rsshttp://www.obecsirk.sk/Thu, 22 Oct 2020 02:40:16 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[OZNAM - Zverejnenie zámeru odpredať a zameniť majetok Obce Sirk]]>http://www.obecsirk.sk//--23-186-oznam---zverejnenie-zameru-odpredat-a-zamenit-majetok-obce-sirkWed, 14 Oct 2020 11:51:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-186-oznam---zverejnenie-zameru-odpredat-a-zamenit-majetok-obce-sirk<![CDATA[OZNAM o prerušení distribúcie elektriny v obci Sirk]]>http://www.obecsirk.sk//--23-185-oznam-o-preruseni-distribucie-elektriny-v-obci-sirkTue, 29 Sep 2020 13:50:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-185-oznam-o-preruseni-distribucie-elektriny-v-obci-sirk<![CDATA[OZNAM - Pozvánka na zasadnutie OZ v Sirku dňa 29.9.2020 o 15,30 hod.]]>http://www.obecsirk.sk//--23-183-oznam---pozvanka-na-zasadnutie-oz-v-sirku-dna-2992020-o-1530-hodMon, 21 Sep 2020 13:39:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-183-oznam---pozvanka-na-zasadnutie-oz-v-sirku-dna-2992020-o-1530-hod<![CDATA[Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby ]]>http://www.obecsirk.sk//--23-182-rozhodnutie-o-umiestneni-liniovej-stavby-Thu, 03 Sep 2020 13:47:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-182-rozhodnutie-o-umiestneni-liniovej-stavby-<![CDATA[Oznam o VK na pozície TSP a TP]]>http://www.obecsirk.sk//--23-181-oznam-o-vk-na-pozicie-tsp-a-tpWed, 26 Aug 2020 09:34:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-181-oznam-o-vk-na-pozicie-tsp-a-tp<![CDATA[Verejná vyhláška]]>http://www.obecsirk.sk//--23-178-verejna-vyhlaskaWed, 12 Aug 2020 11:05:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-178-verejna-vyhlaska<![CDATA[Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie BBSK na roky 2021-2027 - oznámenie o strategickom dokumente]]>http://www.obecsirk.sk//--23-176-plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-a-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-bbsk-na-roky-2021-2027---oznamenie-o-strategickom-dokumenteFri, 31 Jul 2020 11:59:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-176-plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-a-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-bbsk-na-roky-2021-2027---oznamenie-o-strategickom-dokumente<![CDATA[Verejná vyhláška]]>http://www.obecsirk.sk//--23-175-verejna-vyhlaskaTue, 28 Jul 2020 10:02:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-175-verejna-vyhlaska<![CDATA[Oznam - Zverejnenie zámeru prenajať majetok Obce Sirk]]>http://www.obecsirk.sk//--23-174-oznam---zverejnenie-zameru-prenajat-majetok-obce-sirkMon, 13 Jul 2020 09:02:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-174-oznam---zverejnenie-zameru-prenajat-majetok-obce-sirk<![CDATA[OZNAM - Záverečný účet obce Sirk za rok 2019]]>http://www.obecsirk.sk//--23-173-oznam---zaverecny-ucet-obce-sirk-za-rok-2019Mon, 06 Jul 2020 11:35:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-173-oznam---zaverecny-ucet-obce-sirk-za-rok-2019<![CDATA[OZNAM - Pozvánka na zasadnutie OZ v Sirku dňa 29.6.2020 o 15,30 hod.]]>http://www.obecsirk.sk//--23-172-oznam---pozvanka-na-zasadnutie-oz-v-sirku-dna-2962020-o-1530-hodMon, 22 Jun 2020 21:14:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-172-oznam---pozvanka-na-zasadnutie-oz-v-sirku-dna-2962020-o-1530-hod<![CDATA[OZNAM o prerušení distribúcie elektriny v obci Sirk]]>http://www.obecsirk.sk//--23-171-oznam-o-preruseni-distribucie-elektriny-v-obci-sirkThu, 18 Jun 2020 11:47:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-171-oznam-o-preruseni-distribucie-elektriny-v-obci-sirk<![CDATA[OZNAM - Návrh - Záverečný účet obce Sirk za rok 2019]]>http://www.obecsirk.sk//--23-170-oznam---navrh---zaverecny-ucet-obce-sirk-za-rok-2019Wed, 03 Jun 2020 20:50:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-170-oznam---navrh---zaverecny-ucet-obce-sirk-za-rok-2019<![CDATA[Rozšírenie kamerového systému v obci