Anketa:

Napíšte nám:

Zmluvy

Zmluva stavebný dozor - Revitalizácia časti obce Sirk s rómskym osídlením
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva str.1 zverejnená dňa 25.1.2011
pdf zmluva str.2 zverejnená dňa 25.1.2011
Komunálna poisťovňa - AČ
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Komunálna poisťovňa - AČ
Kúpna zmluva - dom , Belán
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam - Belán
pdf Kúpna zmluva o prevode vlasntíckeho práva k nehnuteľnostiam - Belán
pdf Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam - Belán
pdf Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam - Belán
Zmluva o dielo č.2011/DC/01/005 STRABAG zverejnená dňa 28.9.2011
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc ZOD č.2011/DC/01/005
xls Krycí list rozpočtu
xls Rekapitulácia objektov stavby
xls SO 101
xls SO 102
xls SO 103
xls SO 104
xls SO 105
xls SO 106
xls SO 107
xls SO 108
xls SO 109
xls SO 110
xls SO 111
xls SO 112
xls SO 201
xls SO 202
xls SO 203
xls SO 204
xls SO 205
xls SO 206
xls SO 207
xls SO 301
xls SO 401
xls SO 402
xls SO 403
xls SO 404
xls SO 405
xls Finančný a vecný harmonogram prác
pdf Plnomocenstvo
pdf Plnomocenstvo
pdf Plnomocenstvo 2
pdf Plnomocenstvo2
Zmluva o NFP Z2214012055801, revitalizácia rómovia
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve č. CI-002/2011
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č.CI-002/2011, Star EU, a.s. 1 str.
pdf Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. CI-002/2011, Star EU,a.s. 2 str.
Dodatok k mandátnej zmluve - stavebný dozor -Revitalizácia rómovia
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Dodatok kmandátnej zmluve zo dňa 24.1.2011 - stavebná dozor, Revitalizácia rómovia
Dodatok k mandátnej zmluve - stavebný dozor
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 22.6.2010
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve č. I-581/2010 Star EU, a.s.
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf strana 1
pdf strana 2
Dodatok č.3 k zmluve o dielo č. 2010/DC/01/018
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 2010/DC/01/018, Revitalizácia 1
pdf Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 2010/DC/01/018
pdf strana 3
pdf strana 4
pdf strana 5
pdf strana 6
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
doc Zmluva o prenájme nebytových priestorov - MUDr. Šestina
pdf dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 2010/DC/01/018
pdf dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 2010/DC/01/018
pdf dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 2010/DC/01/018
pdf dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 2010/DC/01/018
pdf dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 2010/DC/01/018
pdf dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 2010/DC/01/018
pdf Dodatok k zmluve o NFP - Revitalizácia 1

Návštevnosť: