rsshttp://www.obecsirk.sk/Wed, 12 Dec 2018 15:27:26 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[OZNAM - Pozvánka na zasadnutie OZ v Sirku dňa 19.12.2018 o 15,30 hod.]]>http://www.obecsirk.sk//--23-96-oznam---pozvanka-na-zasadnutie-oz-v-sirku-dna-19122018-o-1530-hodWed, 12 Dec 2018 13:13:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-96-oznam---pozvanka-na-zasadnutie-oz-v-sirku-dna-19122018-o-1530-hod<![CDATA[Plnenie veterinárnych požiadaviek pre obyvateľov -chovateľov]]>http://www.obecsirk.sk//--23-95-plnenie-veterinarnych-poziadaviek-pre-obyvatelov--chovatelovWed, 05 Dec 2018 10:30:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-95-plnenie-veterinarnych-poziadaviek-pre-obyvatelov--chovatelov<![CDATA[OZNAM - NÁVRH - Rozpočet obce Sirk na roky 2019-2021]]>http://www.obecsirk.sk//--23-94-oznam---navrh---rozpocet-obce-sirk-na-roky-2019-2021Tue, 04 Dec 2018 17:09:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-94-oznam---navrh---rozpocet-obce-sirk-na-roky-2019-2021<![CDATA[Oznámenie o strategickom dokumente]]>http://www.obecsirk.sk//--23-93-oznamenie-o-strategickom-dokumenteFri, 23 Nov 2018 11:09:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-93-oznamenie-o-strategickom-dokumente<![CDATA[OZNAM - Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ v Sirku dňa 28.11.2018 o 15,30 hod.]]>http://www.obecsirk.sk//--23-92-oznam---pozvanka-na-ustanovujuce-zasadnutie-oz-v-sirku-dna-28112018-o-1530-hodWed, 21 Nov 2018 08:44:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-92-oznam---pozvanka-na-ustanovujuce-zasadnutie-oz-v-sirku-dna-28112018-o-1530-hod<![CDATA[Verejná vyhláška]]>http://www.obecsirk.sk//--23-90-verejna-vyhlaskaMon, 12 Nov 2018 14:26:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-90-verejna-vyhlaska<![CDATA[OZNAM - Výsledky komunálnych volieb 2018 v obci Sirk]]>http://www.obecsirk.sk//--23-89-oznam---vysledky-komunalnych-volieb-2018-v-obci-sirkMon, 12 Nov 2018 09:55:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-89-oznam---vysledky-komunalnych-volieb-2018-v-obci-sirk<![CDATA[OZNAM - NÁVRH - VZN č.1/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sirk na rok 2019]]>http://www.obecsirk.sk//--23-88-oznam---navrh---vzn-c12019-o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-na-uzemi-obce-sirk-na-rok-2019Wed, 31 Oct 2018 11:18:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-88-oznam---navrh---vzn-c12019-o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-na-uzemi-obce-sirk-na-rok-2019<![CDATA[OZNAM - NÁVRH - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sirk na 1.polrok 2019]]>http://www.obecsirk.sk//--23-87-oznam---navrh---plan-kontrolnej-cinnosti-hlavneho-kontrolora-obce-sirk-na-1polrok-2019Wed, 31 Oct 2018 11:04:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-87-oznam---navrh---plan-kontrolnej-cinnosti-hlavneho-kontrolora-obce-sirk-na-1polrok-2019<![CDATA[Verejná vyhláška]]>http://www.obecsirk.sk//--23-86-verejna-vyhlaskaMon, 29 Oct 2018 11:44:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-86-verejna-vyhlaska<![CDATA[Rozhodnutie o zmene druhu poľnohospodárskeho pozemku]]>http://www.obecsirk.sk//--23-85-rozhodnutie-o-zmene-druhu-polnohospodarskeho-pozemkuThu, 18 Oct 2018 11:24:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-85-rozhodnutie-o-zmene-druhu-polnohospodarskeho-pozemku<![CDATA[Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby]]>http://www.obecsirk.sk//--23-84-rozhodnutie-o-umiestneni-liniovej-stavbyMon, 08 Oct 2018 14:05:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-84-rozhodnutie-o-umiestneni-liniovej-stavby<![CDATA[OZNAM - Školská jedáleň]]>http://www.obecsirk.sk//--23-83-oznam---skolska-jedalenTue, 02 Oct 2018 18:48:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-83-oznam---skolska-jedalen<![CDATA[Oznámenie Pošty Sirk o zmene hodín pre verejnosť]]>http://www.obecsirk.sk//--23-82-oznamenie-posty-sirk-o-zmene-hodin-pre-verejnostTue, 02 Oct 2018 11:39:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-82-oznamenie-posty-sirk-o-zmene-hodin-pre-verejnost<![CDATA[Oznámenie