostavou 1 ks, prijímač DKR 70 komplet 5 ks, reproduktor tlakový 9 ks, ubehnuté kilometre 106 km Odb.: Obec Sirk
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
4662.34 €
Fa - Servis verejného osvetlenia Odb.: Obec Sirk
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
62.56 €
Fa - vianočné osvetlenie a údržba ver. osvetlenia Odb.: Obec Sirk
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
178.92 €
Fa - elektroinšt. materiál: istič 3f 1 ks, Wago 8 10 ks, krabica AC_DM 5 ks, reflektor 20W LED 1 ks, Vypínač 1ks, krabica panelová 1 ks, svietidlo uličné 30W 1ks, poistka sklenená 4 ks, žiarovka LED premium 10W 30 ks, Wago flexi 2 2ks, zástrčka 230 V bočná 1 ks, led reflektor 50W 1ks, krabica KO97 s viečkom 1 ks, svorkovnica venček veľký 1 ks, led reflektor 20W+senzor 1 ks, vypínač 1 ks, zásuvka biela 1 ks, kábel CYKY3*2,5 15 m, flexošnúra 3*1 2m Odb.: Obec Sirk
Dod.: Elektro montáže Ivan Baláž
258.58 €
Fa - materiál na AČ: píla priamočiara 1 ks, hoblík el. 1 ks, vzduchový filter 3 ks, pružina ťažná 6 ks, tesnenie 2 ks, ložisko guličkové 2 ks, krúžok tesniaci 2 ks, sada membrán 1 ks, kladka lanová 1 ks, šnúra štartovacia 3,5 mm 2 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
400.75 €
Fa - učebné pomôcky pre deti MŠ: posuvná obojstranná tabuľa biela/zelená 1 ks, Maxi sada-pozor.pod zväčš. sklíčkom 1 ks, Pozorujte ako rastú 1 ks, základná sada na pokusy 1 ks, Deti sveta 1 ks, Geometrické telesá 17 ks, tangramy s tabuľkami 1 ks, Dobré spôsoby v škole 1 ks, Povedz mi-zodpovednosť 1 ks, Kódovaná magmetická cesta -dopl. 1 ks, Odb.: Obec Sirk
Dod.: NOMILAND s.r.o.
636.80 €
Fa - sociálne zariadenie v pohostinstve - obecná budova Odb.: Obec Sirk
Dod.: Mičko Štefan
2966.41 €
Fa - stravovanie auditorov Odb.: Obec Sirk
Dod.: Školská jedáleň, Sirk
4.84 €
Fa - stravovanie zamestnancov 12/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Školská jedáleň, Sirk
421.08 €
Fa - odvoz a recyklácia papiera 417,7 kg Odb.: Obec Sirk
Dod.: Green Wave Recycling s.r.o.
102.00 €
Fa - pyrotechnika Odb.: Obec Sirk
Dod.: PYROMIX s.r.o.
503.60 €
Fa - odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok za 11/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
1151.68 €
Fa - vývoz VOK 11/2018 - Železník Ladislava Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
172.17 €
Fa - materiál na AČ od 1.8.18: pracovná obuv 6 párov, pracovný kabát 3 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
249.00 €
Fa - materiál na DČ od 1.11.18: pracovná obuv 11 párov, pracovné nohavice 11 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
550.00 €
Fa - materiál na DČ od 1.10.18: motyka+násada 1ks, krompáč+násada 1 ks, plášť do dažďa 1 ks, rukavice pracovné 1 pár, odhŕňač na sneh 1 ks, sekáč na ľad 1 ks, pracovné tričko 1ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
50.00 €
Fa - čistiace a hyg. potreby: Jar 5 l 2 ks, rukavice jedn. Loon 100ks/Mose 6 ks, Madel Profi dezinfekcia 5 l 2 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
61.60 €
Fa - kancel. potreby: spisový obal 50 ks, kniha dochádzky 1 ks, euroobaly 100 ks, kanc. spony 1 bal., pripínačky do korku 1 bal., rýchloviazač/ 50 ks - 64 ks, rýchloviazač/50 ks - 7 ks, rýchloviazač/50 ks - 29 ks, poradač pákový 20 ks, registratúrny denník 1 ks, obálka B4/250 ks, kocka biela 9x9x3,5cm 4 ks, spisová doska A4/20ks - 10 ks, xerox A4 25 ks, pero čínske guľôčkové 14 ks, potvrdenka s juxtou 26 ks, orezávadlo el. Maped 1 ks, oprav. kazeta Kores 2 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.
194.42 €
Fa - kancel. potreby: komp. toner s HP 7 ks, ink. kazeta 4 ks, komp. 2612AD 2 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Patrik Pánik
218.50 €
Fa - vyúčt. el. energie Sirk 0 11/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
50.81 €
Fa - vyúčt. el. energie OcU 11/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
115.66 €
Fa - vyúčt. el. energie - budova VD 11/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
185.70 €
Fa - prenájom a čistenie rohoží 11/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
12.10 €
Fa - príručka Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum - Združenie obcí Rimavská Sobota
26.00 €
Fa - zálohová platba VO 12/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
780.00 €
Fa - vyúčt. el. energie VO 11/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
120.83 €
Fa - vyúčtovanie el. energie - Posilňovňa Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
32.96 €
Fa - spílenie stromu Odb.: Obec Sirk
Dod.: IGI CENTRUM - Igor Katreniak
250.00 €
Fa - stravovanie členov volebných komisií Odb.: Obec Sirk
Dod.: Školská jedáleň, Sirk
145.20 €
Fa - stravovanie zamestnancov OcU 11/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Školská jedáleň, Sirk
491.26 €
Fa - predplatné za Obecné noviny na rok 2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: INPROST s.r.o
176.80 €
Fa - priebežný audit za 1. - 3. štvrťrok 2018, I. etapa auditu za rok 2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: GemerAudit,spol.s.r.o.
432.00 €
Fa - samolepky Zákaz fajčiť 5 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: RadolTech s.r.o.
13.95 €
Fa - počítačové služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Mária Ropeková
148.00 €
Fa - odmena za schválený projekt na kotolňu pre ZŠ Odb.: Obec Sirk
Dod.: Premier Consulting EU s.r.o.
13470.29 €
Fa - trovy právneho zastúpenia 11/2018 Odb.: Občianske združenie Skryté Poklady Slovenska
Dod.: JUDr. Marian Dzuroška, s.r.o.
84.00 €
Fa - mobilné telefóny OcU 11/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
213.84 €
Fa - telefóny ZŠ, internet 11/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
67.73 €
Fa - telefón pevná linka OcU 11/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
62.35 €
Fa - prenájom nádoby a zber odpadu 10/11/12 2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: EKRONN s.r.o.
57.00 €
Fa - zrážková voda 11/2018 - parkovacie plochy Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
73.63 €
Fa - vodné, stočné 11/2018 - slobodáreň, MŠ, Šrobárka, OcU Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1184.51 €
Fa - vyúčtovanie el. energie - knižnica 12/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
30.00 €
Fa - preprava kameniva 0-32 21,72 t Odb.: Obec Sirk
Dod.: Miroslav Petráš- Osobná a nákladná autodoprava
110.06 €
Fa - materiál na údržbu náj. bytov: Pur-pena nízkoexpanzná 2 ks, lepidlo na obklady a dlažby 25kg 2 ks, koleno spodné 1ks, multicem plus 2,5 q, dvere biele 1 ks, dymová rúra 1 m 1ks, dymové koleno 112 mm 4 ks, dymové koleno 120 mm 2 ks, multicem plus 1,5 q, multicem plus 0,5 q, lepidlo na obklady a dlažby 25 kg 2 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Stavivo IBV,s.r.o.
162.37 €
Fa - hrnček 250 číry - 60 ks, popolník čierny 2 ks pre ŠJ Odb.: Obec Sirk
Dod.: Gastromarket Tatry s.r.o.
127.92 €
Fa - Tesco poukážky 5 Eur - 87 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: TECSO STORES SR, a.s.
435.00 €
Fa - monitorovacia správa č. 5 - Revitalizácia centrálnej zóny obce Sirk Odb.: Obec Sirk
Dod.: Daxnerová, s.r.o.
250.00 €
Fa - kuka nádoba 110 l 10ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: MEVA-SK s.r.o. Rožňava
313.20 €
Fa - materiál na schody na cintorín v Červeňanoch: dlažba ORIONE 5,28 m2, Murexin-škárovacia malta 8 kg 0,5 ks, Lepidlo na obklady a dlažby Flex 6 ks, Jadrová omietka 30 kg 2 ks, Sika-sikaflex 11 FC - šedá 300 ml 2 ks, armovacia sieťka 50 m2 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Stavivo IBV,s.r.o.
163.33 €
Fa - prenájom sociálneho zariadenia v čase konania volieb Odb.: Obec Sirk
Dod.: Pohostinstvo Gerta
50.00 €
Fa - materiál na AČ od 1.8.2018: západka 2 ks, membrána reg. 3 ks, kus izolačný 1 ks, vložka filtra 1 ks, sada pastorok 1 ks, ložisko guličkové 1 ks, tesnenie 1 ks, krúžok tesniaci 2ks, filter vzduchový 2 ks, modul zapalovania 1 ks, kábel VN 40 cm, pružina ťažná 6 ks, nárazník 1 ks, hadička 55 cm, skrutka 2 ks, držiak filtra 1 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
143.00 €
Fa - CD smútočné pesničky, uspávanky Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Bezák Marián
29.30 €
Fa - záloha na nákup dreva Odb.: Obec Sirk
Dod.: LESY SR, š.p.
1080.00 €
Fa - materiál na DČ: reťaz 1,6 mm 254 ks, reťaz 1,1 mm 100 ks, akku skrutkovač 1 ks, lišta vodiaca 1,3 mm 1 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
472.70 €
Fa - materiál na AČ od 1.1.2018: sekáč na ľad 6 ks, odhŕňač na ľad 7 ks, metla 9 ks, škrabka na ľad 9 ks, mačeta 55 cm 9 ks, montérková súprava 5 ks, prac. obuv 5 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
420.54 €
Fa -doprava listnatého dreva Odb.: Obec Sirk
Dod.: Milan Repák
233.28 €
Fa - odvlhčovač do ŠJ Odb.: Obec Sirk
Dod.: Chal-Tec GmbH
147.90 €
Fa - Mesačný poplatok za služby v oblasti CO, BOZP. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
48.00 €
Fa - pečiatka do ŠJ Odb.: Obec Sirk
Dod.: Patrik Pánik
17.50 €
Fa - pohr. trovy Tibor Rusnák Odb.: Obec Sirk
Dod.: Bytové hospodárstvo,s.r.o.
302.90 €
Fa - odvlhčovač vzduchu Hutermann HD-250 do ŠJ Odb.: Obec Sirk
Dod.: Peter Orešanský - PROFISAT
71.60 €
Fa - tlačivá pre matriku: rodný list 20 ks, úmrtný list 20 ks, osvedčovacia kniha I. listina, osvedčovacia kniha II. podpisy Odb.: Obec Sirk
Dod.: Centrum polygrafických služieb
36.35 €
Fa- čistiace prostriedky do ŠJ:utierka uni 079/3ks 10 ks, rukavice jedn. 100 ks/bal. 10 bal., Savo 5 l 2 ks, Jar 5 l 2 bal., Handra Bodentuch 50x70 1 ks, handra Bodentuch 60x50 2 ks, Madel Profi dezinfekcia 5l 1 ks, hubka profi 10 ks 2 bal., Lenor 5l/475 l 1 ks, Lanza 7,5 kg/100 pr. 1 ks, Toro pasta 200 gr. 5ks, utierka hubová 5 ks 3 bal., mop náhradné strapce 4 ks, mikr. sáčok 25x35/50 ks 10 rol., mikr. sáčky 30x40/50 ks 10 bal. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
136.75 €
Fa - vodárenský materiál: Batéria 5 ks, flexi na vodu 3 ks, ohrievač Dražice PTO 1 ks, redukcia mosadz. 1 ks, sifón umývadlový T-1015 1 ks, šnúra tesniaca pr.12 4 ks, šróba na umývadlo 1 ks, teflónová páska 1 ks, umývadlo Jika 55 1 ks, ventil Pračkoháčik 1 ks, WC Kaskada 1 ks, zátka na umývadlo chróm 2 ks, ZN zátka 1/2 2 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Maroš Balážik - BAMAR
367.75 €
Fa - náhradné diely na Multicar - lamela spojky M 24 1 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: KARTEL SPOL.s.r.o.
26.16 €
Fa - mopy do ŠJ: VILEDA Ultramax náhrada microfibre 2v1 5 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Internet Mall Slovakia, s.r.o.
40.49 €
Fa- nákup palivového dreva Odb.: Obec Sirk
Dod.: Mestské lesy Jelšava, s.r.o.
1194.91 €
Fa - materiál na údržbu nájomných bytov: Cement 3,75 q, lepidlo na obklady a dlažby 25 kg 10 ks, Baumit-Baumacol FlexUni 25 kg 2 ks, Rigips-sadrokartónová doska RB 123,5 mm 1200x2000mm 56 ks/paleta 20 ks, Hut-Profil uzatvorený 35x35x2 6m 12 bm, Emporio penetrácia univerzálna 5 l 1 ks, Krono-Dvere biele plné 2 ks, Oceľová zárubňa 2 ks, doprava MITSUBISHI 1 jazda, Porfix-500x250x150/B 20 ks, Paleta sklad EURO 1 ks, OSB-3 doska 10 ks, Baumit-jadrová omietka 25 kg (54 ks/pal) 4 bal., Baumit-Baumacol Basic 25 kg 3 ks, Rebiop-hmoždinka Q12 1 pla. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Stavivo IBV,s.r.o.
