rsshttp://www.obecsirk.sk/Sat, 20 Apr 2019 02:37:54 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Rozhodnutei o umiestnení líniovej stavby]]>http://www.obecsirk.sk//--23-113-rozhodnutei-o-umiestneni-liniovej-stavbyTue, 16 Apr 2019 14:48:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-113-rozhodnutei-o-umiestneni-liniovej-stavby<![CDATA[OZNAM - výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky ZŠ Sirk]]>http://www.obecsirk.sk//--23-112-oznam---vyberove-konanie-na-obsadenie-miesta-riaditela--riaditelky-zs-sirkMon, 08 Apr 2019 08:53:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-112-oznam---vyberove-konanie-na-obsadenie-miesta-riaditela--riaditelky-zs-sirk<![CDATA[Bezplatná donáška obedov pre seniorov]]>http://www.obecsirk.sk//--23-108-bezplatna-donaska-obedov-pre-seniorovThu, 07 Mar 2019 09:05:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-108-bezplatna-donaska-obedov-pre-seniorov<![CDATA[OZNAM - Valné zhromaždenie]]>http://www.obecsirk.sk//--23-107-oznam---valne-zhromazdenieFri, 01 Mar 2019 13:19:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-107-oznam---valne-zhromazdenie<![CDATA[OZNAM o prevádzkovaní obecnej knižnice v Sirku]]>http://www.obecsirk.sk//--23-106-oznam-o-prevadzkovani-obecnej-kniznice-v-sirkuFri, 01 Mar 2019 08:37:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-106-oznam-o-prevadzkovani-obecnej-kniznice-v-sirku<![CDATA[OZNAM - SCHVÁLENÉ - VZN č.2/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sirk]]>http://www.obecsirk.sk//--23-105-oznam---schvalene---vzn-c22019-o-vyske-prispevku-na-ciastocnu-uhradu-nakladov-v-skolach-a-v-skolskych-zariadeniach-v-zriadovatelskej-posobnosti-obce-sirkWed, 13 Feb 2019 13:07:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-105-oznam---schvalene---vzn-c22019-o-vyske-prispevku-na-ciastocnu-uhradu-nakladov-v-skolach-a-v-skolskych-zariadeniach-v-zriadovatelskej-posobnosti-obce-sirk<![CDATA[OZNAM - Pozvánka na zasadnutie OZ v Sirku dňa 11.2.2019 o 15,30 hod.]]>http://www.obecsirk.sk//--23-104-oznam---pozvanka-na-zasadnutie-oz-v-sirku-dna-1122019-o-1530-hodTue, 05 Feb 2019 09:57:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-104-oznam---pozvanka-na-zasadnutie-oz-v-sirku-dna-1122019-o-1530-hod<![CDATA[OZNAM - NÁVRH - VZN č.2/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sirk]]>http://www.obecsirk.sk//--23-103-oznam---navrh---vzn-c22019-o-vyske-prispevku-na-ciastocnu-uhradu-nakladov-v-skolach-a-v-skolskych-zariadeniach-v-zriadovatelskej-posobnosti-obce-sirkThu, 10 Jan 2019 17:11:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-103-oznam---navrh---vzn-c22019-o-vyske-prispevku-na-ciastocnu-uhradu-nakladov-v-skolach-a-v-skolskych-zariadeniach-v-zriadovatelskej-posobnosti-obce-sirk<![CDATA[OZNAM - SCHVÁLENÝ Rozpočet obce SIRK na roky 2019-2021]]>http://www.obecsirk.sk//--23-99-oznam---schvaleny-rozpocet-obce-sirk-na-roky-2019-2021Sat, 22 Dec 2018 18:40:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-99-oznam---schvaleny-rozpocet-obce-sirk-na-roky-2019-2021<![CDATA[OZNAM - SCHVÁLENÉ - VZN č.1/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sirk na rok 2019]]>http://www.obecsirk.sk//--23-97-oznam---schvalene---vzn-c12019-o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-na-uzemi-obce-sirk-na-rok-2019Thu, 20 Dec 2018 10:19:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-97-oznam---schvalene---vzn-c12019-o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-na-uzemi-obce-sirk-na-rok-2019<![CDATA[Plnenie veterinárnych požiadaviek pre obyvateľov -chovateľov]]>http://www.obecsirk.sk//--23-95-plnenie-veterinarnych-poziadaviek-pre-obyvatelov--chovatelovWed, 05 Dec 2018 10:30:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-95-plnenie-veterinarnych-poziadaviek-pre-obyvatelov--chovatelov<![CDATA[Oznámenie o strategickom dokumente]]>http://www.obecsirk.sk//--23-93-oznamenie-o-strategickom-dokumenteFri, 23 Nov 2018 11:09:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-93-oznamenie-o-strategickom-dokumente<![CDATA[Verejná