o uložení listovej zásielky]]>http://www.obecsirk.sk//--23-80-oznamenie-o-ulozeni-listovej-zasielkyWed, 19 Sep 2018 08:44:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-80-oznamenie-o-ulozeni-listovej-zasielky<![CDATA[Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti]]>http://www.obecsirk.sk//--23-76-verejna-vyhlaska-o-oznameni-miesta-ulozenia-pisomnostiWed, 22 Aug 2018 11:17:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-76-verejna-vyhlaska-o-oznameni-miesta-ulozenia-pisomnosti<![CDATA[OZNAM - Zverejnenie - schválené VZN č.7/2018 - o spôsobe prideľovania nájomných bytov]]>http://www.obecsirk.sk//--23-74-oznam---zverejnenie---schvalene-vzn-c72018---o-sposobe-pridelovania-najomnych-bytovMon, 13 Aug 2018 08:12:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-74-oznam---zverejnenie---schvalene-vzn-c72018---o-sposobe-pridelovania-najomnych-bytov<![CDATA[OZNAM - Zájazd do Bachledovej doliny vo Vysokých Tatrách - 18.8.2018]]>http://www.obecsirk.sk//--23-73-oznam---zajazd-do-bachledovej-doliny-vo-vysokych-tatrach---1882018Sat, 04 Aug 2018 09:03:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-73-oznam---zajazd-do-bachledovej-doliny-vo-vysokych-tatrach---1882018<![CDATA[Informácie o spracúvaní osobných údajov]]>http://www.obecsirk.sk//--23-69-informacie-o-spracuvani-osobnych-udajovTue, 10 Jul 2018 11:59:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-69-informacie-o-spracuvani-osobnych-udajov<![CDATA[OZNAM - Zverejnenie - schválený Sadzobník poplatkov platný na území obce Sirk s účinnosťou od 1.7.2018]]>http://www.obecsirk.sk//--23-64-oznam---zverejnenie---schvaleny-sadzobnik-poplatkov-platny-na-uzemi-obce-sirk-s-ucinnostou-od-172018Wed, 27 Jun 2018 21:12:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-64-oznam---zverejnenie---schvaleny-sadzobnik-poplatkov-platny-na-uzemi-obce-sirk-s-ucinnostou-od-172018<![CDATA[OZNAM - Zverejnenie - schválené VZN č.6/2018 - o verejných kultúrnych podujatiach v obci Sirk]]>http://www.obecsirk.sk//--23-63-oznam---zverejnenie---schvalene-vzn-c62018---o-verejnych-kulturnych-podujatiach-v-obci-sirkWed, 27 Jun 2018 21:04:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-63-oznam---zverejnenie---schvalene-vzn-c62018---o-verejnych-kulturnych-podujatiach-v-obci-sirk<![CDATA[Oznámenie o uložení listovej zásielky]]>http://www.obecsirk.sk//--23-61-oznamenie-o-ulozeni-listovej-zasielkyWed, 20 Jun 2018 08:43:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-61-oznamenie-o-ulozeni-listovej-zasielky<![CDATA[Oznámenie o začatí správneho konania]]>http://www.obecsirk.sk//--23-60-oznamenie-o-zacati-spravneho-konaniaThu, 14 Jun 2018 10:14:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-60-oznamenie-o-zacati-spravneho-konania<![CDATA[OZNAM- upozornenie predchádzať zaburineniu pozemkov]]>http://www.obecsirk.sk//--23-55-oznam--upozornenie-predchadzat-zaburineniu-pozemkovWed, 16 May 2018 12:52:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-55-oznam--upozornenie-predchadzat-zaburineniu-pozemkov<![CDATA[OZNAM - Zverejnenie zámeru predaja majetku obce priamym predajom]]>http://www.obecsirk.sk//--23-38-oznam---zverejnenie-zameru-predaja-majetku-obce-priamym-predajomFri, 12 Jan 2018 10:24:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-38-oznam---zverejnenie-zameru-predaja-majetku-obce-priamym-predajom<![CDATA[OZNAM - výberové konanie na vymenovanie riaditeľa/riaditeľky MŠ Sirk]]>http://www.obecsirk.sk//--23-37-oznam---vyberove-konanie-na-vymenovanie-riaditelariaditelky-ms-sirkTue, 02 Jan 2018 14:38:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-37-oznam---vyberove-konanie-na-vymenovanie-riaditelariaditelky-ms-sirk<![CDATA[OZNAM - Preventívno výchovná činnosť na úseku ochrany pred požiarmi]]>http://www.obecsirk.sk//--23-9-oznam---preventivno-vychovna-cinnost-na-useku-ochrany-pred-poziarmiTue, 03 Oct 2017 10:12:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-9-oznam---preventivno-vychovna-cinnost-na-useku-ochrany-pred-poziarmi