578.50 €
Fa - Počítačové služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Mária Ropeková
246.00 €
Fa - posypová soľ 25kg/1 bal. - 40 bal. a doprava Odb.: Obec Sirk
Dod.: Zber surovín Albert s.r.o.
228.00 €
Fa - taniere pre ŠJ 42 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Gastromarket Tatry s.r.o.
107.76 €
Fa- Schubert 61 keys Etude 300 E-Keyboard pre MŠ Odb.: Obec Sirk
Dod.: Chal-Tec GmbH
91.90 €
Fa - knižné lístky do knižnice 200 ks a doprava Odb.: Obec Sirk
Dod.: MIRA OFFICE s.r.o.
11.02 €
Fa - vývoz VOK 10/2018 na Doprave Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
199.06 €
Fa - vývoz VOK 10/2018 Doprava Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
196.42 €
Fa - vývoz VOK Šrobárka 10/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
162.92 €
Fa - odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok za 10/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
1760.58 €
Fa - materiál na údržbu - skrutky, matice, podložky, vruty, reťaze 6 m, primalex, fasadin, hetcolor oranžová, zelená, fialová, modrá, mal. štetka, valec, zverák, zámky visiace, hladítko, kliešte, email syntetika, slovakryl, pištoľ vytláčacia, novoplast 17 kg, rúra dymová 2ks, koleno dymové 2 ks, hmoždinky 10 bal., klince stavené 80 - 63 - 90 po 5 kg, vrtáky vídiové 6 ks, vrtáky do kovu 9 ks, chemoprrén univerzal, sklenársky tmel 2 kg, elektródy 253 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Renáta Kuchtová-MAJSTER A-D TEAM
751.91 €
Fa - vyúčtovanie el. energie Budova VD 10/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
182.63 €
Fa - zálohová platba VO 11/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
133.18 €
Fa - vyúčtovanie el. energie VO 10/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
133.18 €
Fa -vyúčtovanie el. energie OcU 10/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
105.66 €
Fa - vyúčtovanie el. energie Posilňovňa 10/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
34.49 €
Fa - vyúčtovanie el. energie Nový Sirk 0 10/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
88.98 €
Fa - prenájom rohoží 10/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
8.71 €
Fa - oprava multicar - prítlačný tanier M22, M 24 1 ks, Lamela spojky M 22, M 24 1 ks, Výtlačné ložisko M 24 1 ks, Tesnenie výfuku 1 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: KARTEL SPOL.s.r.o.
83.52 €
Fa - Členské známky r. 2019 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Územná organizácia DPO SR v Revúcej
24.00 €
Fa - školenie ,, Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov - elektronická dokumentácia " Odb.: Obec Sirk
Dod.: Asociácia správcov registratúry
39.00 €
Fa - vyúčt. el. energie MŠ 1.9.2018 - 30.11.2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
249.00 €
Fa - vyúčt. vodné-stočné za 10/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1229.44 €
Fa - Vyúčt. elek.. VO 1.9. - 30.11.2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
1263.00 €
Fa - preprava kameniva Odb.: Obec Sirk
Dod.: Miroslav Petráš - Osobná a nákl. autodoprava
459.00 €
Fa - refund. kolky, známky, správ. poplatky, vecné bremeno Odb.: Obec Sirk
Dod.: LESY SR, š.p.
130.00 €
Fa - Zástava SR, Zástava EU Odb.: Obec Sirk
Dod.: Obchod - SVK, s.r.o.
31.92 €
Fa - MŠ-publik. - Predprimárne vzdelávania 2016-2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Marian Medlen - JurisDat
16.70 €
Fa - Obedy za mesiac 10/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Školská jedáleň, Sirk
522.72 €
Fa - Telefóny - mobily 10/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
209.78 €
Fa - tel. mobily Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
67.57 €
Fa - Telefóny - pevná linka OcÚ 10/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
62.35 €
Fa - Počítačové služby - systémová podpora na rok 2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Asseco Solutions, a.s.
494.22 €
Fa - zrážková voda - parkovacie plochy 10/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
76.08 €
Fa - Služby v oblasti BOZP, OcÚ Odb.: Obec Sirk
Dod.: NCRC, Ing. Jozef Nosáľ
48.00 €
Fa - obrúsky do ŠJ na kar. Odb.: Obec Sirk
Dod.: MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.
49.20 €
FA - trovy právneho zastúpenia Odb.: Obec Sirk
Dod.: JUDr. Marian Dzuroška, s.r.o.
84.00 €
Fa - stav. materiál: pánt navárací 6 ks, marmo 1 ks.lit Odb.: Obec Sirk
Dod.: LG Bau-Trade, s.r.o.
60.39 €
Fa - Dezinsekčné a deratizérske služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Dušan Kuttner
78.00 €
Fa - údržba VO- výmena svetla: svetelný zdroj 1 ks, štartér 1 ks, práce na el. zariadení, použ. vysokozdvižnej plošiny, ubehnuté km. Odb.: Obec Sirk
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
60.67 €
Fa - materiál na dobr. službu od 1.6.2018 : sada vrtákov a sekáčov 13 ks - 1 ks, AKU vŕtacie kladivo 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
269.80 €
Fa - materiál na projekt ,,Cesta na trh práce´´: prac. odev 4 ks, baterky 4 ks, prac. obuv 4 páry, savo 2 ks, ajax 2 ks, fixinela 2 ks, reflexné vesty 4 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
312.50 €
Fa - Materiál na dobr. službu od 1.10.2018: prac. obuv 1 pár, prac. odev 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
50.00 €
Fa - preprava kameniva , kamenivo Odb.: Obec Sirk
Dod.: Miroslav Petráš- Osobná a nákladná autodoprava
358.32 €
Fa - ŠJ - materiálno spotrebné normy sreceptúry pre školské stravovanie. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ballux, spol. s.r.o.
51.80 €
Fa - poč. služby, štvrťročná uzávierka Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Mária Ropeková
148.00 €
Fa - ŠJ - hyg. prostriedky - uteráky, zásobník uterákov. Odb.: Obec Sirk
Dod.: KAMIKO - HYGIENE s.r.o.
58.16 €
Fa - biologické ošetrenie odpadov v priestoroch Odb.: Obec Sirk
Dod.: Petr Mrázek
120.00 €
Fa - stavebný materiál- cement 2 q. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Stavivo IBV,s.r.o.
18.60 €
Fa - zber odpadu z VOK - Železník Ladislava Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
154.10 €
Fa - zber odpadu z VOK - Červeňany Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
182.32 €
Fa - Zber a likvidácia KO 09/2018: zber a likv. odp. zo 110 l, 120 l, 1100 l nádob, z vriec a PE sáčkov, Nájom 1100 l nádoby - nové, Nájom 1100 l nádoby, Popl. za uloženie odpadu po vytriedení 5-zložiek, Evid. údajov o odpadoch. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
1176.89 €
Fa - zber odpadu z VOK na Doprave Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
158.95 €
Fa - výmena strechy na budove Slobodárne: trapézový profitT20 477,86 m2, Hladký plech 40 m2, Silik. tmel 4 ks, ALFACIN, Tesnenie úžľabia 34 ks, Skrut. do dreva 13 bal., Skrut. prekrytia 7 bal., Lem komína veľký 8 ks, Lemovanie k stene PE 16 ks, Odkvap. lemovanie PE 34 ks, Strešný výrez 1 ks, Opravná farba 1 ks, Sneh. zábrana PE 56 ks, RUUKKI 140 fólia 7 ks, Manžeta rozoberateľná 12-102 mm 1 ks, Kotva hrot 250 mm 20 ks, Žľabové čelo uni 150 - 4 ks, Pododkvapový žľab 150 6m - 10 ks, Výtokové koleno 100 - 4 ks, Koleno odpad. potrubia 100 - 8 ks, Skrutka tesárska 8x220 mm 40 ks, Skrutka do dreva Fischer 4,5x60 - 150 ks, Klince 40 kg, Rezivo 4,364 m3, DDoprava reziva 1 ks, Práca 1 ks, Vyplatená záloha 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: BaM Stolárstvo Berzéty Ján
11918.98 €
Fa - Počítačové služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Mária Ropeková
120.20 €
Fa - prenájom a čistenie rohoží Odb.: Obec Sirk
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
12.10 €
Fa - oprava strechy na vestibule v kult. dome Odb.: Obec Sirk
Dod.: MMBstav, s.r.o.
2732.40 €
Fa - rekonštrukcia strechy ŠJ, kult. dom: dodávka materiálu T35 trapézový plech 643,89 m2; dodávka materiálu pozinkovaný plech rovný 85 kg; dodávka materiálu zvodové rúry a spojovací materiál 1 sada, dodávka stavebnýchprác 643,89 m2; demontáž krytiny 643,89 m2 Odb.: Obec Sirk
Dod.: MMBstav, s.r.o.
12830.00 €
Fa - vyúčt. el. energie - posilňovňa Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
32.96 €
Fa - vyúčt. el. enrgie 09/2018 - budova VD Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
46.30 €
Fa - zálohová platba VO 10/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
650.00 €
Fa - vyúčt. el. energie 09/2018 - verejné osvetlenie Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
121.47 €
Fa - vyúčt. el. energie 09/2018 - Nový Sirk 0 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
98.45 €
Fa - vyúčt. el. energie 09/2018 OcU Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
97.30 €
Fa - materiál na AČ 1.5.2018: metla 8 ks, klin štiepací 5 ks, kálačka 5 ks, mačeta 3 ks, fúrik 3 ks, hrable kovové 3 ks, sekáč 8 ks, kanister 20 l 1 ks, hadica 25 m Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
397.97 €
Fa - servis traktora Zetor: olej Rimula R4 X 15W-40 5 l 2ks, servisná sada Major 500+2500MTH 1 ks, maják úplný sada cob 1 ks, poistka plocha 5,10,15,20,25 A 10 ks, spirax S4 TXM 10W-30 20l 1 ks, preprava 66 km, práca na zákazku 3 hod. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ondrej Bencso
505.93 €
Fa - ubehnuté kilometre Odb.: Obec Sirk
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
43.09 €
Fa - materiál na AĆ od 1.8.2018: pletivo Zn 180 cm oko 6x6 cm 2 ks, silon do kosačky 3,0 mm, hranatý 2 ks, silon do kosačky 2,7 mm x 184 m 3 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: K&H trading, s.r.o.
230.52 €
Fa - materiál na oplotenie ihriska: zemný vrták 25mm do pôdy 1 ks, stĺpik betón 8x8x240 30 ks, cement 25 kg 2,5 q, drôt španovací Zn 3,10 mm/80m 4 kotúče, drôt viazací Zn 1,4 mm 100 m v bal. 3 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: K&H trading, s.r.o.
271.30 €
Fa - čistenie a kontrola komínov v ŠJ, MŠ, osada Šrobárka a slobodáreň 167 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Jozef Kováč - Kominárstvo Vymetal
50.00 €
Fa - kancelárske potreby - tonery Odb.: Obec Sirk
Dod.: Vladimír Ferdinandy
89.00 €
Fa - stavebný materiál: pena montážna, štukový tmel, Dvere biele, Oceľová zárubňa, štetec, valček, Armovacia sieťka Valmiera, Emporio - zmesi Lepidlo na obklady a dlažby. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Stavivo IBV,s.r.o.
286.97 €
Fa - mobil. tel. 09/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
209.90 €
Fa - tel. OcÚ - pevná linka 09/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
62.35 €
Fa - tel. pevná linka ZS, internet Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
67.57 €
Fa - Trovy právneho zastúpenia Odb.: Obec Sirk
Dod.: JUDr. Marian Dzuroška, s.r.o.
84.00 €
Fa - vodoinšt. mat. - flexi na vodu, membrána gumená, prípojka k WC, Sifón umývadlový, Šróba na umývadlo, na WC, Umývadlo Jika, Ventil práčkový, rohový, SV klasik, WC KASKADA zadný spodný. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Maroš Balážik - BAMAR
381.79 €
Fa - vyúčt. zrážková voda - parkovacie plochy 09/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
73.63 €
Fa - vyúčtovanie vodné, stočné Slobodáreň, Šrobárka, OcÚ, ZS. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1295.69 €
Fa - pohrebné výdavky - výpomoc Odb.: Obec Sirk
Dod.: Bytové hospodárstvo,s.r.o.
377.10 €
Fa - stravovanie zamestnancov 09/2018, 15 obedov á 2,42 € Odb.: Obec Sirk
Dod.: Školská jedáleň, Sirk
370.26 €
Fa - dopravné zrkadlo 2 ks, stĺpik pozinkovaný + plast. krytka 3 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Gemer Kovo s.r.o.
463.32 €
Fa - Služby v oblasti BOZP a OcÚ. Odb.: Obec Sirk
Dod.: NCRC, Ing. Jozef Nosáľ
48.00 €
Fa - čiastiace potreby do ŠJ: Madel Profi dezinfekcia 5l 1ks, hubka na riad 10 ks, drátenka nerez 5 ks v sade, vareška okrúhla 2 ks, vareška okr. 100 cm 1 ks, vareška dre.80 cm plochá 1 ks, Jar 5 l 1 ks, Ajax 5 l flowers 5 ks, rukavice jedn. Stern 100 ks v bal. 2 ks, rukavice jedn. Loon 100ks/Mose 6 bal., mikr. sáčky 50 ks 6 bal., toal. papier Harmasan 32 ks, Bonux 1,4 kg 6 ks, zvon WC gum., stierka silikon. na cesto 1 ks, drátenka kov. 4 ks, drátenka Jumbo 12 ks, Well Done odmasťovač 5 l 1 ks, utierka hubová 5 ks v bal. 2 bal., utierka cedric 3 ks - 5 bal. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
149.17 €
Fa - potreby pre stolnotenis. klub: Yasaka sieť Master 1 ks, BTY stôl Playback Indoor Rollaway 19 mm modrá, doprava Odb.: Obec Sirk
Dod.: FUNSTAR Slovakia s.r.o.
312.90 €
fa - školenie protipovodňových vozíkov v Gemerských Tepliciach pre 4 členov DHZ Odb.: Obec Sirk
Dod.: Univerzálna vedeckotechnická spoločnosť-Projekt
40.00 €
Fa - mat. na AČ: pracovné rukavice 6 párov, montérková súprava 6 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
177.00 €
Fa - mater. na DČ: Lišta 45 cm. 3/8. 1,6 mm 2 ks; Reťaz 3/8. 1,6 mm. RSC 132 ks; Sada vrtákov HSS-G 1-10x0,5 mm 2 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
199.34 €
Fa - sada aku. DGA504Z + BL 18503x + +DC18RD - mat. na dobrov. činnosť Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
300.00 €
Fa - náradie do ŠJ: krájač zeleniny s veľkým otvorom 1 ks, Stojan na kotúče 1 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Gastromarket Tatry s.r.o.
864.48 €
Fa - Návrh sanácie murovaných konštrukcií, návrh stropov a konštrukcie strechy objektu bývalého románsko - gotického kostola v obci Sirk ÚZPF Č. 2467/1 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. František Hladký s.r.o.
3240.00 €
Fa- stav. materiál: cement 425 Multicem plus 42,5 N 4 q, lepidlo Duvilax BD-20 do om.5 kg, Emporio-zmesi Lepidlo na obklady a dlažby C1T (25 kg) 8 ks,Emporio-zmesi Lepidlo na obklady a dlažby Flex C2TE (25 kg) 2 ks, páska elektroinštalačná modrá 15 mm x 10 mm 10 ks, Sika-Sikaflex hnedý 300 ml 1 ks, Oceľová zárubňa 1 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Stavivo IBV,s.r.o.
126.84 €
Fa - kosačka MB 448 TX Viking 1 ks, hlava žacia AUTOCUT 46-2 1 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
399.90 €
Fa - kuch. náradie do ŠJ: smalt.nádoby GN1/1 4 ks; nást. polica 110-30; PARMA tanier pl. 31 - 24 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Gastromarket Tatry s.r.o.
86.40 €
Fa - popruhy s trakmi 1 bal., pás sťahovací 2 ks, náter elastic 4,5 l, náter syntetica univerzal 4,5 l 2 ks, kotúče lamelové 4 ks, kľučka 1 ks, izolačná páska 10 ks, farba PREMIO zázvor 7,5 kg 2 ks, farba PREMIO Pistacia 7,5 kg 2 ks, farba HET klasik marhuľa 7+1 kg 2ks, valec plyš 2 ks, Podložka M10 32 ks, Matica M10 32 ks, Vratová skrutka M10 X 32 ks, Hmoždinky 4 bal., Vrut DT 4X30 40 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Renáta Kuchtová-MAJSTER A-D TEAM
264.74 €
Fa- odstránenie závady na el. sporáku v ŠJ Odb.: Obec Sirk
Dod.: GASTROMIX ŠIMINO s.r.o.
72.12 €
Fa - predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí, tlačená aj online verzia, portál www.otazkyodpovede.sk Odb.: Obec Sirk
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o., Okr. súd BA 1, oddiel s.r.o., vložka č. 4868/
121.00 €
Fa - zber odpadu z VOK - Železník Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
180.56 €
Fa - alkoholtester CAOS CA20F Odb.: Obec Sirk
Dod.: VLan st s.r.o.
163.00 €
Fa - vývoz VOK Šrobárka Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
199.06 €
Fa - vývoz VOK na Doprave Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
246.69 €
Fa - zber a likv. odpadu zo 110 l, 120 l nádob - 260 ks, z vriec a PE sáčkov - 100 ks, z 1 100 l nádob - 39 ks; nájom 1 100 l nádob - nové 4 ks, nájom 1 100 l nádob - 8 ks, poplatok za uloženie KO po vytriedení 5 zložiek a evidencia údajov o odpadoch, Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
1135.67 €
Fa - prenájom a čistenie rohoží Odb.: Obec Sirk
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
5.33 €
Fa - Počítačové služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Mária Ropeková
128.00 €
Fa - zálohová platba VO 09/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
600.00 €
Fa - vyúčt. el. energie VO 08/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
49.41 €
Fa - vyúčt. el. enerfie 08/2018 Nový Sirk 0 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
101.63 €
Fa - vyúčt. el. energie 08/2018 posilňovňa Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
27.17 €
Fa - vyučt. el. energie 08/2018 OcU Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
92.33 €
fa - kancelárske potreby: oprav. páska Kores 2ks, Xerox papier 10 ks, euroobaly 200 ks, pero čínske 7 ks, potvrdenky s juxtou 16 ks, popisovač stojan 5ks, pripínačky, mikroten. vrecká, sáčky do koša, LDPE vrecia, lepiaca kocka, obrusy PVC 30 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.
188.72 €
Fa - mat. do ŠJ - uterákyskladané, Zásobník uterákov MERIDA. Odb.: Obec Sirk
Dod.: KAMIKO - HYGIENE s.r.o.
82.34 €
Fa - vyúčt. ele. energie 08/2018 - budova VD Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
36.55 €
Fa - výmena PVC dverí na ZS Odb.: Obec Sirk
Dod.: AN MAR SLOVAKIA, s.r.o.
455.00 €
Fa - elektroinšt. mat. - vypínač, bužirka, led reflektor Odb.: Obec Sirk
Dod.: KNOPP s.r.o.
19.60 €
Fa - potraviny do ŠJ _ chlieb biely veľký 9 ks, chlieb biely veľký balený 1 ks, chlieb biely malý 1 ks, rožk grahamový 21 ks, škoricák 21 ks, zvitok cesnak 15 ks, vianočka tuková 3 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Miroslav Juhás - MIVE Pek
24.92 €
Fa - potraviny do ŠJ Odb.: Obec Sirk
Dod.: LABAŠ, s.r.o.
472.46 €
Fa - potraviny do ŠJ Odb.: Obec Sirk
Dod.: LABAŠ, s.r.o.
300.27 €
Fa - vodné, stočné Slobodáreň, Šrobárka, MŠ Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1242.90 €
Fa - potraviny do ŠJ - cukor kryš., cukor práš., múka hl. špeciál, 00 extra 1 kg, soľ prešov., ryža guľatá, slov. ryža, tarhoňa, horčica, par. pretlak, chren. vegeta, cukor vanil., granko, šampiňóny, kompót marhule, tatranky, čok. mliečna. croissant s kakao. náplňou, pečivo jemné štrúdlik jablko škorica, džús jablko. Odb.: Obec Sirk
Dod.: LABAŠ, s.r.o.
246.31 €
Fa - servis Multicara - guľový čap ľavý, pravý, Čelné sklo lepené Odb.: Obec Sirk
Dod.: KARTEL SPOL.s.r.o.
111.48 €
Fa - Ochrana pred požiarmi - Savica, Sací kôš Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Pavol Zapletal - P.Z. - služby v ochrane pred požiarmi
492.00 €
Fa - Ochrana pred požiarmi - rozdeľovač B CBC, Prúdnica Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Pavol Zapletal - P.Z. - služby v ochrane pred požiarmi
440.20 €
Fa - potraviny do ŠJ Odb.: Obec Sirk
Dod.: Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.
391.74 €
Fa - potraviny do ŠJ - Batovská šunka Odb.: Obec Sirk
Dod.: Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.
1.85 €
Fa - potraviny do ŠJ - kur. stehná, kurčatá Odb.: Obec Sirk
Dod.: HYZA, a.s.
183.90 €
Fa - počítačové služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Mária Ropeková
138.00 €
Fa - Trovy právneho zastúpenia Odb.: Obec Sirk
Dod.: JUDr. Marian Dzuroška, s.r.o.
84.00 €
Fa - zrážková voda - parkovacie plochy 08/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
76.08 €
Fa - tel. pevná linka OcÚ 08/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
62.76 €
Fa - tel. ZS, internet za 08/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
67.57 €
Fa - mobilné tel. OcÚ, MŠ, ŠJ. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
220.19 €
Fa - údržba bytovŠrobárka - krono-dverereb-kľučka, Kama-zvodová rúra, Kama S koleno horné, Hut-Tyč plocha 40/5- 3 bm. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Stavivo IBV,s.r.o.
136.63 €
Fa - potraviny do ŠJ: mlieko polot. trv. 96 ks, smotana kyslá 9 ks, smot. šľah. 12 ks, jogurt jogobella 120 ks, termix kakao 120 ks, syr karička črievko 10 ks, tehla rodinná 3 kg, vajcia 240 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: LABAŠ, s.r.o.
161.36 €
Fa - potraviny do ŠJ. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.
369.23 €
Fa - mesačný poplatok za služby v oblasti BOZP. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
48.00 €
Fa - prenájom nádoby a zber odpadu 09/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: EKRONN s.r.o.
19.00 €
Fa - stravné lístky za 08/2018 174 ks á 4 €. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
723.65 €
Fa - vodoinšt. materiál - adaptér Siroflex 2 ks, flexi na vodu 1 ks, prípojka k WC 1 ks, rýchlospojka 1 ks, set ZORA 1 ks, sifon umývadlový 1 ks, šróba na umývadlo 1 ks, šróba na WC 1 ks, tesnenie Klingerit 1/2 10 ks, umývadlo Jika Eazy 1 ks, ventil práčkový1 ks, rohový 3 ks, vršok k ventilu 3/8´´ 1 ks, WC Technoline kombi 1 ks, Zvršok 1/2´´ 10 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: MAROŠ BALÁŽIK - BAMAR
166.60 €
Fa - výkaz stravovaných osôb do ŠJ Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
7.50 €
Fa - mat. na Dobr.č. od 1.5. - 31.10.2018: lieky a zdravotnícky materiál Odb.: Obec Sirk
Dod.: Házy, s.r.o., LaVITA - Zdravotnícke potreby
198.54 €
Fa - záloha na opravu strechy na Slobodárni Odb.: Obec Sirk
Dod.: BaM Stolárstvo Berzéty Ján
5000.00 €
Fa - mat. na AČ od 1.5.2018 : pružina ťažná 6 ks, zástrčka 1 ks, pružina 2 ks, lano plynu 1 ks, filter vzduchový 1 ks, hlava sacia 1 ks, matica 1 ks, tesnenie 1 ks, sada membrán 1 ks, sada piest. čerpadla 1 ks, cievka AC 1 ks, re,eň klínový SEC 98.06´´ 1 ks, silon 2,4mm hranaté 2 ks, nožnice dvojručné 2 ks, hlava žacia 2 ks, kotúč rezný 10 ks,brúsny 2 ks, nôž na trávu 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
399.59 €
Fa - mat. na AČ od 1.8.2018 : reťaz 325´´ 1,6 RSC 128 ks, reťaz 3/8´´ 1,6mm RSC 56 ks, pilník VALLORBE 4,8mm 6 ks, hlava žacia AUTOCUT 40-2 -1 ks, kotúč rezný 12 ks, silon hranatý 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
149.98 €
Fa - mat. na dobr.č. od 1.6. - 330.11.2018 : montér. súprava 5 ks, motyka+násada 5 ks, graca + násada 5 ks, nákupná taška na kolieskach 1 ks, pracovné rukavice 4 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
299.50 €
Fa - Materiál na Dobr.č. 1,4, - 30.9.2018: montér. súprava 3 ks, krompáč+násada 3 ks, jednoráz. rukavice 3 bal., sekera 2 ks, motyka+násada 3 ks, graca+násada 3 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
196.70 €
fa - Čist. prostriedky - domestos 1ks, clin 1 ks, savo 1 ks, sanytol 1 ks, t. mydlo 1 ks, hubka na riad 10 ks, bref wc gel 1 ks, dettol 1 ks, fixinela 1 ks, brait osv. vzduchu 1 ks, utierka švédska 3 ks, mop komplet 2 ks, ariel/persil 1 ks, silan 1 ks, krystal na podlahu 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
63.75 €
Fa - elektroinšt. materiál do ŠJ: kábel 100 m, Vač. spínač 1 ks, Zásuvka na kábel 2 ks, Kábel 5 m, Izolačná páska 2 ks, Páska vulkanizačná 1 ks, Zľava na doklad 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Elektro montáže Ivan Baláž
119.44 €
Fa - Smetný kôš drevený lamelový + pozin. vložka + stojan 3 ks, Inštalácia mreží na budovu pošty 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Gemer Kovo s.r.o.
718.20 €
Fa - ŠJ - hrniec vysoký 1 ks, Pokrievka ner. 1 ks, Príborník 2 ks, GN-nád. smalt 4 ks, Vešiak 1 ks, Haluškovač 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Gastromarket Tatry s.r.o.
476.16 €
Fa - Pripojenie OM Sirk 74 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
62.50 €
Fa - servis verej. osvetlenia Odb.: Obec Sirk
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
83.93 €
Fa - čistenie a prenájom rohoží Odb.: Obec Sirk
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
8.71 €
Fa - Dodatočná odmena za úspešný projekt rozšírenia škôlky Odb.: Obec Sirk
Dod.: Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
2400.00 €
Fa - vývoz VOK na Železníku za 07/2018. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
273.14 €
Fa - vývoz VOK kontajneru Sirk - Doprava. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
210.09 €
Fa - preddavok na finanč. spravodajcu, ročník 2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: PP Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
26.40 €
Fa - Vývoz VOK- Sirk Doprava Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
216.71 €
Fa - zber a likv. odpadu za 07/2018: zber a likv. odp. zo 110 l, 120 l, 1100 l nádob, PE sáčkov a vriec, nájom 1100 l nádoby + nová 1100 l nádoba, popl.za ulož. odpadu po vyriedení 5 tich zložiek, evid. údajov o odpadoch. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
1144.77 €
Fa - servis el. kotla, obhliadka UR, výmena dávkovača umýv. prostriedku, Termostat. Výmena termostatu, Nastavenie špirál, Dopravné náklady, Skúška. Odb.: Obec Sirk
Dod.: GASTROMIX ŠIMINO s.r.o.