vyhláška]]>http://www.obecsirk.sk//--23-90-verejna-vyhlaskaMon, 12 Nov 2018 14:26:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-90-verejna-vyhlaska<![CDATA[OZNAM - Výsledky komunálnych volieb 2018 v obci Sirk]]>http://www.obecsirk.sk//--23-89-oznam---vysledky-komunalnych-volieb-2018-v-obci-sirkMon, 12 Nov 2018 09:55:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-89-oznam---vysledky-komunalnych-volieb-2018-v-obci-sirk<![CDATA[Verejná vyhláška]]>http://www.obecsirk.sk//--23-86-verejna-vyhlaskaMon, 29 Oct 2018 11:44:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-86-verejna-vyhlaska<![CDATA[Rozhodnutie o zmene druhu poľnohospodárskeho pozemku]]>http://www.obecsirk.sk//--23-85-rozhodnutie-o-zmene-druhu-polnohospodarskeho-pozemkuThu, 18 Oct 2018 11:24:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-85-rozhodnutie-o-zmene-druhu-polnohospodarskeho-pozemku<![CDATA[Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby]]>http://www.obecsirk.sk//--23-84-rozhodnutie-o-umiestneni-liniovej-stavbyMon, 08 Oct 2018 14:05:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-84-rozhodnutie-o-umiestneni-liniovej-stavby<![CDATA[OZNAM - Školská jedáleň]]>http://www.obecsirk.sk//--23-83-oznam---skolska-jedalenTue, 02 Oct 2018 18:48:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-83-oznam---skolska-jedalen<![CDATA[Oznámenie Pošty Sirk o zmene hodín pre verejnosť]]>http://www.obecsirk.sk//--23-82-oznamenie-posty-sirk-o-zmene-hodin-pre-verejnostTue, 02 Oct 2018 11:39:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-82-oznamenie-posty-sirk-o-zmene-hodin-pre-verejnost<![CDATA[Oznámenie o uložení listovej zásielky]]>http://www.obecsirk.sk//--23-80-oznamenie-o-ulozeni-listovej-zasielkyWed, 19 Sep 2018 08:44:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-80-oznamenie-o-ulozeni-listovej-zasielky<![CDATA[Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti]]>http://www.obecsirk.sk//--23-76-verejna-vyhlaska-o-oznameni-miesta-ulozenia-pisomnostiWed, 22 Aug 2018 11:17:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-76-verejna-vyhlaska-o-oznameni-miesta-ulozenia-pisomnosti<![CDATA[Informácie o spracúvaní osobných údajov]]>http://www.obecsirk.sk//--23-69-informacie-o-spracuvani-osobnych-udajovTue, 10 Jul 2018 11:59:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-69-informacie-o-spracuvani-osobnych-udajov<![CDATA[Oznámenie o uložení listovej zásielky]]>http://www.obecsirk.sk//--23-61-oznamenie-o-ulozeni-listovej-zasielkyWed, 20 Jun 2018 08:43:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-61-oznamenie-o-ulozeni-listovej-zasielky<![CDATA[Oznámenie o začatí správneho konania]]>http://www.obecsirk.sk//--23-60-oznamenie-o-zacati-spravneho-konaniaThu, 14 Jun 2018 10:14:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-60-oznamenie-o-zacati-spravneho-konania<![CDATA[OZNAM- upozornenie predchádzať zaburineniu pozemkov]]>http://www.obecsirk.sk//--23-55-oznam--upozornenie-predchadzat-zaburineniu-pozemkovWed, 16 May 2018 12:52:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-55-oznam--upozornenie-predchadzat-zaburineniu-pozemkov<![CDATA[OZNAM - Zverejnenie zámeru predaja majetku obce priamym predajom]]>http://www.obecsirk.sk//--23-38-oznam---zverejnenie-zameru-predaja-majetku-obce-priamym-predajomFri, 12 Jan 2018 10:24:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-38-oznam---zverejnenie-zameru-predaja-majetku-obce-priamym-predajom<![CDATA[OZNAM - výberové konanie na vymenovanie riaditeľa/riaditeľky MŠ Sirk]]>http://www.obecsirk.sk//--23-37-oznam---vyberove-konanie-na-vymenovanie-riaditelariaditelky-ms-sirkTue, 02 Jan 2018 14:38:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-37-oznam---vyberove-konanie-na-vymenovanie-riaditelariaditelky-ms-sirk<![CDATA[OZNAM - Preventívno výchovná činnosť na úseku ochrany pred požiarmi]]>http://www.obecsirk.sk//--23-9-oznam---preventivno-vychovna-cinnost-na-useku-ochrany-pred-poziarmiTue, 03 Oct 2017 10:12:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-9-oznam---preventivno-vychovna-cinnost-na-useku-ochrany-pred-poziarmi