Sirk]]>http://www.obecsirk.sk//--23-169-rozsirenie-kameroveho-systemu-v-obci-sirkWed, 06 May 2020 07:57:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-169-rozsirenie-kameroveho-systemu-v-obci-sirk<![CDATA[Oznam občanom - Nariadenie vlády SR]]>http://www.obecsirk.sk//--23-163-oznam-obcanom---nariadenie-vlady-srFri, 13 Mar 2020 09:19:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-163-oznam-obcanom---nariadenie-vlady-sr<![CDATA[Usmernenie hlavného hygienika SR]]>http://www.obecsirk.sk//--23-160-usmernenie-hlavneho-hygienika-srThu, 12 Mar 2020 08:35:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-160-usmernenie-hlavneho-hygienika-sr<![CDATA[Zapojte sa do hlasovania - Revitalizácia baníckeho jazierka v Železníku]]>http://www.obecsirk.sk//--23-159-zapojte-sa-do-hlasovania---revitalizacia-banickeho-jazierka-v-zeleznikuSun, 08 Mar 2020 10:58:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-159-zapojte-sa-do-hlasovania---revitalizacia-banickeho-jazierka-v-zelezniku<![CDATA[KORONAVÍRUS - informácie]]>http://www.obecsirk.sk//--23-158-koronavirus---informacieFri, 06 Mar 2020 11:54:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-158-koronavirus---informacie<![CDATA[Dlhodobo-otvorené výberové konanie na pozície TSP, TP]]>http://www.obecsirk.sk//--23-154-dlhodobo-otvorene-vyberove-konanie-na-pozicie-tsp-tpTue, 25 Feb 2020 14:46:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-154-dlhodobo-otvorene-vyberove-konanie-na-pozicie-tsp-tp<![CDATA[OZNAM- Zrušenie trvalého pobytu občanovi podľa § 7 ods.1 písm. f) Zákona č. 253/1998 Z.z.]]>http://www.obecsirk.sk//--23-153-oznam--zrusenie-trvaleho-pobytu-obcanovi-podla--7-ods1-pism-f-zakona-c-2531998-zzThu, 06 Feb 2020 11:46:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-153-oznam--zrusenie-trvaleho-pobytu-obcanovi-podla--7-ods1-pism-f-zakona-c-2531998-zz<![CDATA[OZNAM - Výberové konanie - Samostatný odborný referent]]>http://www.obecsirk.sk//--23-150-oznam---vyberove-konanie---samostatny-odborny-referentTue, 04 Feb 2020 12:48:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-150-oznam---vyberove-konanie---samostatny-odborny-referent<![CDATA[Výberové konanie na pozície TSP a TP v obci Sirk]]>http://www.obecsirk.sk//--23-149-vyberove-konanie-na-pozicie-tsp-a-tp-v-obci-sirkTue, 28 Jan 2020 10:46:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-149-vyberove-konanie-na-pozicie-tsp-a-tp-v-obci-sirk<![CDATA[Oznam- Premietanie v kine Stachanov]]>http://www.obecsirk.sk//--23-145-oznam---premietanie-v-kine-stachanovFri, 10 Jan 2020 14:19:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-145-oznam---premietanie-v-kine-stachanov<![CDATA[Vianočné prianie]]>http://www.obecsirk.sk//--23-144-vianocne-prianieSun, 22 Dec 2019 12:25:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-144-vianocne-prianie<![CDATA[OZNAM - SCHVÁLENÝ Rozpočet obce SIRK na roky 2020-2022]]>http://www.obecsirk.sk//--23-142-oznam---schvaleny-rozpocet-obce-sirk-na-roky-2020-2022Sun, 22 Dec 2019 11:39:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-142-oznam---schvaleny-rozpocet-obce-sirk-na-roky-2020-2022<![CDATA[OZNAM - NÁVRH - Rozpočet obce Sirk na roky 2020-2022]]>http://www.obecsirk.sk//--23-140-oznam---navrh---rozpocet-obce-sirk-na-roky-2020-2022Mon, 02 Dec 2019 11:25:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-140-oznam---navrh---rozpocet-obce-sirk-na-roky-2020-2022<![CDATA[Zverejnenie verejnej vyhlášky]]>http://www.obecsirk.sk//--23-139-zverejnenie-verejnej-vyhlaskyFri, 29 Nov 2019 14:00:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-139-zverejnenie-verejnej-vyhlasky<![CDATA[OZNAM - SCHVÁLENÉ - VZN č.1/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sirk na rok 2020]]>http://www.obecsirk.sk//--23-137-oznam---schvalene---vzn-c12020-o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-na-uzemi-obce-sirk-na-rok-2020Wed, 13 Nov 2019 