464.70 €
Fa - olej na mazanie prevodoviek Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ondrej Bencso
95.00 €
Fa - mur. materiál: diamantový kotúč 1 ks, Lepidlo na obklady a dlažby 5 ks, Murexin- škárovacia malta 1 ks, krížiky medzi onklad 1 bal., Krono dvere biele, plné, voština 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Stavivo IBV,s.r.o.
91.92 €
Fa - zálohová platba na VO 08/2018. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
35.79 €
Fa - vyúčt. el. energie OcÚ 07/2018. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
95.38 €
Fa - vyúčt. el. energie budova VD 07/2018. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
34.64 €
Fa - vyúčt. el. energie 07/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
69.10 €
Fa - vyúčt. el. energie 07/2018 - posilovňa Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
41.87 €
Fa - vyúčt. el. energie VO za 07/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
35.79 €
Fa - vodné, stočné osada Šrobárka, Slobodáreň, sídlisko. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1048.24 €
Fa - Maliarsky materiál - primalex 2 ks, optimal penetracia 1 ks, alkyton kovačska čierna 1 ks, teleskop. tyč červená 1 ks, valec 24 cm 2 ks, štetec plochý 1 ks, štet. zarohák 2 ks, renokov šedý 1 ks, syntet. univerzal 2 ks, plachta 4x5 2 ks, kotúč lamelový 3 ks, svietidlo cob led nabij 1 ks, matica 8 ks, podlož. pod nity 16 ks, vodováha 1 ks, slovlux gaštan 1 ks, bezfarebný 1 ks, hladítko 1 ks, rezný kotúč, zámok visiaci Odb.: Obec Sirk
Dod.: Renáta Kuchtová-MAJSTER A-D TEAM
548.99 €
Fa - elektroinšt. mat.: spojka trhacia 10 ks, Zmrsto. bužirka 0,8 m. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Elektro montáže Ivan Baláž
28.97 €
Fa - vyúčtovanie el. energie - opakované dodávky 1.6.2018 - 31.8.2018. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
1154.00 €
Fa - zrážková voda - parkovacie plochy 07/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
76.08 €
Fa - vyúčt. el. energie MŠ 1.6.2018 - 31.8.2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
249.00 €
Fa - pevná linka OcÚ Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
62.35 €
Fa - mob. telefóny OcÚ, MŠ, ŠJ Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
217.52 €
Fa - Telefón ZS, internet Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
67.57 €
Fa - Trovy právneho zastúpenia Odb.: Obec Sirk
Dod.: JUDr. Marian Dzuroška, s.r.o.
84.00 €
Fa - uč. pomôcky pre MŠ: Abeceda sk pre MŠ, Rodinné a spoločenské väzby, Rozprávky3, 4, 5+1. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Elarin, s.r.o.Slovenský autor a predajca uč. pomôcok
954.40 €
Fa - Tričká s potlačou Odb.: Obec Sirk
Dod.: KONTUR Promotion, s.r.o.
314.16 €
Fa - Stravné lístky za 07/2018 183 ks á 4 €. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
760.94 €
Fa - oprava kamerového systému Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Lubomír Knopp
30.00 €
Fa - elektroinšt. materiál na budove pošty + práce. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Lubomír Knopp
360.00 €
Fa - Zameranie a vyhotovenie GP pč. 957/84, 957/85, kolky za overenie Odb.: Obec Sirk
Dod.: Kilík Ján-JK
277.00 €
Fa - Dopravné obdĺžnikové zrkadlo Odb.: Obec Sirk
Dod.: MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.
115.20 €
Fa - mesačný poplatok za služby v oblasti BOZP. Odb.: Obec Sirk
Dod.: NCRC, Ing. Jozef Nosáľ
48.00 €
Fa - Počítačové služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Mária Ropeková
128.00 €
Fa - servis verej. osvetlenia: montáž konzoly 1 ks, montáž svietidla 1 ks, montáž kábla 65 m, svorka lanová 2 ks, svorka prúdová 2 ks, LEDphillips 1 ks, konzola svietidlová 1 ks, kábel závesný 65 m . Odb.: Obec Sirk
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
313.04 €
Fa - servis obec. rozhlasu: kábel samonosný 65 m, reproduktor tlakový 1 ks, svorka lanová 2 ks, držiak bandimex 1 ks, montáž reproduktora 2 ks, ubehnuté km - 53 km. Odb.: Obec Sirk
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
282.97 €
Fa - Odmena za verejné obstarávanie tech. vybavovania do zber. dvora. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Premier Consulting EU s.r.o.
500.00 €
Fa - Smrekové fošne, smrek. fošne hobľované, stavebné dosky. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Marek Mišanko DREVOSLUŽBY
100.33 €
Fa - Výroba tabúľ na pomník a rodný dom p. Jánka jasenku. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Kamenárstvo Ulický s.r.o.
435.00 €
Fa - čistenie a prenájom rohoží Oú Odb.: Obec Sirk
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
12.10 €
Fa - Doména a webhosting na obdobie 1.9.2018 - 31.8.2019. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Wbx, s.r.o.
144.00 €
Fa - Materiál na Dobr. č. od 16.2018: fúrik 2 ks, hrable kovové s násadu 5 ks, lopata KOVO Alu veľká s nás. 5 ks, sada vrtákov do kovu 1 ks, vrták haadovitý o dreva 5 ks sada - 1 ks, reťaz 2 ks, lekárnička 1 ks, skrukovač krížový 5 ks, sada náradia 95 dilna 1 ks, motyka špicatá s násadou 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: K&H trading, s.r.o.
299.32 €
Fa - Nákup odznakov na podujatie ,, Sirkovský kotlík ´´. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Online - group s.r.o.
49.30 €
Fa - Materiál na Dobr. č. od 1.5.2018: Uhlová brúska s príslušenstvom 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
199.90 €
Fa - Materiál na dobr. č. od 1.4.2018: stolná vŕtačka JET 1 ks, sada vrtákov HSS-G 1 -10 x0,5 mm 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
200.00 €
Fa - materiál na AČ od 1.5.2018: matica na traktorovú kosačku 2 ks, hlava žacia 1 ks, hlava žacia 735 M12 3 ks, nôž žací CW 1 ks, nôž žací CCW 1 ks, silon 2,4 mm hranaté 5 ks, kotúč rezný 8 ks, kotúč brúsny 4 ks, reťaz, popruh dvojramenný KOMFORT 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
399.99 €
Fa - materiál na Dobr.č.od 2.3.2018: grace s násadou 6 ks, motyka s násadou 6 ks, prac. rukavice 6 párov, montér. súprava 6 ks, sekera s násadou 2 ks, hrable žel. s násadou 6 ks, prac. tričko 7 ks, lopata s násadou 2 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
349.90 €
Fa - zásahový odev UBO s nápisom obce, zás. obuv pre PZ. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Pavol Zapletal - P.Z. - služby v ochrane pred požiarmi
1002.20 €
Fa - Zber a likvid. odpadu za 06/2018: zo 110 l, 120 l, 1100 l nádob, z vriec a PE sáčkov, nájom 1100 l nádoby-nové, popl. za uloženie KO po vytriedení 5tich zložiek, evid. údajov o odpadoch. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
1068.90 €
Fa - Nepravidelná autobusová doprava Revúca - Sirk - Železník 400 km. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ján Gabaj- GAJAROTOUR
400.00 €
Fa - zálohová platba na 07/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
97.67 €
Fa - Vyúčt.ele. energie 06/2018 - budova VD. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
34.80 €
Fa - Vyúčt. ele. energie 06/2018 - Posilovňa. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
26.65 €
Fa - Vyúčt. elek. energie Nový Sirk za 06/2018. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
76.57 €
Fa - Vyúčt. elek. energie OcÚ za 06/2018. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
95.35 €
Fa - Vyúčt. elektr. energie VO za 06/2018. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
97.67 €
Fa - Servis Citroenu + materiál+ olejový filter, tesnenie uzáver, filt. prvok, čistič klímy, sústava 4 štit., filtr. vložka, ťažné zariadenie. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Autostop RV, s.r.o.
772.30 €
Fa - Použitie rýpadlonakladača za 8,5 hod. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Besco s.r.o.
259.20 €
Fa - Servis a revízia podľa objednávky Odb.: Obec Sirk
Dod.: LASKY - M s.r.o.
182.40 €
Fa - mobil OcÚ Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
217.42 €
Fa - telefóny, inernet Ocu Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
62.35 €
Fa - výroba štítkov na víťazné poháre Odb.: Obec Sirk
Dod.: VIVA TRADE s.r.o.
5.76 €
Fa - nákup stolnotenis. loptičiek pre stolnoten. klub: biele loptičky 40 mm 72 ks, biela fixky, doprava s dobierkou Odb.: Obec Sirk
Dod.: STEN marketing, s.r.o.
80.00 €
Fa - čistiace prostriedky do ŠJ: madel profi dezinfekcia 5 l 2 ks, Jar 5 l 1 ks, Well done odmasťovač 2 ks, Ajax 5 l 1 ks, drátenka nerez 2 ks, utierka hubová 2 balenia, utierka uni 4 ks, rukavice jedn. 100 ks/Mose 4 bal., mikr. sáčok 25x35/50 ks 4 rolky Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
65.60 €
Fa - sieť proti hmyzu pre jedáleň a obecný úrad, žalúzia pre jedáleň Odb.: Obec Sirk
Dod.: AN MAR SLOVAKIA, s.r.o.
138.61 €
Fa -vypracovanie dokumentácie v oblasti OOÚ v zmysle zákona č. 18/20188 Z.z. a GDPR Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
180.00 €
Fa - náhradné diely na V3S: svetlo 5 ks, odrazky 8 ks, žiarovky 9 ks, prepínače 2 ks, refl. označenie 1 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Gabriel Bartók,Servis autoagregátov
70.97 €
Fa - Počítačové služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Mária Ropeková
120.20 €
Fa - zvár. materiál: sklo tmavé 1 ks, sklo do kukly 1 ks, fólia do zvár. kukly 1 ks, cyky 4x4 mm 20MTR, zasuvk. skrinka 1 ks, led žiarovka E27 10 ks, Led žiarovka sviečková 10 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: KNOPP s.r.o.
122.80 €
Fa - vodné, stočné slobodáreň, Šrobárka, kult. dom, ZŠ Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1032.32 €
Fa . parkovacie plochy - zrážková voda 06/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
73.63 €
Fa - pevná linka ZŠ za 06/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
67.57 €
Fa - mesačný poplatok za služby v BOZP za 6/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
48.00 €
Fa - kamenivo 0-3225,78 t a doprava Odb.: Obec Sirk
Dod.: Miroslav Petráš- Osobná a nákladná autodoprava
130.40 €
Fa - prenájom nádoby, zber odpadu 04/05/06/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: EKRONN s.r.o.
57.00 €
Fa - stravné lístky10 ks á 4,- Eur Odb.: Obec Sirk
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
45.42 €
Fa - trovy právneho zastúpenia Odb.: Obec Sirk
Dod.: JUDr. Marian Dzuroška, s.r.o.
84.00 €
Fa - Čistenie kanalizačnej prípojky. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
271.38 €
Fa - Nákup vodoinšt. mat.: batéria, flexi na vodu, ventil. Odb.: Obec Sirk
Dod.: MAROŠ BALÁŽIK - BAMAR
58.90 €
FA - Náhr. diely na Husqvarnu - strunová hlava, náhr. struna. Odb.: Obec Sirk
Dod.: HS Parts s.r.o.
143.87 €
Fa - Uč. pomôcky pre MŠ: triedna knihapre MŠ, Evid. dochádzky detí MŠ, Ev. stravovanosti pre MŠ, Osobný spis dieťaťa pre predprim. vzdelávanie, Obal z PVC A4 v rôznych farbách, Diplom, Lúčim sa s MŠ, Vitaj v MŠ, Najkrajšia maska karnevalu. Odb.: Obec Sirk
Dod.: ŠEVT a.s.
20.74 €
Fa - Verej. obstarávanie k projektu na kotolňu ZŠ. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Premier Consulting EU s.r.o.
600.00 €
Fa- Vypracovanie žiadosti k projektu na kotolňu pre ZŠ. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Premier Consulting EU s.r.o.
1195.20 €
Fa - Servis verejného osvetlenia: práce na el. zariadení spáj. vodiča- Červeňany, použ. vysokozdvižnej plošiny, ubehnuté km, svetelný zdroj PLL 36 W Phillips, štartér, poistka, žiarivka. Odb.: Obec Sirk
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
152.05 €
Fa - obedy pre Audit 06/2018 /2x/. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Školská jedáleň, Sirk
4.84 €
Fa - Strava za zamestnancov za mesiac 06/2018. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Školská jedáleň, Sirk
406.56 €
Fa - Kamc. potreby: vrecia, obálky, Xerox, kanc. spony, bloček samolepiaci, kocka lepiaca. Odb.: Obec Sirk
Dod.: MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.
69.85 €
Fa - Vypr. projektovej dokumentácie na stavbua udrž. práce na MK. Odb.: Obec Sirk
Dod.: KApAR, s.r.o.
