•  
 •  

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 198)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zmluva o dielo č. 09/2020 na realizáciu diela "Rozšírenie vodovodu Sirk" záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v zmluve na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené dielo objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite Odb.: Obec Sirk
Dod.: STAVMONT SK, s. r. o.
20/30/054/529 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb alebo formou menších služieb Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
20/30/012/31 záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti a úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
12/2020-1 Kúpa nehnuteľností Odb.: Pavol Blahút
Dod.: Obec Sirk
14/2020 Predaj zo svojho výlučného vlastníctva Kupujúcemu Nehnuteľnosti - parc. č. 1409/36 - rodinný dom, súp. č. 238 Odb.: Margita Rusňáková
Dod.: Obec Sirk
13/2020 Predaj zo svojho výlučného vlastníctva Kupujúcemu Nehnuteľnosti - parc. č. 129/2 - záhrada o výmere 28 m2 Odb.: Július Belic, Ing.
Dod.: Obec Sirk
Zámenná zmluva podľa § 611 zákona č. 40/1964 zámena nehnuteľnosti Odb.: Obec Sirk
Dod.: PM, s.r.o.
12/2020 Kúpa nehnuteľnosti - samostatne stojaca garáž na parc. č. 957/63 Odb.: Pavol Blahút
Dod.: Obec Sirk
1000 €
20/30/54X/57 Dohoda - v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 3 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
11/2020 Poskytnutie tabletu a SIM karty k sčítaniu obyvateľov 2021 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Štatistický úrad SR
0 €
10/2020 Odchyt opustených a túlavých psov v k.ú. Sirk Odb.: Obec Sirk
Dod.: OZ Šťastné labky
0 €
20/30/054/431 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
20/30/054/348 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
9/2020 Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce OZ Cesta von na nákup maringotky Odb.: OZ Cesta von
Dod.: Obec Sirk
750 €
20/30/054/300 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
20/30/054/217 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby menších obecných služieb Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
8/2020 Rekonštrukcia hlavnej tribúny pri futbalovom ihrisku Sirk Odb.: Obec Sirk
Dod.: Gemer Kovo s.r.o.
8616 €
7/2020 Dotácia z rozpočtu obce Sirk Odb.: Slovenský cykloklub SCK Magnezit Jelšava
Dod.: Obec Sirk
100 €
6/2020 Dotácia z rozpočtu obce pre OZ Skryté Poklady Slovenska na uhradenie výdavkov spojených s umiestnením verejnej on-line kamery na budove kina Stachanov Železník Odb.: Občianske združenie Skryté Poklady Slovenska
Dod.: Obec Sirk
300 €
20/30/052/159/ŠR Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
  Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
  Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 14:30

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Sirk - Svieti.com

  Kalendár zvozu odpadu