•  
  •  

Obecná knižnica v Sirku obnovila od 1.februára 2019 svoju činnosť po 20 rokoch od svojho zatvorenia.

Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Sirku zverejnený v časti Dokumenty, Smernice

Obnova knižničného fondu a interiérového vybavenia Obecnej knižnice v Sirku

s podporou Fondu na podporu umenia

Obec Sirk, ako zriaďovateľ obecnej knižnice v snahe o postupnú obnovu a rozšírenie knižného fondu našej knižnice získala v rámci  projektu „ Akvizícia knižničného fondu“ finančné prostriedky z  Fondu na podporu umenia na obnovu knižného fondu obecnej knižnice v Sirku vo výške 1.000,00 €.

Vďaka podpore Fondu na podporu umenia sme pre čitateľov knižnice zakúpili 186 nových knižných titulov. Ide o detskú beletriu, príbehovú prózu pre deti a mládež, poéziu, náučnú literatúru pre deti a dospelých a beletriu pred dospelých čitateľov.

Veríme, že sa nám podarilo zatraktívniť ponuku obecnej knižnice a prilákať do jej priestorov viac čitateľov.

V rámci projektu „ Krajšia knižnica v Sirku“ obec získala finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia vo výške 2.500,00 € na nákup nových knižných regálov a kancelárskeho vybavenia s cieľom vytvoriť príjemné a funkčné prostredie knižnice.

                                                    

                                                     Fotodokumentácia zverejnená vo Fotogalérii.

Obecná knižnica v Sirku sídli v budove poštového úradu Sirk 73 / vo dvore /

Prevádzkové hodiny knižnice:

štvrtok : 14,00 – 16,00 hod.,

pr. po telefonickej dohode na t.č.: 058/488 13 73, 0902 967 054

Ročný členský poplatok:

- deti a mládež do 15 rokov: 0,50 Eur

- dospelí a mládež nad 15 rokov: 1,00 Eur

Ostatné poplatky:

- čitateľský preukaz: 0,30 Eu

- strata čitateľského preukazu: 1,00 Eur

- za prvú upomienku: 1,00 Eur

- za druhú upomienku: 2,00 Eu

r - za tretiu upomienku: 3,00 Eur

Sankčné poplatky za poškodenie a nevrátenie požičanej knihy (platné od 1.7.2019):

a) kniha staršia ako r.2000 (vrátane): 1,00 eur

b) kniha r.2001 – r.2006: 2,00 eur

c) kniha r.2007 – r.2011: 3,00 eur

d) kniha r.2012 – r.2015: 4,00 eur

e) kniha r. 2016 - r.2018 : 5,00 eur

f) kniha novšia – od r.2019 - poplatok (pokutu) vo výške ceny obstarania knihy (cena za akú bola kniha obcou zakúpená)

Zálohové poplatky za požičanie knihy (platné od 1.7.2019):

a) kniha staršia ako r.2018 (vrátane): bez zálohy

b) kniha novšia – od r.2019: záloha vo výške 5,00 eur za požičanie 1 knihy

Záloha bude čitateľovi vrátená po skontrolovaní vrátenej knihy. V prípade poškodenia knihy alebo jej nevrátenia, bude záloha (príp. jej časť) použitá na uhradenie ceny obstarania knihy (alebo jej časti).

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 14:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Sirk - Svieti.com

Kalendár zvozu odpadu