2040.00 €
Fa - Čistenie a prenájom rohoží Odb.: Obec Sirk
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
12.10 €
Fa - Mat. na Dč od 2.3.2018: motor. píla STIHL 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
349.00 €
fa - Mat. na AČ od 1.5.2018: Matica na traktor. kosačku 2 ks, Popruh DOLMAR 1 ks, Reťaz 325 . 1,3 mm RMC 126 ks, Hlava žacia T36 M10 1 ks, Popruh dvojramenný PROFI 2 ks, Sviečka CHAMPION 1 ks, Pilník plochý malý 2 ks, Pilník VALLORBE 6 ks, nožnice záhradné 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
399.28 €
Fa - Mat. na Dč od 1.6.2018: Prac. obuv 6 párov, Rukavice prac. 5 párov, Krompáč+násada 3 ks, Rukavice jednorázové 3 bal., Prac. tričko 6 ks, Fúrik 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
257.60 €
Fa - Mat. na Dč od 1.5.2018 : Prac. tričko 2 ks, Mont. súprava 1 ks, Motyka-násada 2 ks, Lopata-násada 2 ks, Kábel predl. 25m - 2 ks, Fúrik 2 ks, Prac. rukavice 1 pár, Sekera 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
200.00 €
Fa - Materiál na Dč od 1.4.2018: plášť do dažďa 3 ks, Hrable železné 3 ks, Lopata+násada 3 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
50.97 €
Fa - Výmena PVC okien na budove Pošty. Odb.: Obec Sirk
Dod.: AN MAR SLOVAKIA, s.r.o.
1000.38 €
Fa - Stav. materiál: Onduline-platňa Base 30 ks, Onduline-klince hnedé 400 ks bal., 18 ks-platňa - 400 ks, Primalex Plus 25 kg - 1 ks, Email Praktik 6003 uni 0,6l - 3 ks, Riedidlo S 6006 1l Elastik 1 ks, Reb-Miešadlo 80 mm s kruhom - 1 ks, Štetka maliarska okrúhla 130x105 mm - 1 ks, Valček mal. PAC 27 cm/58 mm+drž. - 1 ks, Tyč teleskop. 200 cm, oceľ - 1 ks, Mriežka stier. 26x28 cm plast - 1 ks, Vedro na farbu, plast. 12l - 1 ks, Altánková pätka 120 - 2 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Stavivo IBV,s.r.o.
358.50 €
Fa - Zber a likvidácia KO za 05/201/: zo 110 l, 120 l nádob, z vriec a PE sáčkov, z 1100 l nádob, Nájom 1100 l nádoby, Poplatok za uloženie KO po vytriedení 5 zložiek, Evidencia údajov o odpadoch. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
1422.74 €
Fa - Vývoz VOK kontajneru, Uloženie objem. odpadu, Poplatok za uloženie KO po vytriedení 5 zložiek. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
192.02 €
Fa - Vývoz VOK kontajneru, Uloženie objem. odpadu, Poplatok za uloženie KO po vytriedení 5 zložiek. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
276.66 €
Fa - Audit individuálnej a konsolidovanej účt. závierky za rok 2017. . Odb.: Obec Sirk
Dod.: GemerAudit,spol.s.r.o.
888.00 €
Fa - Časopisy pre MŠ: Včielka 11ks,Vrabček 10ks, Adamko 10 ks, Predškolská výchova 6 ks, Rodina a škola 10 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: ARES spol.s r.o.
49.80 €
Fa - Staveb. a záhrad. materiál - Renokov sedy - 5 ks, L elastik 2 ks, Oslička na kosu 2 ks, Pásky sťahovacie 100 ks, Syntetika univerzal 2 ks, Klince stavebné 5 kg, Objímka na kosu 1 ks, Kartáč hrnčekový so stopkou 2 ks, Vrut DT 5x40xchromat žltý 500 ks,Vrut DT 4x30 chromat žltý 143 ks, Omietka sokl. mel. - K 1 ks, Tech. benzín 1l - 1 ks, Podvozok black 1kg - 1ks, Rukavice Sandpiper black zváračské 1 pár, Omietka sokl. emulzia 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Renáta Kuchtová-MAJSTER A-D TEAM
408.24 €
Fa - Služby v oblasti BOZP. Odb.: Obec Sirk
Dod.: NCRC, Ing. Jozef Nosáľ
48.00 €
Fa _ Materiál na DČ od 1.1.2018: Brúska uhlová 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
139.90 €
Fa - Počítačové služby. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Mária Ropeková
128.00 €
Fa - Vyúčt. ele. energie za 05/2018 - Posiľovňa. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
31.38 €
Fa - Vyúčt. ele. energie OcÚ za 05/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
103.12 €
Fa - Vyúčt. ele. energie za 05/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
99.04 €
Fa - Zálohová platba ele. energia VO za 06/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
132.32 €
Fa - Vyúčtovanie ele. energie VO za 05/2018. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
132.32 €
Fa - Vyúčt. elektr. energie - budova VDza 05/2018. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
35.48 €
Fa - Mat. do ŠJ - papierna pečenie10 ks, TP Kattrin biely 8 ks, Obal Euro 100 ks, Potvrdenka s juxtou 10 ks, Oprav. páska Kores 3 ks, LDPE vrecká 600x700x0,03/25 ks - 1 bal, LDPE vrecká 500x600x0,03/25ks 1 bal., Rýchloviazač 50 ks, Mikr. vrec. 6 bal., Xerox A4 4 ks, Pero guľôč. 10 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.
48.84 €
Fa - Odobraté obedy za hráčov futbal. turnaja za 05/2018. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Školská jedáleň, Sirk
96.80 €
Fa - Smetný kôš drevený lamelový+ pozinkovaná vložka +stojan 5 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Gemer Kovo s.r.o.
597.00 €
Fa - Montáž svietidiel Železník-Ladislava Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Lubomír Knopp
282.00 €
Fa - Trovy právneho zastúpenia za 05/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: JUDr. Marian Dzuroška, s.r.o.
84.00 €
Fa - Odstránenie nálet. drevín na Vysokej peci v Červeňanoch Odb.: Obec Sirk
Dod.: Patrik Šimon - STANDY
330.00 €
Fa - zrážková voda - parkovacie plochy za 05/2018. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
76.08 €
Fa - Vodné, stočné osada Šrobárka, slobodáreň, sídlisko Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1025.93 €
Fa - Tel. pevná linka OcÚ. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
62.35 €
Fa- Tel. ZS, internet. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
67.57 €
Fa - Tel. mobily OcÚ, MŠ, ŠJ. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
217.61 €
Fa - Stavebný materiál: profix 16 ks, Umporio lepidlo 2 ks, Baumit malta 3 bal., skruž studňová 1 ks, cement 1,25 q, murovacia malta 5 bal., umporio zmesi lepidlo na obklady a dlažby 5 ks, Baumit jemná štuková omietka 5 bal., Doprava 1 jazda - 22 €. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Stavivo IBV,s.r.o.
171.34 €
Fa - Vypracvanie projektovej dokumentácie ,, Rekonštrukcia telocvične pri ZŠ v obci Sirk" Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Milan Poprocký - MIKAR
720.00 €
Fa - Doplatok za rok 2018 - expedícia obecných novín Odb.: Obec Sirk
Dod.: INPROST s.r.o
41.60 €
Fa - Obedy za 05/2018 - 162 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Školská jedáleň, Sirk
392.04 €
Fa - vodoinšt. mat. - flexi na vodu 5 ks, KG rúra pr. 250/1000 1 ks, KG rúra pr. 250/5000 1 ks, Prípojka k WC AlcaPlast 5 ks, WC KASKADA zadný, spodný 5 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: MAROŠ BALÁŽIK - BAMAR
493.45 €
Fa - Náhradné diely na V3S - duša V3S 825x20 - 2 ks, Krúžok brzd. kľúča - 6 ks, Puzdro brzd. kľúča - 6 ks, Pružina čeľusti brzdy - 6 ks, Plnič - odkalovač - 1 ks, Ukazovateľ šírky vozidla - 2 ks, Hadica vzd. 27 kľ. 400 - 1 ks, Zrkadlo malé tr. 360 - 2 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Gabriel Bartók,Servis autoagregátov
263.45 €
Fa - stravné lístky za 05/2018 á 4 €. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
89.42 €
fa - Náhradné diely do V3S: Ložisko N - 1 ks, vyrovnávač tlaku dvoj 1 ks, vzperné rameno V3S 6 ks, matica M14x1,5 Nylst. 6 ks, Kl. remeň 17x1320 V3S 2ks, 17x825 V3S 1ks, podložka hliníková 6 ks, 10 ks, hadica vzd. 27 kľ. 400,- 1 ks, spojka vzduch. M22x1,5 2 ks, svetlomet V3S asym. 2 ks, žiar. 12V 45/40W asym 2 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Gabriel Bartók,Servis autoagregátov
344.34 €
Fa - Oprava krovinorezov - náhradné diely: membrána čerp. 1 ks, pumpička ručná 1 ks, hadička 55 cm, pružina spojky H 333 - 1 ks, hlava sacia 1 ks, pružina ťažná 3 ks, západka 2 ks, filter vzduchový 1 ks, skrutka 2 ks, krúžok 1 ks, puzdro 2 ks, tesnenie 1 ks, bowden 0,6-0,8 mm 2m - 1 ks,krúžok tesniaci 2 ks, hadička 25 cm,hadička 2,2 x 5,4 mm - 30 ks, podložka prítlačná 1 ks, tesnenie 1 ks, silenblok HQ266 4 ks, sviečka zapaľovacia 1 ks, hlava žacia T35 M12 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
196.50 €
Fa - Materiál na Dobr. sl. od 1.1.2018 : Prac. odev - 2 páry, Fúrik - 2 ks, Lopata - 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
143.10 €
Fa - Zameranie skutočného stavu úsekov ciest v k.ú. Sirk. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Matúš Hudák - GeoPraktik
450.00 €
Fa - Materiál na Dobr. sl. od 2.3.2018: Sada vrtákov 2 ks, Lišta 1 ks, Reťaz ,,325ˇˇ . 1,3 mm RMC - 250 ks, Kladivokombinované 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
349.60 €
Fa - Materiál na AČ od 1.5.2018: sekera4 ks, lopata veľká s násadou 5 ks, motyka špicatá s násadou 5 ks, mačeta 400 mm 5 ks, hrable kovové s násadou 5 ks, hrable celodrevené 11 ks, vidly 4 hroté, zvárané s násadou 4 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: K&H trading, s.r.o.
245.21 €
Fa - Materiál na Dobr. č. od 1.4.2018 : prac. obuv - 4 ks, prac. tričko - 4 ks, prac. nohavice - 4 ks, prac. rukavice 3 páry. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
199.70 €
Fa - Materiál na AČ od 1.5.2018 - prac. obuv - 4 páry, prac. tričko - 2 ks, prac. nohavice - 2 ks, montér. súprava - 1 ks, prac. rukavice - 1 pár. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
172.60 €
Fa - náhradné diely na V3S Odb.: Obec Sirk
Dod.: EXCALIBUR TRADE spol. s.r.o.
329.01 €
Fa - Tlačivá - Výkaz stravovaných osôb Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
5.50 €
Fa - Nákup víťazných pohárovpre OFK Odb.: Obec Sirk
Dod.: VIVA TRADE s.r.o.
45.78 €
Fa - Čistenie a prenájom rohoží Odb.: Obec Sirk
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
12.10 €
Fa - počítačové služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Mária Ropeková
128.00 €
Fa - Vyúčtovanie - vodné - stočné 20.2. - 27.5.2018 MŠ, kancel. OcÚ Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
96.97 €
Fa - opravy a revízia v kuchyni Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Lubomír Knopp
295.00 €
Fa - Vývoz KO 04/2018: zber a likv.odpadu zo 110 l, 120 l nádob a z vriec a PE sáčkov, z 1100 l nádob, Nájom 1100 l nádoby, Poplatok za uloženie KO po vytriedení 5tich zložiek, Evid. odpadov. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
1047.08 €
Fa - Vývoz VOK 04/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
287.24 €
Fa - Vývoz VOK 04/2018 Sirk-Červeňany Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
281.96 €
Fa - Vývoz VOK 04/2018 Sirk-Šrobárka Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
267.86 €
Fa - vývoz VOK 04/2018 Železník-Ladislava Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
221.11 €
Fa - Náhradné diely na V3S Odb.: Obec Sirk
Dod.: EXCALIBUR TRADE spol. s.r.o.
487.49 €
Fa - skruž. studňová, Emporie zmesi, Betón, paleta EURO Odb.: Obec Sirk
Dod.: Stavivo IBV,s.r.o.
85.82 €
Fa - vyúčt. el. energie 04/2018 OcÚ Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
101.50 €
Fa - vyúčt. el. energie 04/2018 - posilňovňa Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
31.57 €
Fa - vyúčt. el. energie 04/2018 budova VD Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
122.47 €
Fa - Vyúčt. el. energie VO 04/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
164.15 €
Fa - El. energia OcÚ 04/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
99.24 €
Fa - Revízia kotlov na tuhé palivo Odb.: Obec Sirk
Dod.: LASKY - M s.r.o.
348.40 €
Fa- náhradné diely na multicar - silenblok motora 2 ks, chladič M25 1 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: KARTEL SPOL.s.r.o.
179.40 €
Fa -rybársky lístok 10 ks, Esselte Box archívny 5 ks, obálky C6 samolepiace/25 ks 4 bal. Odb.: Obec Sirk
Dod.: ŠEVT a.s.
14.95 €
Fa - materiál na dč: sekera profi 2 ks, graca+násada 2ks, rukavice jednorázové 30 párov v bal. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
46.70 €
Fa- náhradné diely na kosačku: strunová hlava Husqarna T35 AUTO - 12 mm 4 ks, struna balenie 474 mm 2 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: HS Parts s.r.o.
135.49 €
Fa- služby v oblasti BOZP Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
48.00 €
Fa - maliarske a murárske náradie: spray, kladivá, meter, lyžice, štetce, kefy, brúsne plátno, nátery, hladítka Odb.: Obec Sirk
Dod.: Renáta Kuchtová-MAJSTER A-D TEAM
183.03 €
Fa - Počítačové služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Mária Ropeková
128.00 €
Fa - dezinsekčné služby prevedené v obecných bytoch Odb.: Obec Sirk
Dod.: Dušan Kuttner
150.00 €
Fa - vodné, stočné Šrobárka, alobodáreň, Sirk -sídlisko Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1045.44 €
Fa - Zrážková voda - parkovacie plochy Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
73.63 €
Fa - Trovy právneho zastúpenia Odb.: Obec Sirk
Dod.: JUDr. Marian Dzuroška, s.r.o.
84.00 €
Fa - vyúčtovanie el. energie 1.3.2018 - 31.5.2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
249.00 €
Fa -vyúčtovanie el. enrgie 01.3.2018 - 31.5.2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
1154.00 €
Fa - zabezpečovacie práce na husitskom kostole Odb.: Obec Sirk
Dod.: Mičko Štefan
3106.20 €
Fa - telefon ZŠ, internet Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
62.35 €
Fa - pevná linka OcU Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
67.57 €
Fa - mobily OcU, MŠ, ŠJ Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
217.58 €
Fa - stravovanie zamestnancov OcU v šk. jedálni Odb.: Obec Sirk
Dod.: Školská jedáleň, Sirk
178.22 €
Fa- stravovanie zamestnancov OcU v šk. jedálni Odb.: Obec Sirk
Dod.: Školská jedáleň, Sirk
119.26 €
Fa - stravovanie zamestnancov OcU v šk. jedálni Odb.: Obec Sirk
Dod.: Školská jedáleň, Sirk
26.80 €
Fa- FS260 C-E STIHL krovinorez 1 ks, FS240 STIHL krovinorez 1 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
1218.00 €
Fa - Vodoinšt. mat. Slobodáreň, Šrobárka - batérie, flexi. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Maroš Balážik - BAMAR
378.95 €
Fa - SL za 04/2018- 20 ks á 4 €. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
85.42 €
Fa - Spínač brzdového tlaku Odb.: Obec Sirk
Dod.: KARTEL SPOL.s.r.o.
9.12 €
Fa - Počítačové služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Mária Ropeková
68.00 €
Fa - Prenájom a pranie rohoží Odb.: Obec Sirk
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
8.71 €
Fa - Elek. hubič hmyzu, elek. mriežka. Odb.: Obec Sirk
Dod.: ANDREA SHOP, s.r.o.
60.88 €
Fa - Nákup čistiacich prostriedkov: stierka sťah na podlahu, Násada na metlu, Fólia potr., Bonux, Zástera 100 ks jednoráz., Savo, Jar, Rohož, Madel Profi dezinfek., Koše na odpad, Obrúsky, Clin, Bref WC gel, Fixinela akt., Dettol osv. vzduchu, Vlhč. utieerky, Utierka 3 ks, Ruk. jednoráz. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
163.20 €
Fa - Nákup mat. na D.č.: Prac. obuv, Prac. tričko, Montérkové súpravy. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
350.00 €
Fa - Nákup mat. na D.č.: Prac. odev, Prac. čiapka, Prac. rukavice, Jednoráz. rukavice, indulona, Nák. taška na kolieskach. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
191.00 €
Fa - Nákup mat. na Dobr čin. : lišta vodiaca, sekera, reťaz. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
95.00 €
Fa - Nákup mat. na Dobr. činnosť: Proxxon sada údržbárska, Lišta . Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
168.98 €
Fa - oprava ohybnej výmery, zameranie, vyhotovenie GP. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Kilík Ján-JK
387.00 €
Fa - Oprava multicara - spínač uzávierky, krytka smerovky Odb.: Obec Sirk
Dod.: KARTEL SPOL.s.r.o.
9.54 €
Fa - Nákup náplne a tonerov do tlačiarní. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Gigaprint.sk, s.r.o.
135.60 €
Fa - Vyúčt. elek. 03/2018 OcÚ Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
112.45 €
Fa - Vyúčt. elek. za 03/2018 - OcÚ. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
50.29 €
Fa - Vyúčtovanie elekt. za 03/2018 - posilovňa. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
40.16 €
Fa - Vyúčtovanie elek. za 03/2018 - VO Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
288.19 €
Fa - Zálohová platba za 04/2018. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
153.86 €
Fa - Vyúčtovanie elektriny za 03/2018 VO Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
153.86 €
Fa - Zber a likvidácia odpadu za 03/2018: zber a likv. odpadu zo 110 l, 120 l, 1100 l nádob, zber a likv. z vriec a PE sáčkov, Nájom 1100 l nádoby, Poplatok za uloženie KO po vytriedení 5 zložiek, Evid. údajov o odpadoch. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
981.28 €
Fa - Materiál na údržbu Slobodárne - sieťka, Lepidlo, Baumit Odb.: Obec Sirk
Dod.: Stavivo IBV,s.r.o.
58.07 €
Fa - Nákup kuch. náradia: Panvice, Lyžica cedidlo, Lopatka, Vešiak, Metlička, Vidlička na mäso, Obracačka perfor, Kliešte na mäso, Strúhadlo výš., Odkvapk. s úchyt. hl, Dosky na krájanie, Stojan na 6 dosiek, Nôž vykrajovací krátky, Nôž uni. krátky, Škrabka na zemiaky, Magnet drž. nožov, Nôž na zeleninu, Kuch. nôž, Filetovací nôž, Zubkovaný nôž, Ocieľka diamantová, Hrniec nízky, Pokrievka nerez., Dig. váha, Odb.: Obec Sirk
Dod.: Gastromarket Tatry s.r.o.
573.60 €
Fa - Čistenie kanalizačnej prípojky Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
221.64 €
Fa mat. na AČ - lopata štandard s násadou 1 ks, fúrik cargo 85 2 ks, sekera 4 ks, vidly 4 hroté 6 ks, pílka 530 mm 6 ks, klieste pákové 7 ks, metla cestná 4 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: K&H trading, s.r.o.
261.75 €
Fa - tlačivá na daň z nehnuteľnosti Odb.: Obec Sirk
Dod.: INPROST s.r.o
16.10 €
Fa - kanc. potreby obálky B4 strip/250 ks, obal EURO A4/100 ks, TP Katrin 8x200 biely 2vrs. 40 ks - 16 ks, kuchynské utierky Harmony CLASSIC 5 ks, kalkulačka stolová 1 ks, dierovačka Maped essentials 25 kov 1 ks, zošívačka Bowfin 1ks, zvýrazňovač 2 ks, pero čínske guľôčkové/12 10 ks, oprav. páska Kores 1 ks, zošit 464/10 ks - 2 ks, zošit 544/10 ks - 2 ks, lep. tyčinka Kores 8 g 1 ks,kniha dochádzky 2 ks, etikety 29x28 trojriadkové 1 ks, rýchloviazač RZC/50 ks - 40 ks, obálka C6-1-S/1000ks, potvredenka s juxtou 14 ks, xerox A4 80g Energy 5 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.
69.44 €
Fa - traktor záhradný XT2 QR 106 CUB CADET Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
3349.00 €
Fa - mater. na dobr. činnosť - sada vrtákov Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
46.00 €
Fa . vod. materiál: bat. Klasik 150 S 2ks, Bat. NO 3115/R 1 ks, Flexi na vodu 1 ks, Gebo DSK strmeň 1 ks, Gebo QO spojka 2 - 1 ks, hadicová prípojka JS 2 ks, kartuša ZR,PR 2 ks, manžeta k WC 1 ks, manžeta nútorná 2 ks, mreža k výlevke T-611 1 ks, perlátor T-2652 Von.z. 1 ks, pois. ven.-sp.klap.bojler 1/2 1 ks, PPR DG Prechod pr. 25 1/2 1 ks, PPR koleno pr. 25l1 ks, prípojka k wc AlcaPlast 1 ks, spona 20-32 4ks, šróba na umývadlo 2 ks, šróba na wc 3 ks, tesnenie do flexi 1/2 2 ks, tmel sanitar ceresit 1 ks, umývadlo JIKA Eazy 60 2 ks, vaňové dvierka 300x400 4 ks, ventil guľový 1/2 1 ks, vypúšťací ventil kotlový 1/2 1 ks, WC Technoline kombi 2 ks, WC misa spodná/zadná 1 ks, závit. spojka priama 1/2 1 ks, zavlažovacia hadica 1"hungaria 15 ks, ZN koleno 92 I. 1/2 2 ks, ZN T kus 1/2 1 ks, ZN vsuvka 1/2 2 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: MAROŠ BALÁŽIK - BAMAR
504.98 €
Fa - vodné, stočné Šrobárka, slobodáreň, ZŠ, kult. dom Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1060.22 €
Fa - vodné, stočné Ocu Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
76.08 €
Fa - Mob. telefóny OcU, ŠJ, MŠ Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
217.57 €
Fa -telefón, internet ZŠ Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
67.57 €
Fa telefón OcU - pevná linka Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
62.58 €
Fa - stravné lístky á 4€ - 39ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
164.21 €
Fa - Trovy právneho zastúpenia Odb.: Obec Sirk
Dod.: JUDr. Marian Dzuroška, s.r.o.
84.00 €
Fa - Počítačové služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Mária Ropeková
108.00 €
Fa - Služby v oblasti BOZP Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
48.00 €
Fa - Ubehnuté km Odb.: Obec Sirk
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
40.07 €
Fa - Materiál na MOS: hmoždinky, skrutky, skúšačka, meter Work, meter GIANT, kľúč JMA-P, páska izolačná, cysy, zástrčka na kábel uhlová. Odb.: Obec Sirk
Dod.: KNOPP s.r.o.
48.40 €
Fa - Prenájom rohoží Odb.: Obec Sirk
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
12.10 €
Fa - Odmeny výkonným umelcom za verejný rozhlas Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovgram
77.00 €
Fa - Nákup zariadenia do ŠJ: GN nádoby 2 ks 100 mm, GN nádoby 2 ks 150 mm, GN 1/3 pokrievka 4 ks, Nád. na sklad. vajec 2 ks, rajnice bez pokrievky 5 l 1 ks, Pokrievka ner. 24 cm 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Gastromarket Tatry s.r.o.
173.88 €
Fa - Vypracovanie projektovej dokumentácie na požiarnu zbrojnicu. Odb.: Obec Sirk
Dod.: KApAR, s.r.o.
960.00 €
Fa - Materiál na dobr. činnosť: lišta vodiaca 1 ks, sada šroub. profi 10-dielna 2 ks, reťaz 325 - 80 ks, sada údržbárska 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
191.00 €
Fa - Materiál na dobr. činnosť: Aku skrutkovač 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
164.00 €
Fa - Materiál na dobr. činnosť: krompáč s násadou 4 ks, fúrik 2 ks, plášte do dažďa 4 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
138.60 €
Fa - Materiál na dobr. činnosť - pracovná obuv 2 páry. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
52.60 €
Fa - Materiál na AČ: pletivo zn oko 6, 180 cm 25 kotúč 4 kot., Hrable 12 zubé záhradné s násadou 160 cm kovové 4 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: K&H trading, s.r.o.
283.59 €
Fa - Materiál na oplotenie - cement 15 ks, rúra čierna 60 m, čiapočka PVC 22 ks, alkyton lesklá červená 2 ks, drôt pozinkovaný 6 ks, dosky Kronopol 2 ks, viazací drôt 2 ks, spray+ deco color 1 ks, lano jutové 14 bm. Odb.: Obec Sirk
Dod.: ADLUNI COMPANY LTD.
328.23 €
Fa - Oprava kamerového systému Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Lubomír Knopp
488.40 €
Fa - Nákup mrazničky do ŠJ Odb.: Obec Sirk
Dod.: ElektroLV, s.r.o.
394.00 €
Fa - stravné lístky Odb.: Obec Sirk
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
794.10 €
Fa - Ročný prístup - daňová mzdová pohot. Odb.: Obec Sirk
Dod.: PP Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
96.00 €
Fa - Vývoz odpadu za 2/2018: Zber a likv. odpadu zo 110 l, 120 l, 1100 l nádob, z vriec a PE sáčkov, nájom 1100 l nádoby, poplatok za uloženie KO po vytriedení 5 zložiek, predaj tovaru - plastová 110 l a 120 l nádoba, predaj tovaru - 110 l nádoba, evidencia údajov o odpadoch, evid. elektroodpadu - vyplnenie a zaslanie t. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
1383.25 €
Fa - Počítačové služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Mária Ropeková
92.00 €
Fa - Nákup zariadenia do ŠJ - pekáče2 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: GASTROMIX ŠIMINO s.r.o.
156.96 €
Fa - Vyúčtovanie elektriny za 02/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
21.90 €
Údržba VO svietidlo, red. na výložník, montáž. plošina . Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Lubomír Knopp
190.00 €
Fa - Pripojenie OH - Sirk 66 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
62.50 €
Fa - Nákup chladničky do ŠJ Odb.: Obec Sirk
Dod.: ANDREA SHOP, s.r.o.
369.90 €
Fa - Seminár ,, Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov ´´ Odb.: Obec Sirk
Dod.: Asociácia správcov registratúry
39.00 €
Fa - Údržba VO: poistka ružová 40A 1 ks, svetelný zdroj PLL 36 W Phillips 1 ks, štartér S10 25-65W Phillips 1 ks, práce na elek. zariadení, použ. elek. plošiny, ubehnuté km. Odb.: Obec Sirk
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
71.88 €
Fa - Zálohová platba na 03/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
21.90 €
Fa -vyúčtovanie elektriny za 2/2018 Ocú Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
46.01 €
Fa - vyúčtovanie elektriny za 2/2018, budova VD Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
267.00 €
Fa - vyúčtovanie elektriny Ocú za 2/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
118.25 €
Fa - Vyúčtovanie elektriny - posilňovňa za 2/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
35.11 €
Fa -nákup ŠJ -Teplomer kalibrovaný, vlhkomer s teplomerom, teplomer chladnič. 6 ks, Odb.: Obec Sirk
Dod.: GASTROLUX s.r.o.
