rsshttp://www.obecsirk.sk/Tue, 19 Jun 2018 03:25:29 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Oznámenie o začatí správneho konania]]>http://www.obecsirk.sk//--23-60-oznamenie-o-zacati-spravneho-konaniaThu, 14 Jun 2018 10:14:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-60-oznamenie-o-zacati-spravneho-konania<![CDATA[OZNAM - Zverejnenie Návrhu Záverečného účtu obce Sirk za rok 2017]]>http://www.obecsirk.sk//--23-58-oznam---zverejnenie-navrhu-zaverecneho-uctu-obce-sirk-za-rok-2017Fri, 08 Jun 2018 14:29:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-58-oznam---zverejnenie-navrhu-zaverecneho-uctu-obce-sirk-za-rok-2017<![CDATA[OZNAM - Zverejnenie - Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sirk na 2. polrok 2018]]>http://www.obecsirk.sk//--23-57-oznam---zverejnenie---navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavneho-kontrolora-obce-sirk-na-2-polrok-2018Thu, 24 May 2018 15:47:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-57-oznam---zverejnenie---navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavneho-kontrolora-obce-sirk-na-2-polrok-2018<![CDATA[OZNAM - Zverejnenie - Návrh VZN o verejných kultúrnych podujatiach v obci Sirk]]>http://www.obecsirk.sk//--23-56-oznam---zverejnenie---navrh-vzn-o-verejnych-kulturnych-podujatiach-v-obci-sirkThu, 24 May 2018 15:39:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-56-oznam---zverejnenie---navrh-vzn-o-verejnych-kulturnych-podujatiach-v-obci-sirk<![CDATA[OZNAM- upozornenie predchádzať zaburineniu pozemkov]]>http://www.obecsirk.sk//--23-55-oznam--upozornenie-predchadzat-zaburineniu-pozemkovWed, 16 May 2018 12:52:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-55-oznam--upozornenie-predchadzat-zaburineniu-pozemkov<![CDATA[OZNAM - Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ v Sirku dňa 17.5.2018 o 15,00 hod.]]>http://www.obecsirk.sk//--23-54-oznam---pozvanka-na-mimoriadne-zasadnutie-oz-v-sirku-dna-1752018-o-1500-hodMon, 14 May 2018 13:37:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-54-oznam---pozvanka-na-mimoriadne-zasadnutie-oz-v-sirku-dna-1752018-o-1500-hod<![CDATA[OZNAM - Zverejnenie schválených všeobecne záväzných nariadení]]>http://www.obecsirk.sk//--23-53-oznam---zverejnenie-schvalenych-vseobecne-zavaznych-nariadeniWed, 09 May 2018 10:29:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-53-oznam---zverejnenie-schvalenych-vseobecne-zavaznych-nariadeni<![CDATA[OZNAM - Zverejnenie Návrhov všeobecne záväzných nariadení]]>http://www.obecsirk.sk//--23-50-oznam---zverejnenie-navrhov-vseobecne-zavaznych-nariadeniMon, 16 Apr 2018 12:40:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-50-oznam---zverejnenie-navrhov-vseobecne-zavaznych-nariadeni<![CDATA[OZNAM - Zverejnenie zámeru predaja majetku obce priamym predajom]]>http://www.obecsirk.sk//--23-38-oznam---zverejnenie-zameru-predaja-majetku-obce-priamym-predajomFri, 12 Jan 2018 10:24:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-38-oznam---zverejnenie-zameru-predaja-majetku-obce-priamym-predajom<![CDATA[OZNAM - výberové konanie na vymenovanie riaditeľa/riaditeľky MŠ Sirk]]>http://www.obecsirk.sk//--23-37-oznam---vyberove-konanie-na-vymenovanie-riaditelariaditelky-ms-sirkTue, 02 Jan 2018 14:38:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-37-oznam---vyberove-konanie-na-vymenovanie-riaditelariaditelky-ms-sirk<![CDATA[OZNAM - Preventívno výchovná činnosť na úseku ochrany pred požiarmi]]>http://www.obecsirk.sk//--23-9-oznam---preventivno-vychovna-cinnost-na-useku-ochrany-pred-poziarmiTue, 03 Oct 2017 10:12:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-9-oznam---preventivno-vychovna-cinnost-na-useku-ochrany-pred-poziarmi