08:18:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-137-oznam---schvalene---vzn-c12020-o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-na-uzemi-obce-sirk-na-rok-2020<![CDATA[OZNAM - NÁVRH - VZN č.1/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sirk na rok 2020]]>http://www.obecsirk.sk//--23-135-oznam---navrh---vzn-c12020-o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-na-uzemi-obce-sirk-na-rok-2020Wed, 23 Oct 2019 10:04:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-135-oznam---navrh---vzn-c12020-o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-na-uzemi-obce-sirk-na-rok-2020<![CDATA[OZNAM - SCHVÁLENÉ - VZN č.3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sirk]]>http://www.obecsirk.sk//--23-132-oznam---schvalene---vzn-c32019-o-vyske-prispevku-na-ciastocnu-uhradu-nakladov-v-skolach-a-v-skolskych-zariadeniach-v-zriadovatelskej-posobnosti-obce-sirkFri, 16 Aug 2019 23:08:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-132-oznam---schvalene---vzn-c32019-o-vyske-prispevku-na-ciastocnu-uhradu-nakladov-v-skolach-a-v-skolskych-zariadeniach-v-zriadovatelskej-posobnosti-obce-sirk<![CDATA[Zverejnenie rozhodnutia verejnou vyhláškou]]>http://www.obecsirk.sk//--23-131-zverejnenie-rozhodnutia-verejnou-vyhlaskouTue, 13 Aug 2019 13:02:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-131-zverejnenie-rozhodnutia-verejnou-vyhlaskou<![CDATA[Zverejnenie rozhodnutia obce Rákoš]]>http://www.obecsirk.sk//--23-128-zverejnenie-rozhodnutia-obce-rakosMon, 05 Aug 2019 14:01:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-128-zverejnenie-rozhodnutia-obce-rakos<![CDATA[OZNAM - Záverečný účet obce Sirk za rok 2018]]>http://www.obecsirk.sk//--23-125-oznam---zaverecny-ucet-obce-sirk-za-rok-2018Tue, 02 Jul 2019 12:08:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-125-oznam---zaverecny-ucet-obce-sirk-za-rok-2018<![CDATA[Oznámenie o začatí stavebného konania]]>http://www.obecsirk.sk//--23-124-oznamenie-o-zacati-stavebneho-konaniaWed, 19 Jun 2019 13:30:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-124-oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania<![CDATA[Oznámenie o uložení listovej zásielky]]>http://www.obecsirk.sk//--23-122-oznamenie-o-ulozeni-listovej-zasielkyWed, 12 Jun 2019 09:52:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-122-oznamenie-o-ulozeni-listovej-zasielky<![CDATA[Oznámenie verejnou vyhláškou]]>http://www.obecsirk.sk//--23-120-oznamenie-verejnou-vyhlaskouTue, 28 May 2019 11:39:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-120-oznamenie-verejnou-vyhlaskou<![CDATA[OZNAM - Zverejnenie zámeru predať majetok Obce Sirk]]>http://www.obecsirk.sk//--23-118-oznam---zverejnenie-zameru-predat-majetok-obce-sirkTue, 14 May 2019 09:18:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-118-oznam---zverejnenie-zameru-predat-majetok-obce-sirk<![CDATA[Zápis do MŠ Sirk na školský rok 2019/2020]]>http://www.obecsirk.sk//--23-115-zapis-do-ms-sirk-na-skolsky-rok-20192020Thu, 25 Apr 2019 08:38:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-115-zapis-do-ms-sirk-na-skolsky-rok-20192020<![CDATA[Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby]]>http://www.obecsirk.sk//--23-114-rozhodnutie-o-umiestneni-liniovej-stavbyThu, 25 Apr 2019 07:03:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-114-rozhodnutie-o-umiestneni-liniovej-stavby<![CDATA[Bezplatná donáška obedov pre seniorov]]>http://www.obecsirk.sk//--23-108-bezplatna-donaska-obedov-pre-seniorovThu, 07 Mar 2019 09:05:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-108-bezplatna-donaska-obedov-pre-seniorov<![CDATA[OZNAM o prevádzkovaní obecnej knižnice v Sirku]]>http://www.obecsirk.sk//--23-106-oznam-o-prevadzkovani-obecnej-kniznice-v-sirkuFri, 01 Mar 2019 08:37:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-106-oznam-o-prevadzkovani-obecnej-kniznice-v-sirku<![CDATA[Plnenie veterinárnych požiadaviek pre obyvateľov -chovateľov]]>http://www.obecsirk.sk//--23-95-plnenie-veterinarnych-poziadaviek-pre-obyvatelov--chovatelovWed, 05 Dec 2018 10:30:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-95-plnenie-veterinarnych-poziadaviek-pre-obyvatelov--chovatelov<![CDATA[Oznámenie o strategickom dokumente]]>http://www.obecsirk.sk//--23-93-oznamenie-o-strategickom-dokumenteFri, 23 Nov 2018 11:09:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-93-oznamenie-o-strategickom-dokumente<![CDATA[Verejná vyhláška]]>http://www.obecsirk.sk//--23-90-verejna-vyhlaskaMon, 12 Nov 2018 14:26:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-90-verejna-vyhlaska<![CDATA[Verejná vyhláška]]>http://www.obecsirk.sk//--23-86-verejna-vyhlaskaMon, 29 Oct 2018 11:44:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-86-verejna-vyhlaska<![CDATA[Rozhodnutie o zmene druhu poľnohospodárskeho pozemku]]>http://www.obecsirk.sk//--23-85-rozhodnutie-o-zmene-druhu-polnohospodarskeho-pozemkuThu, 18 Oct 2018 11:24:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-85-rozhodnutie-o-zmene-druhu-polnohospodarskeho-pozemku<![CDATA[Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby]]>http://www.obecsirk.sk//--23-84-rozhodnutie-o-umiestneni-liniovej-stavbyMon, 08 Oct 2018 14:05:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-84-rozhodnutie-o-umiestneni-liniovej-stavby<![CDATA[OZNAM - Školská jedáleň]]>http://www.obecsirk.sk//--23-83-oznam---skolska-jedalenTue, 02 Oct 2018 18:48:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-83-oznam---skolska-jedalen<![CDATA[Oznámenie Pošty Sirk o zmene hodín pre verejnosť]]>http://www.obecsirk.sk//--23-82-oznamenie-posty-sirk-o-zmene-hodin-pre-verejnostTue, 02 Oct 2018 11:39:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-82-oznamenie-posty-sirk-o-zmene-hodin-pre-verejnost<![CDATA[Oznámenie o uložení listovej zásielky]]>http://www.obecsirk.sk//--23-80-oznamenie-o-ulozeni-listovej-zasielkyWed, 19 Sep 2018 08:44:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-80-oznamenie-o-ulozeni-listovej-zasielky<![CDATA[Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti]]>http://www.obecsirk.sk//--23-76-verejna-vyhlaska-o-oznameni-miesta-ulozenia-pisomnostiWed, 22 Aug 2018 11:17:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-76-verejna-vyhlaska-o-oznameni-miesta-ulozenia-pisomnosti<![CDATA[Informácie o spracúvaní osobných údajov]]>http://www.obecsirk.sk//--23-69-informacie-o-spracuvani-osobnych-udajovTue, 10 Jul 2018 11:59:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-69-informacie-o-spracuvani-osobnych-udajov<![CDATA[Oznámenie o uložení listovej zásielky]]>http://www.obecsirk.sk//--23-61-oznamenie-o-ulozeni-listovej-zasielkyWed, 20 Jun 2018 08:43:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-61-oznamenie-o-ulozeni-listovej-zasielky<![CDATA[Oznámenie o začatí správneho konania]]>http://www.obecsirk.sk//--23-60-oznamenie-o-zacati-spravneho-konaniaThu, 14 Jun 2018 10:14:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-60-oznamenie-o-zacati-spravneho-konania<![CDATA[OZNAM- upozornenie predchádzať zaburineniu pozemkov]]>http://www.obecsirk.sk//--23-55-oznam--upozornenie-predchadzat-zaburineniu-pozemkovWed, 16 May 2018 12:52:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-55-oznam--upozornenie-predchadzat-zaburineniu-pozemkov<![CDATA[OZNAM - Zverejnenie zámeru predaja majetku obce priamym predajom]]>http://www.obecsirk.sk//--23-38-oznam---zverejnenie-zameru-predaja-majetku-obce-priamym-predajomFri, 12 Jan 2018 10:24:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-38-oznam---zverejnenie-zameru-predaja-majetku-obce-priamym-predajom<![CDATA[OZNAM - Preventívno výchovná činnosť na úseku ochrany pred požiarmi]]>http://www.obecsirk.sk//--23-9-oznam---preventivno-vychovna-cinnost-na-useku-ochrany-pred-poziarmiTue, 03 Oct 2017 10:12:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-9-oznam---preventivno-vychovna-cinnost-na-useku-ochrany-pred-poziarmi