209.04 €
Fa - sporák s elektr. rúrou pre ŠJ Odb.: Obec Sirk
Dod.: GASTROMIX ŠIMINO s.r.o.
2734.80 €
Fa - kancelársky materiál, skladová karta A5 20 ks, kniha doš. faktúr, potvrdenka s juxtou 4 ks, poradač pákový15 ks, popisovač stojan 2 ks, popisovače/10ks sada, xerox A4 10 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.
56.36 €
Fa -prenájom nádoby, zber odpadu Odb.: Obec Sirk
Dod.: EKRONN s.r.o.
57.00 €
Fa -odmena podľa zmluvy o dielo - projekčné práce Odb.: Obec Sirk
Dod.: Premier Consulting EU s.r.o.
1195.20 €
Fa - mat. ŠJ - výkaz stravovaných osôb Odb.: Obec Sirk
Dod.: ŠEVT a.s.
10.30 €
Fa - nákup súčiastky na opravu multikáry - prítlačný tanier Odb.: Obec Sirk
Dod.: KARTEL SPOL.s.r.o.
47.88 €
FA - Telefón OcÚ. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
62.35 €
Fa - telefón ZŠ Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
67.57 €
Fa - Telefón mobil Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
217.42 €
Fa - kontrola, oprava hasiacich zariadení Odb.: Obec Sirk
Dod.: Miklós Feješ
536.40 €
Fa - Zrážková voda - parkovacie plochy Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
68.72 €
Fa - Vodné, stočné cig. osada, Slobodáreň, Sídlisko Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1043.87 €
Fa- právne služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: JUDr. Marian Dzuroška, s.r.o.
84.00 €
Fa-nákup pomôcok pre MŚ - žinenky, karimatky Odb.: Obec Sirk
Dod.: Peter Bertko - COLSULTING
134.80 €
Fa- prenájom, čistenie rohoží Odb.: Obec Sirk
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
12.10 €
Fa - vodoinšt. materiál na Šrobárku - batéria, umývadlo, wc Odb.: Obec Sirk
Dod.: MAROŠ BALÁŽIK - BAMAR
126.49 €
Fa- služby v oblasti CO Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
48.00 €
Fa- Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre ŠJ Odb.: Obec Sirk
Dod.: Tlačiareň IRIS, s.r.o.
39.00 €
Fa- Príručka správnej hygien. praxe pre ŠJ Odb.: Obec Sirk
Dod.: RunIT, s.r.o.
124.40 €
Fa-stravné lístky za 2/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
868.69 €
Fa-mat. ŠJ - váha kompaktná stolová Odb.: Obec Sirk
Dod.: Libra spol.s.r.o.
126.90 €
Fa - Mat. AČ - krompáč s nás., sekáč na ľad, plášť do dažďa, odhŕňač na sneh Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
50.78 €
Fa - Materiál AČ: montérkové súpravy 2 ks, prac. obuv 4 páry, gumené čižmy 2 páry, metla 2 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
180.00 €
Fa - Dobr. činnosť - údržbárska sada Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
105.00 €
Fa - Nákup drevenej dosky do ŠJ Odb.: Obec Sirk
Dod.: Čisté Dřevo, s.r.o.
25.60 €
Fa - Licencia za verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
20.40 €
Fa - sada vrtákov do kovu HSS-G 25 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
92.80 €
Fa - Materiál: brúska pílových reťazí BPR 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
139.00 €
Fa - Pletivo, Vedro Sekera, kálačka, Bandaska. Odb.: Obec Sirk
Dod.: K&H trading, s.r.o.
275.89 €
Fa - Elektorinšt. materiál - obchod Starý Sirk, revíz. elek. zariadenia. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Elektro montáže Ivan Baláž
496.73 €
Fa - Oprava budovy VD - miestnosť pre AČ, VO - Šrobárka Odb.: Obec Sirk
Dod.: KNOPP s.r.o.
341.72 €
Fa - základná príprava 5 účastníkov dobrovoľ. hasičskej jednotky. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Univerzálna vedeckotechnická spoločnosť-Projekt
150.00 €
Fa - Vývoz KO za 1/2018: zber a likv. odpadu zo 110l, 120l, 1100l nádob, z vriec a PE sáčkov, nájom 1100 l nádoby, poplatol za uloženie KO po vytriedení piatich zložiek, evid. údajov o odpadoch. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
925.95 €
Fa - Vývoz VOK - Železník Ladislava Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
254.61 €
Fa - Zber odpadu z VOK - Šrobárka Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
201.73 €
Fa - Počítačové služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Mária Ropeková
128.00 €
Fa - Vyúčt. elek. 1.1.-31.1.2018 Posilovňa Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
19.17 €
Fa - Vyúčt. elek. 1.1.-31.1.2018 Posilovňa Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
7.62 €
Fa - Vyúčt. elek. 1.1.-31.1.2018 OcÚ Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
46.04 €
Fa - Zálohová platba elek. na 2/2018 VO Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
860.00 €
Fa - Vyúčt. elektriny od 1.1.-31.1.2018 VO Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
64.05 €
Fa - Vyúčt. elektriny 1.1.-31.1.2018 budova GEMER Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
288.20 €
Fa - Náradie - krampáč s násadou 5 ks, Sekera 2 ks, Hrable kovové 3 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: K&H trading, s.r.o.
95.05 €
Fa - Osvedčenia o absolvovaní predprim. vzdel. MŠ Odb.: Obec Sirk
Dod.: ŠEVT a.s.
8.60 €
Fa - Kanc. potreby, papier, spony, potvrdenky, EURO obal - 100ks, kocka lepiaca 5ks, rýchloviazač RZC/50ks - 80ks, štítky index nalep. 50x15mm/160ks - 4 ks, Odb.: Obec Sirk
Dod.: MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.
68.58 €
Fa - Odvoz dreva Odb.: Obec Sirk
Dod.: Jozef Zrak - SHR
48.00 €
Fa - Centrum voľného času od 1.1. - 30.6.2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Mesto Revúca
120.00 €
Fa - Tel. - mobily OcÚ, MŠ, ŠJ Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
219.32 €
Fa - Tel. ZS Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
67.57 €
Fa - Tel. pevná linka OcÚ Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
62.35 €
Fa - Vodné, stočné osada Šrobárka, Slobodáreň, Sídlisko Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
978.54 €
Fa - umývací prostriedok do umývačky riadu Clean 25 kg - 2ks, Rirse oplach 10 kg - 2ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: GASTROLUX s.r.o.
202.30 €
Fa - Preprava kameniva 4-8 25,7 ton Odb.: Obec Sirk
Dod.: Miroslav Petráš- Osobná a nákladná autodoprava
361.56 €
Fa - zálohové platby elektrina VO 1.1. - 28.2.2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
1154.00 €
Fa - Vyúčtovanie elektriny za 1.1. - 28.2.2018 /záloha/ Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
249.00 €
Právne zastúpenie obce 2/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: JUDr. Marian Dzuroška, s.r.o.
84.00 €
Práce na ver. osvetlení a demontáž vianočného osvetlenia,svet.zdroj,štartér,žiarivka,LED BRP125 philips,práca,použitie plošiny Odb.: Obec Sirk
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
661.49 €
Vodné,stočné-parkovacie plochy,cesty Sirk,1/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
78.55 €
Prenájom rohoží 1/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
8.71 €
Laminovacie fólie Fellowes Odb.: Obec Sirk
Dod.: PENTA SK s.r.o.
29.45 €
Kuch. riad do ŠJ- taniere rôzne,krčahy, príbory, misy, poháre,naberačky Odb.: Obec Sirk
Dod.: GASTROLUX s.r.o.
1236.11 €
Počítačové služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Mária Ropeková
64.00 €
Mesačný poplatok za služby CO, BOZP 1/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: NCRC, Ing. Jozef Nosáľ
48.00 €
Stravné lístky 188 ks /nominálna hodnota 4 €/ Odb.: Obec Sirk
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
781.66 €
Dezinsekčné služby v obecných náj. bytoch Odb.: Obec Sirk
Dod.: Dušan Kuttner
560.00 €
Za prac.obuv-2páry,pr.odev-2 páry,prac.čiapka-2ks, pr. náradie-sekera 1ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
164.90 €
Za pr.náradie, ochr. pomôcky,fúrik-2ks, pr.nohavice-4ks,pr.tričko-4ks,pr. rukavice-4ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
190.60 €
Za prac. náradie a ochr. pomôcky,krompáč-6ks,mačety-6ks,klin-2ks,pr.obuv-1ks,pr.čiapka-1ks,čižmy gumofilc-2 páry Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
160.90 €
Za vŕtačku príklepovú HP 1630 K Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
95.00 €
materiál, dobr. služba AČ,Postrekovač STIHL SG 51, Brúska uhlová GWS 850CE, sada vrtákov HSS-G, kábel lišta Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
287.00 €
Píla motorová STIHL MS261 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
422.00 €
Za Diáre na r. 2018 - 10 ks Odb.: Obec Sirk
Dod.: Radek Menšík AAA papier
107.56 €
Za uhlie,koks 3,08 t,preprava Odb.: Obec Sirk
Dod.: Palivá a stavebniny,a.s.
1134.60 €
Za stojan na odp.vrecia-5ks,inf. tabule-2ks,plech. prírezy, objímka Odb.: Obec Sirk
Dod.: Gemer Kovo s.r.o.
504.48 €
Finančný spravodaj, doplatok za r. 2017 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Poradca podnikateľa spol. s.r.o.
7.45 €
Vývoz KO 12/2017 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
866.14 €
Inzercia v Revúckych listoch č.01/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Mesto Revúca
25.00 €
Zálohová platba za elektrinu, verejné osvetlenie 1/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
760.00 €
Vyúčtovanie elektriny za r. 2017 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
407.26 €
Vyúčtovanie elektriny MŠ Sirk,r.2017 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
357.79 €
Vyúčtovanie elektriny za 12/2017,Sirk 168 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
286.36 €
Vyúčtovanie elektriny, Sirk č.160, 12/2017 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
171.97 €
Vyúčtovanie elektriny, ver. osvetlenie,12/2017 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
108.27 €
Vyúčtovanie elektriny, OcÚ 12/2017 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
113.34 €
Vyúčtovanie elktriny ,Nový Sirk, 12/2017 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
45.68 €
Počítačové služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Mária Ropeková
68.00 €
Práce na údržbe komínov - Slobodáreň Odb.: Obec Sirk
Dod.: MMBstav, s.r.o.
4243.20 €
Právne zastúpenie obce, 1/2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: JUDr. Marian Dzuroška, s.r.o.
84.00 €
Údržba ver. osvetlenia a kamer. systému, materiál, doprava Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Ľubomír Knopp
660.00 €
Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka",rok 2018 Odb.: Obec Sirk
Dod.: AJFA+AVIS, s.r.o.
54.90 €
Za mobilné telefóny 12/2017 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
218.12 €
Vodné, stočné.osada,Slobodáreň, ZS,KD,29.11.-31.12.2017 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1317.08 €
Prenájom, výmena rohoží 12/2017 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
12.10 €
Sirk - zrážková voda, parkovacie plochy, cesty 12/2017 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
72.17 €
Telefón OcÚ, internet za 12/2017 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
67.57 €
Telefón OcÚ, 01.12.2017-31-12-2017 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
62.35 €
Za prepravu kameniva 26,3 t, doprava Odb.: Obec Sirk
Dod.: Miroslav Petráš- Osobná a nákladná autodoprava
368.04 €
NCRS Ing. Nosáľ, služby CO, BOZP za 12/2017 Odb.: Obec Sirk
Dod.: NCRC, Ing. Jozef Nosáľ
48.00 €
Materiál - pur pena, záves dverový,pánt navárací, žľab plastový, mriežka Odb.: Obec Sirk
Dod.: HALAN s.r.o.
52.06 €
Fa - Prístup na portál katastra nehnuteľností, modul Platforma Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovenská informačná a marketingová spoločnosť - SIMS
216.00 €
Fa - Materiál: LED žiarovka 10 ks, rozdvojka 3x okrúhla 1 ks, rozdvoj. čierna EMOS 1 ks, rozdvoj. 3x plochá/ 3x okrúhla 1 ks, štartér k žiarivke, výbojke 10 ks, Vianočné osvetlenie 1 ks, Predlžovák 1 ks, Náplň CO2 6 kg 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: KNOPP s.r.o.
83.04 €
Fa - poplatok Prima banky za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - r. 2017, Poplatok CDCP za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - r. 2017 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
53.98 €
Fa - Údržba MK - posypová soľ 28 balíkov. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Zber surovín Albert s.r.o.
172.80 €
Fa - Zábavná pyrotechnika. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Patrik Chomjak
504.40 €
Fa - Stravné lístky 179 ks á 4 €. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Vaša Slovensko, s.r.o.
744.37 €
Fa - Mat. na opravu komínov - Slobodáreň. Odb.: Obec Sirk
Dod.: MMBstav, s.r.o.
5359.63 €
Fa - Materiál: Kotúč brúsny 1 ks, kábel predlžovací 1 ks, klieštekombinované 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
95.00 €
Fa - Materiál: hoblík1 ks, priamočiara píla 1ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
292.00 €
Fa - Program Asseco, DDIM,účtovníctvo, pokladňa, DZN, poplatky Odb.: Obec Sirk
Dod.: Asseco Solutions, a.s.
