rsshttp://www.obecsirk.sk/Mon, 26 Feb 2018 04:11:49 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[OZNAM - Pozvánka na zasadnutie OZ v Sirku dňa 21.2.2018 o 15,00 hod.]]>http://www.obecsirk.sk//--23-43-oznam---pozvanka-na-zasadnutie-oz-v-sirku-dna-2122018-o-1500-hodFri, 16 Feb 2018 10:49:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-43-oznam---pozvanka-na-zasadnutie-oz-v-sirku-dna-2122018-o-1500-hod<![CDATA[OZNAM - Zverejnenie návrhu - VZN o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických napojov]]>http://www.obecsirk.sk//--23-40-oznam---zverejnenie-navrhu---vzn-o-podmienkach-predaja-podavania-a-pozivania-alkoholickych-napojovFri, 12 Jan 2018 12:01:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-40-oznam---zverejnenie-navrhu---vzn-o-podmienkach-predaja-podavania-a-pozivania-alkoholickych-napojov<![CDATA[OZNAM - Zverejnenie návrhu - VZN o verejnom poriadku]]>http://www.obecsirk.sk//--23-39-oznam---zverejnenie-navrhu---vzn-o-verejnom-poriadkuFri, 12 Jan 2018 11:58:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-39-oznam---zverejnenie-navrhu---vzn-o-verejnom-poriadku<![CDATA[OZNAM - Zverejnenie zámeru predaja majetku obce priamym predajom]]>http://www.obecsirk.sk//--23-38-oznam---zverejnenie-zameru-predaja-majetku-obce-priamym-predajomFri, 12 Jan 2018 10:24:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-38-oznam---zverejnenie-zameru-predaja-majetku-obce-priamym-predajom<![CDATA[OZNAM - výberové konanie na vymenovanie riaditeľa/riaditeľky MŠ Sirk]]>http://www.obecsirk.sk//--23-37-oznam---vyberove-konanie-na-vymenovanie-riaditelariaditelky-ms-sirkTue, 02 Jan 2018 14:38:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-37-oznam---vyberove-konanie-na-vymenovanie-riaditelariaditelky-ms-sirk<![CDATA[OZNAM - Zverejnenie - VZN o miestnych daniach a poplatkoch na území obce Sirk pre rok 2018]]>http://www.obecsirk.sk//--23-35-oznam---zverejnenie---vzn-o-miestnych-daniach-a-poplatkoch-na-uzemi-obce-sirk-pre-rok-2018Sat, 16 Dec 2017 18:31:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-35-oznam---zverejnenie---vzn-o-miestnych-daniach-a-poplatkoch-na-uzemi-obce-sirk-pre-rok-2018<![CDATA[OZNAM - výberové konanie - Vedúci školskej jedálne]]>http://www.obecsirk.sk//--23-33-oznam---vyberove-konanie---veduci-skolskej-jedalneMon, 11 Dec 2017 11:02:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-33-oznam---vyberove-konanie---veduci-skolskej-jedalne<![CDATA[OZNAM - výberové konanie - Prevádzkový zamestnanec ŠJ]]>http://www.obecsirk.sk//--23-32-oznam---vyberove-konanie---prevadzkovy-zamestnanec-sjMon, 11 Dec 2017 11:00:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-32-oznam---vyberove-konanie---prevadzkovy-zamestnanec-sj<![CDATA[OZNAM - výberové konanie - Kuchár ŠJ]]>http://www.obecsirk.sk//--23-31-oznam---vyberove-konanie---kuchar-sjMon, 11 Dec 2017 10:58:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-31-oznam---vyberove-konanie---kuchar-sj<![CDATA[OZNAM - Zverejnenie návrhu - Rozpočet obce Sirk na roky 2018-2020]]>http://www.obecsirk.sk//--23-26-oznam---zverejnenie-navrhu---rozpocet-obce-sirk-na-roky-2018-2020Wed, 06 Dec 2017 14:48:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-26-oznam---zverejnenie-navrhu---rozpocet-obce-sirk-na-roky-2018-2020<![CDATA[Oznámenie o uložení listovej zásielky]]>http://www.obecsirk.sk//--23-25-oznamenie-o-ulozeni-listovej-zasielkyWed, 06 Dec 2017 14:04:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-25-oznamenie-o-ulozeni-listovej-zasielky<![CDATA[Oznámenie o uložení listovej zásielky]]>http://www.obecsirk.sk//--23-24-oznamenie-o-ulozeni-listovej-zasielkyFri, 01 Dec 2017 12:28:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-24-oznamenie-o-ulozeni-listovej-zasielky<![CDATA[OZNAM - Zverejnenie návrhu - VZN o miestnych daniach a poplatkoch na území obce Sirk pre rok 2018]]>http://www.obecsirk.sk//--23-21-oznam---zverejnenie-navrhu---vzn-o-miestnych-daniach-a-poplatkoch-na-uzemi-obce-sirk-pre-rok-2018Fri, 24 Nov 2017 13:21:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-21-oznam---zverejnenie-navrhu---vzn-o-miestnych-daniach-a-poplatkoch-na-uzemi-obce-sirk-pre-rok-2018<![CDATA[OZNAM - Zverejnenie návrhu - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018]]>http://www.obecsirk.sk//--23-20-oznam---zverejnenie-navrhu---plan-kontrolnej-cinnosti-hlavneho-kontrolora-na-1-polrok-2018Fri, 24 Nov 2017 13:17:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-20-oznam---zverejnenie-navrhu---plan-kontrolnej-cinnosti-hlavneho-kontrolora-na-1-polrok-2018<![CDATA[Vyhlásenie výberového konania na miesto účtovníčky OcÚ]]>http://www.obecsirk.sk//--23-17-vyhlasenie-vyberoveho-konania-na-miesto-uctovnicky-ocFri, 24 Nov 2017 08:39:00 +0100http://www.obecsirk.sk//--23-17-vyhlasenie-vyberoveho-konania-na-miesto-uctovnicky-oc<![CDATA[OZNAM - Preventívno výchovná činnosť na úseku ochrany pred požiarmi]]>http://www.obecsirk.sk//--23-9-oznam---preventivno-vychovna-cinnost-na-useku-ochrany-pred-poziarmiTue, 03 Oct 2017 10:12:00 +0200http://www.obecsirk.sk//--23-9-oznam---preventivno-vychovna-cinnost-na-useku-ochrany-pred-poziarmi