494.22 €
Fa - Geometrický plán na zameranie stavby par. č. 957/27, Kolky za overenie GP, Zameranie a vyhotovenie adresného bodu. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Matúš Hudák - GeoPraktik
297.00 €
Fa - mobilný telefón Odb.: Obec Sirk
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
3.19 €
Fa - Pracovná obuv 4 páry, montér. súprava 2 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
164.80 €
Fa - Materiál: rukavice prac. 4 páry, fúrik 1 ks, sekera 1 ks, sekáč na ľad 1 ks, lopata 1 ks, krompáč s násadou 1 ks, motyka+násada 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
95.68 €
Fa - Obedár 1 ks, Nák. taška 1 ks, Indulona 6 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
53.00 €
Fa - Materiál: rebrík hliník 1 ks, prac. rukavice 2 páry. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
143.50 €
fa - Materiál: prac. obuv 5 párov, lopata s násadou 1 ks, rukavice prac. 1 pár. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
111.05 €
Fa - Materiál: montér. súprava 3 ks, Plášť do dažďa 8 ks, Motyka 8 ks, Odhŕňač na sneh 6 ks, Sekáč na ľad 8 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
287.46 €
Fa - Drevo palivové 9,44 m3pre ŠJ, KD. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Mestské lesy Jelšava, s.r.o.
506.57 €
Fa - Palivové drevo - vláknina v cel. dĺžkach DB. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Mestské lesy Jelšava, s.r.o.
478.26 €
Fa - Tonery TB HP CB435A kontabilný čierny, náplň čierna 2 ks, náplň originál 2 ks, doprava kuriér 5,10 €. Odb.: Obec Sirk
Dod.: ELEKTROSPED, a.s.
63.10 €
Fa - Reklamné predmety. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Nier Fine Wines SK, s.r.o.
161.70 €
Fa - Vývoz KO za 11/2017: Zber a likvid. odpadu zo 110 l, 120 l, 1100 l nádob, z vriec a PE sáčkov, Nájom 1100 l nádoby, Poplatky za ulož. KO pri vytriedení 5tich zložiek, Evid. údajov o odpadoch. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
923.80 €
Fa - Vývoz VOK - Červeňany. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
174.65 €
Fa - Vývoz VOK - Železník. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
196.34 €
Fa - Vývoz VOK - Doprava Sirk. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
211.97 €
Fa - Údržba VO, svetelné reťaze Odb.: Obec Sirk
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
160.49 €
Fa - Zálohové platby elektrina VO - 12/2017. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
800.00 €
Fa - Vyúčt. elektriny VO - 11/2017 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
781.79 €
Fa - Zálohové platby za elektrinu MŠ Sirk - 12/2017 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
170.00 €
Fa - Zálohové platby elekt. OcÚ Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
130.00 €
Fa - Vyúčt. elek. 1.11.2017 - 30.11.2017 OcÚ Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
129.86 €
Fa - Vyúčt. elek. 1.11.2017 - 30.11.2017 OcÚ, Cintorín Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
77.62 €
Fa - Vyúčt. elektriny MŠ Sirk za 11/2017. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
165.77 €
Fa - Vlečka VHV 40 2030 Odb.: Obec Sirk
Dod.: AGROBON Bojná, s.r.o.
5658.00 €
Fa - Fotopasce. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Peter Hrajnoha - SVEHRA
164.00 €
Fa - Účtovníctvo ROPO a Obcí r. 2018. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o., Okr. súd BA 1, oddiel s.r.o., vložka č. 4868/
84.00 €
Fa - mobilný telefón Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
204.05 €
Fa - Prenájom rohože Odb.: Obec Sirk
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
2.66 €
Fa - Vyúč. elek. 1.1.2017 - 30.11.2017 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
355.76 €
Fa - Údržba verejného osvetlenia. Odb.: Obec Sirk
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
67.09 €
Fa - Tonery 77011/77021 5 ks, 77012/77022 1 ks, 77013/77023 1 ks, 77014/77024 1 ks, Fotopapier 1 ks, Cashback 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Soft-Tech, s.r.o.
49.26 €
Fa - Počítačové služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Mária Ropeková
146.00 €
Fa - Počítačový program ŠJ 4. Odb.: Obec Sirk
Dod.: SOFT-GL s.r.o.
228.00 €
Fa - Preprava kameniva 4-8 kamenivo 24, 6 ton. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Miroslav Petráš- Osobná a nákladná autodoprava
349.68 €
Fa - dezinsekčné služby Šrobárka Odb.: Obec Sirk
Dod.: Dušan Kuttner
572.00 €
Fa - Údržba VO: Náplň CO2kg 1 ks, Svorkovnica do krabice malá/venček 1 ks, Zásuvka na stenu 1 ks, Zástrčka 1 ks, LED reflektor 2 ks, Vypínač 1 ks, Žiarivka 6 ks, Vypínač 1 PO SS 2 ks, Istič 1 ks, Štartér k žiarivke výbojke 6 ks, Bat. svorka + mini svorka 2 ks, Káblové oko letovacie 2 ks, CYA 10 ZZ 1 ks, ZQ5151 LED CLS 3 ks, ZQ1220 LED CLS mini 5 ks, ZQ5150 LED CLS 2 ks.. Odb.: Obec Sirk
Dod.: KNOPP s.r.o.
124.62 €
Fa - Náhradné diely multikár: lanko spojky 2 ks, Lanko uzáver. diferenciálu 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: KARTEL SPOL.s.r.o.
28.44 €
Fa - Prenájom, zber odpadu Odb.: Obec Sirk
Dod.: EKRONN s.r.o.
57.00 €
Fa - Tel. OcÚ pevná linka. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
62.35 €
Fa - Tel. ZS, Internet OcÚ. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
76.38 €
Fa - Zrážková voda - parkovacie plochy. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
69.84 €
Fa - Vodné, stočné Cig. osada, Slobodáreň, Sídlisko. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
946.76 €
Fa - Služby v oblasti CO, BOZP za mes. 11/2017. Odb.: Obec Sirk
Dod.: NCRC, Ing. Jozef Nosáľ
48.00 €
Fa - HU uhlie nemecké brikety 4,73 ton. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Palivá a stavebniny,a.s.
1314.76 €
Fa - Posypová soľ 25 kg/ 1 bal - 28 bal. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Zber surovín Albert s.r.o.
172.80 €
Fa - Obecné noviny r. 2018. Odb.: Obec Sirk
Dod.: INPROST s.r.o
135.20 €
Fa - Členské známky r. 2018 požiarniciDPO Sirk. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Územná organizácia DPO SR v Revúcej
20.00 €
Fa - Z-Poháre - stolnotenisový turnaj 2017. Odb.: Obec Sirk
Dod.: VIVA TRADE s.r.o.
43.50 €
Fa - Znalecký posudok. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Ondrej Kvetko
200.00 €
Fa - Zaškolenie osôb na obsluhu VTI tlakové nádoby - 4 osoby. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Jaroslav Mikloško - odborný pracovník VTZ a BOZP
72.00 €
Fa - Tlačivá: Denník pre OcÚ, Kniha faktúr, Kniha príchodov a odchodov. Odb.: Obec Sirk
Dod.: L. Borzi - FVCC
24.50 €
Fa - Uč. pomôcky - Hravá geometria. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Elarin, s.r.o.Slovenský autor a predajca uč. pomôcok
225.00 €
Fa - Učebné pomôcky - integrovaný záchranný systém. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Elarin, s.r.o.Slovenský autor a predajca uč. pomôcok
268.00 €
Fa - Učebné pomôcky - rozprávky . Odb.: Obec Sirk
Dod.: Elarin, s.r.o.Slovenský autor a predajca uč. pomôcok
271.00 €
Fa - Stravné lístky 203 ks á 4 € Odb.: Obec Sirk
Dod.: Vaša Slovensko, s.r.o.
843.82 €
Fa - Tesco poukážky 2 ks á 5 , 6 €, 45 ks á 10 € Odb.: Obec Sirk
Dod.: TECSO STORES SR, a.s.
460.00 €
Fa - Materiál AČ: Motyka úzka kovaná 10 ks, Nasada na motyku 10 ks, Krompáč s násadou 3 ks, Lopata KOVO Alu veľká s násadou 3 ks, Sekera kálač. drevená 1 ks, Sek. a kál. drevená násada 1 ks, Lopatka na uhlie Zn 2 ks, Násada na kálač. 1 ks, Sekera Hickory 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: K&H trading, s.r.o.
176.00 €
Fa - Počítačové služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Mária Ropeková
136.00 €
Fa - Vodné, stočné MŠ, OcÚ, Cintorín Ladislava. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
138.22 €
Fa - Údržba verej. osvetlenia. Odb.: Obec Sirk
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
122.41 €
fa - Vývoz KO za mes. 10/2017: Zber a likv. odpadu zo 110 l, 120 l, 1100 l nádob, Zber a likv. odp. z vriec a PE sáčkov, Nájom 1100 l nádoby, Poplatky za ulož. KO pri vytriedení 5 zlož., Evidencia údajov o odpadoch. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
1434.41 €
Fa - Oprava kamerového systému. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Lubomír Knopp
60.00 €
Fa - Vývoz VOK Doprava Sirk Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
277.04 €
fa - Vývoz VOK Železník: zber odpadu z VOK, Uloženie obj. odpadu, Poplatky za ulož. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
253.61 €
Fa - Počítačové služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Mária Ropeková
156.00 €
Fa - Materiál: Sada údržbárska 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
95.00 €
Fa - Materiál na Dobrovoľ. sl.: Reťaz OREGON 4 ks, Lišta vodiaca 2 ks,Lišta 45 cm 1 ks, Sada šroubovákov profi el. 6-dielna 1 ks, Sada náradia 1 ks, Sada vrtákov 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ľubomír Meriač MLTOOLS
279.33 €
Fa - Pletivo 50 m, Pletivo 15 m. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Renáta Kuchtová-MAJSTER A-D TEAM
112.45 €
Fa - Materiál AČ: Rebrík ALW uni 3x11 pr. - 1 ks, Motyka kovaná rovná s násadou 2 ks, Lopata hlin. veľká s násadou 5 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
186.30 €
Fa - Materiál: prac. rukavice40 párov, kálačka 4kg - 1 ks, motyka kovaná rovná s násadou 3 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
92.69 €
Fa - Prac. obuv zateplená 2 páry, Montér. súprava 2 ks, Lopata rovná 7130 silná / 7131 úzka 1 ks, Rukavice zatep. 2 páry. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
81.10 €
Fa - Materiál na Dobrovoľ. činnosť: Rukavice Zoro zateplené 6 párov, Indulona 10 ks, Obedár nerez. 1 ks, Rukavice Bluetail zateplené 4 páry. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Janete s.r.o. Rožňava
46.40 €
Fa - Telefón mobil Odb.: Obec Sirk
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
33.19 €
Fa - reklamné služby, aktualizácia údajov web Odb.: Obec Sirk
Dod.: Bez problémov o.z, www.profiportal.sk
200.00 €
Fa Vyúčtovanie elek. 1.10.2017 - 31.10.2017 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
117.38 €
Fa Zálohová platba elek. na 11/2017 VO Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
730.00 €
Fa - Vyúčtovanie elektriny 1.10. - 31.10.2017 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
129.28 €
Fa - Vyúčtovanie elektriny 1.10.2017 OcÚ Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
103.70 €
Fa - Vyúčtovanie elektriny 1.10.2017 - úložný zdroj cintorín. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
79.10 €
Fa - Dovoz dreva v mesiaci 10/2017 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Pavel Ottinger
193.20 €
Fa - Telefón, internet ZS 1.10. - 31.10.2017 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
50.58 €
Fa - Internet, telefón ZS. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
45.59 €
Fa - Náhradné diely na multikár: lanko tachometra 2670 mm - 1 ks, pohon náhonu tach. 20 zub. - 1 ks, tachometer 1 ks, lamela spojky M 22, 24 - 1 ks, výtlačné ložisko spojky M24 - 1 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: KARTEL SPOL.s.r.o.
113.40 €
Fa - Refundácia mzdy - Alberti, školenie voľby do VÚC Odb.: Obec Sirk
Dod.: SMZ, a.s. Jelšava
73.85 €
Fa - Telefón mobily, OcÚ, MŠ, ŠJ. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
237.91 €
Fa - Tlačivá: sobášny list - 20 ks,úmrtný list - 20 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Centrum polygrafických služieb
11.64 €
Fa - Vyúčtovanie elektriny 1.9. - 30.11.2017 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
163.00 €
Fa - Telefón, internet OcÚ. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
62.35 €
Fa - Elektrina VO 1.9. - 30.11.2017 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
1410.00 €
Fa - Parkovacie plochy, zrážková voda. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
72.17 €
Fa - Vodné, stočné,osada, Slobodáreň, Sídlisko. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1124.45 €
Fa - Služby v oblasti CO, BOZP Odb.: Obec Sirk
Dod.: NCRC, Ing. Jozef Nosáľ
48.00 €
Fa - doplatok za drevo Odb.: Obec Sirk
Dod.: LESY SR, š.p.
10.56 €
Fa - Mesačník - Právo pre ROPO a obce na r. 2018. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o., Okr. súd BA 1, oddiel s.r.o., vložka č. 4868/
77.40 €
Fa - Priebežný audit za rok 2017. Odb.: Obec Sirk
Dod.: GemerAudit,spol.s.r.o.
240.00 €
Fa - stravné lístky 17 ks á 4 €. Odb.: Obec Sirk
Dod.: Vaša Slovensko, s.r.o.
71.98 €
Fa - WC arteco zadný 1 ks, het het klasik 7+1 kg sv. zelený 597 - 1 ks, het klasik 7+1 kg fialový 347 - 1 ks, šróby 3,5 x 30 - 50 ks, šróby do dreva 4 x 40 - 50 ks, šróby do dreva 4 x 50 - 50 ks, šróby M6 x 40 - 33 ks, matica 6, DIN 934 - 33 ks, šróby M5 x 40 - 50 ks, matica 5 - 50 ks, šróby M8 x 40 - 50 ks, matica 8 - 50 ks, reťaz 5 mm ZN - 1 m, visiaci zámok MYRA 45 mm - 1 ks, kotúč herman 125 x 1,0 x 22,23 - 5 ks, hmoždinka 8 plát - 2 ks, hmoždinka 10 plát - 2 ks. Odb.: Obec Sirk
Dod.: HALAN s.r.o.
127.51 €